Minimálny dôchodok: Po odpracovaní 30 a viac rokov

Účelom minimálneho dôchodku je poistencovi zabezpečiť dôchodkový príjem na takej úrovni, aby nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi. O priznanie minimálneho dôchodku netreba žiadať.

, 14.06.2019 06:00
dôchodok, seniorka, kalkulačka Foto:
Kto môže dostať minimálny dôchodok?
debata (30)

O nároku naň rozhodne Sociálna poisťovňa z vlastnej iniciatívy. Dôchodcovia, ktorí naň majú nárok, o tom dostanú písomné rozhodnutie. Dostať ho môže poberateľ starobného (aj keď bol predtým poberateľom predčasného dôchodku) a poberateľ invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku (bez ohľadu na percentuálnu mieru poklesu schopnosti pracovať).

Podmienky splní dôchodca, ak získa najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia, suma všetkých jeho dôchodkových príjmov je nižšia ako minimálny dôchodok (napr. súčet starobného a vdoveckého dôchodku je 250 eur mesačne) a požiadal o priznanie všetkých penzií, na ktoré by mohol mať nárok (napr. poberateľka starobného dôchodku vdova musí požiadať aj o priznanie vdovského dôchodku).

Sumy minimálneho dôchodku (MD) podľa odpracovaných rokov
Odpracovné roky Násobok ŽM pre určenie penzijného minima Mesačná suma penzie (v eurách)
30 1,36 278,90
31 1,38 283,00
32 1,40 287,10
33 1,42 291,20
34 1,44 295,40
35 1,46 299,50
36 1,48 303,60
37 1,50 307,70
38 1,52 311,80
39 1,54 315,90
40 1,57 322,00
41 1,60 328,20
42 1,63 334,30
43 1,66 340,50
44 1,69 346,60
45 1,72 352,80
46 1,75 358,90
47 1,78 365,10
48 1,81 371,20
49 1,84 377,40
50 1,87 383,50
 

Príklad zvýšenia dôchodku na minimálny

Poistenec dosiahol dôchodkový vek. Sociálna poisťovňa mu vypočítala starobný dôchodok 278,60 eura mesačne. Keďže získal 40 rokov dôchodkového poistenia, ktoré sú súčasne aj kvalifikovaným obdobím, patrí mu minimálny dôchodok. Nemá žiadne iné dôchodkové príjmy, preto mu Sociálna poisťovňa zvýši starobný dôchodok o 43,40 eura (322,00 – 278,60 = 43,40 eura) na minimálny dôchodok 322,00 eur mesačne.

Príklad je len informatívny.

…zaujíma vás

Mám dôchodok vyšší ako 278,90 eura, budem mať nárok na minimálny dôchodok?

Suma minimálneho dôchodku 278,90 eura je od 1. januára 2019 najnižšia suma minimálneho dôchodku patriaca za 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia. Nie je to však hraničná suma na vznik nároku na minimálny dôchodok. Výška minimálneho dôchodku sa mení v závislosti od počtu získaných rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia. To, či vznikne nárok na minimálny dôchodok, sa bude porovnávať vždy so sumou minimálneho dôchodku zodpovedajúcou získaným rokom kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia. Napríklad ak poberateľ dôchodku v sume 304,50 eura mesačne získal 45 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia, suma jeho minimálneho dôchodku bude 352,80 eura mesačne.

Som vdova, zvýši sa mi vdovský dôchodok na minimálny dôchodok?

Nie, nárok na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok má iba poberateľ starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku. Iné dôchodkové dávky sa na minimálny dôchodok nezvyšujú.

V zamestnaní som odpracovala 39 rokov, ale môj starobný dôchodok je len 317,10 eura. Prečo nemám nárok na minimálny dôchodok?

Podmienky nároku na minimálny dôchodok splní poberateľ starobného dôchodku vtedy, ak získa najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia, úhrnná suma jeho všetkých dôchodkových príjmov je nižšia ako suma minimálneho dôchodku a poberateľ dôchodku požiadal o priznanie všetkých dôchodkov, na ktoré by mohol mať nárok (napr. poberateľka starobného dôchodku, ktorá je vdova, musí požiadať aj o priznanie vdovského dôchodku). Kvalifikovaným obdobím dôchodkového poistenia je obdobie dôchodkového poistenia získané pred 1. januárom 1993 (tu sa započítavajú všetky dni dôchodkového poistenia); obdobie dôchodkového poistenia získané od 1. januára 1993 (tu sa započítavajú len dni získané v kalendárnom roku, za ktorý patrí osobný mzdový bod najmenej v hodnote 0,241); obdobie dôchodkového poistenia získané v cudzine; obdobie získané v kalendárnom roku, v ktorom boli splnené podmienky nároku na dôchodok, alebo obdobie v kalendárnom roku, v ktorom bol dôchodok priznaný pred rokom 2004; a obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku. Za 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia patrí minimálny dôchodok 278,90 eura, za 39 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia patrí v sume 315,90 eura. V zamestnaní ste získali 39 rokov, čo však vzhľadom na vyššie uvedené nemusí byť zároveň aj kvalifikovaným obdobím dôchodkového poistenia. Ak by aj kvalifikovaným obdobím dôchodkového poistenia bolo všetkých 39 rokov, váš starobný dôchodok je vyšší ako suma minimálneho dôchodku 315,90 eura. Vzhľadom k tomu vám nevznikol nárok na zvýšenie dôchodku na sumu minimálneho dôchodku.

Valorizuje sa aj minimálny dôchodok?

Nie. Valorizácia od 1. januára kalendárneho roka sa netýka priamo výšky minimálneho dôchodku, ale vždy sa zvyšuje pôvodný starobný alebo invalidný dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku, z ktorého bol tento minimálny dôchodok určený. Keďže sa z dôvodu valorizácie mení výška pôvodného starobného či invalidného dôchodku, je potrebné vždy prehodnotiť aj nárok na minimálny dôchodok. Vypláca sa potom automaticky ten, ktorý je pre dôchodcu výhodnejší. Výška minimálneho dôchodku sa môže zmeniť aj z dôvodu zmeny sumy životného minima platnej k 1. januáru kalendárneho roka. Sociálna poisťovňa preto k tomuto dátumu pravidelne prehodnocuje aj trvanie tohto nároku, a to z úradnej povinnosti, teda dôchodca o to nemusí osobitne žiadať.

VIDEO: Kedy sa začať pripravovať na odchod do dôchodku a čo všetko si nachystať? Čo ak vám niektoré doklady chýbajú? Uznajú vám odpracované roky, o ktorých nemáte žiadne papiere? Na to všetko sme sa opýtali riaditeľa odboru komunikácie s verejnosťou Sociálnej poisťovne Petra Višvádera (nakrútené február 2019).

Video

© Autorské práva vyhradené

30 debata chyba
Viac na túto tému: #minimálny dôchodok #dôchodkové dávky