Starobný dôchodok: Po dosiahnutí penzijného veku

12.06.2019 06:00
senior, príroda, vychádzka, výlet, manželia
Dôchodkový vek sa podľa platného zákona o sociálnom poistení určuje na päť rokov vopred. Pre poistencov narodených v roku 1960 je dôchodkový vek 63 rokov a 2 mesiace. Autor:

Nárok na starobný dôchodok má každý, kto odpracoval najmenej 15 rokov a dovŕšil dôchodkový vek. Ten je na rok 2019 stanovený na 62 rokov a 6 mesiacov.

Predĺženie dôchodkového veku sa naďalej nevzťahuje na poistencov, ktorým súčasná právna úprava umožnila zachovať znížený dôchodkový vek (poistenci, ktorí pracovali potrebný počet rokov v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie, I. a/alebo II. kategórie funkcií a ženy v závislosti od počtu vychovaných detí). Znížený dôchodkový vek zostáva zachovaný aj podľa novej právnej úpravy.

Konkrétny dátum dovŕšenia dôchodkového veku závisí od dátumu narodenia poistenca. Dôchodkový vek poistenec dovŕši v kalendárnom mesiaci v deň, ktorý sa číslom zhoduje s dňom jeho narodenia. Ak v kalendárnom mesiaci, v ktorom poistenec dovŕši dôchodkový vek, nie je deň, ktorý sa číselne zhoduje s dňom jeho narodenia, dňom dovŕšenia dôchodkového veku je posledný deň tohto kalendárneho mesiaca.

Príklady:

Poistenec narodený: 31. marca 1957
Dôchodkový vek: 62 rokov a 6 mesiacov
Dátum dovŕšenia dôchodkového veku: 30. september 2019

Poistenec narodený: 20. augusta 1957
Dôchodkový vek: 62 rokov a 6 mesiacov
Dátum dovŕšenia dôchodkového veku: 20. február 2020

Poistenec narodený: 31. augusta 1957
Dôchodkový vek: 62 rokov a 6 mesiacov
Dátum dovŕšenia dôchodkového veku: 29. február 2020

Poistenec narodený: 20. mája 1958
Dôchodkový vek: 62 rokov a 8 mesiacov
Dátum dovŕšenia dôchodkového veku: 20. január 2021

Otázky a odpovede

 • Narodila som sa 6. marca 1959 a vychovala som tri deti. Kedy dovŕšim dôchodkový vek? Bude sa môj dôchodkový vek predlžovať?

  Dôchodkový vek dovŕšite 6. septembra 2020 a nebude sa vám predlžovať. Nový spôsob určovania dôchodkového veku sa netýka tých žien, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia o znížení dôchodkového veku v závislosti od počtu vychovaných detí (v závislosti od počtu vychovaných detí môže ísť o ženy narodené až do 31. decembra 1961), a ani na tých poistencov, ktorým sa zachováva nárok na znížený dôchodkový vek z dôvodu odpracovania stanoveného počtu rokov v I. pracovnej kategórii, resp. I./II. kategórii funkcií.

 • Narodil som sa 17. marca 1960. Kedy dovŕšim dôchodkový vek a budem môcť požiadať o starobný dôchodok?

  Dôchodkový vek dovŕšite 17. mája 2023. Dôchodkový vek sa podľa platného zákona o sociálnom poistení určuje na päť rokov vopred. Pre poistencov narodených v roku 1960 je dôchodkový vek 63 rokov a 2 mesiace.

 • Narodil som sa 12. decembra 1954. Už som mohol byť na dôchodku, ale dovŕšením dôchodkového veku 62 rokov, ktorý vtedy pre môj ročník platil, som o starobný dôchodok nepožiadal. Ak požiadam o starobný dôchodok v tomto roku, bude sa môj dôchodkový vek predlžovať alebo sa mi dôchodok vyplatí aj spätne za roky, keď som oň nepožiadal vo veku 62 rokov?

  Dôchodkový vek sa vám predlžovať nebude. Postupná úprava dôchodkového veku sa vzťahuje na poistencov narodených po 31. decembri 1954, teda tých, ktorí vek 62 rokov dovŕšili po 31. decembri 2016. Dôchodkový vek ste dovŕšili 12. decembra 2016. O starobný dôchodok môžete v tomto roku požiadať aj spätne od dovŕšenia dôchodkového veku alebo od ktoréhokoľvek dátumu po dovŕšení dôchodkového veku. O starobný dôchodok je totiž možné požiadať aj spätne, najviac však tri roky spätne. Ak požiadate o starobný dôchodok k neskoršiemu dátumu, ako bolo dovŕšenie vášho dôchodkového veku 62 rokov, pozitívne sa vám to odrazí aj vo výške dôchodku – Sociálna poisťovňa vám pri výpočte zhodnotí aj to obdobie, ktoré ste odpracovali po dovŕšení dôchodkového veku.

 • V tomto roku dovŕšim dôchodkový vek a požiadam o starobný dôchodok. Následne by som chcel so zamestnávateľom uzatvoriť dohodu o pracovnej činnosti. Budem si môcť uplatniť výnimku z platenia poistného?

  Áno. Od 1. júla 2018 má poberateľ starobného, predčasného, invalidného, výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku a invalidného výsluhového dôchodku právo určiť si jednu dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti, z ktorej sa nebude považovať za zamestnanca na účely dôchodkového poistenia, ak príjem z tejto dohody nepresiahne sumu 200 eur mesačne u dohodára s pravidelným mesačným príjmom alebo nepresiahne priemerne 200 eur mesačne u dohodára s nepravidelným príjmom.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

debata
Viac na túto tému: #starobný dôchodok #dôchodkové dávky