Vyznáte sa v penziách? Kto má nárok na aký dôchodok?

, 11.06.2019 06:00
senior, dôchodok, penzia, peniaze
Všetci budúci penzisti, ktorí pracovali dlhé roky, ale zarábali málo, majú záruku, že dostanú minimálnu penziu. Autor:

Niektorú z dôchodkových dávok poberá na Slovensku viac ako 1,7 milióna ľudí. Každá z nich má iný účel aj iné podmienky priznania. Všetky však vypláca jedna inštitúcia a tou je Sociálna poisťovňa. Mnoho ľudí má však z týchto dávok zmätok. Kedy a kto má na ne nárok?

Dôchodkových dávok je viac druhov, aj keď najznámejšou sú starobné dôchodky. Nárok na starobnú penziu má každý, kto dosiahol dôchodkový vek a má odpracovaných minimálne 15 rokov. Tomu, kto tieto podmienky nespĺňa, Sociálna poisťovňa žiadosť zamietne. „Sociálna poisťovňa vypočíta presnú výšku dôchodku poistencovi až počas konania o priznanie penzie, to znamená, až po podaní žiadosti a posúdení nároku. Až vtedy sa presne a spoľahlivo zistia všetky skutočnosti, ktoré sú na výpočet dôchodku nevyhnutné a vezmú sa do úvahy všetky veličiny, ktoré vplývajú na jeho výšku. Sú to napríklad počet odpracovaných rokov, hrubé zárobky, výška poistného, ktoré poistenec odvádzal,“ hovorí riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Všetci budúci penzisti, ktorí pracovali dlhé roky, ale zarábali málo, majú záruku, že dostanú minimálnu penziu. Ak splnia podmienky. Podľa Višvádera podmienky penzista splní vtedy, ak získa najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia a suma jeho dôchodku alebo úhrnu dôchodkov bude nižšia ako suma minimálneho dôchodku. „Do celkového dôchodkového príjmu sa započítajú aj vdovské alebo vdovecké dôchodky, dôchodky zo systému sociálneho zabezpečenia policajtov a profesionálnych vojakov, dôchodky z cudziny a dôchodky vyplácané z II. piliera,“ konštatoval. Suma minimálnej penzie je na úrovni 136 % z aktuálne platnej sumy životného minima, teda zo sumy 198,09 eura, ale nie je jednotná. Za každý ďalší odpracovaný rok sa zvýši o dve percentá. A ak človek odpracuje 40 a viac rokov, jeho budúca penzia vzrastie o tri percentá.

Ak uvažujete o odchode do predčasného dôchodku, musíte mať na pamäti fakt, že skôr ako o túto dávku požiadate, musíte mať skončený pracovný pomer. Navyše sa musíte vyrovnať s faktom, že sa vám dôchodok zníži o pol percenta za každý mesiac, ktorý vám chýba do riadnej starobnej penzie. „Človek, ktorý žiada o predčasný dôchodok, musí mať odpracovaných minimálne 15 rokov, do dovŕšenia dôchodkového veku mu môžu chýbať najviac dva roky a suma predčasnej penzie musí byť vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima, teda suma jeho dôchodku musí byť vyššia ako 246,10 eura. Ak tento človek získal aj obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení, súčet súm predčasného dôchodku z prvého a predčasného dôchodku z druhého piliera musí byť vyšší ako 1,2-násobok sumy životného minima,“ povedal Višváder.

Ďalšou dávkou sú vdovské a vdovecké dôchodky. Na uplatnenie nároku na ne po človeku, ktorý bol starobným, predčasným dôchodcom alebo bol na invalidnom dôchodku, treba predložiť platný občiansky preukaz, sobášny list, respektíve výpis z knihy manželstiev a úmrtný list. Ak zomretý popri poberaní dôchodku aj pracoval, treba doložiť aj evidenčný list dôchodkového poistenia. Komplikovanejšia je situácia po človeku, ktorý v čase smrti nepoberal penziu. V tomto prípade treba okrem uvedených predložiť aj ďalšie doklady.

Každý, kto má zníženú schopnosť pracovať, môže požiadať o invalidný dôchodok. Musí však splniť tri podmienky, a to súčasne. Je invalidný, má potrebný počet odpracovaných rokov a nespĺňa podmienky nároku na starobný alebo mu nebol priznaný predčasný dôchodok. Človek sa stáva invalidným, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti pracovať o viac ako 40 % v porovnaní so zdravým človekom. „Pokles schopnosti pracovať sa posudzuje porovnaním telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti zdravej osoby. Lekár pritom vychádza z podkladov zdravotnej dokumentácie, odborných lekárskych nálezov, vyhodnocuje všetky ochorenia, ktorými osoba trpí,“ dodal Peter Višváder.

VIDEO: Kedy sa začať pripravovať na odchod do dôchodku a čo všetko si nachystať? Čo ak vám niektoré doklady chýbajú? Uznajú vám odpracované roky, o ktorých nemáte žiadne papiere? Na to všetko sme sa opýtali riaditeľa odboru komunikácie s verejnosťou Sociálnej poisťovne Petra Višvádera (nakrútené február 2019).

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

debata
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #dôchodkové dávky