Vianočný dôchodok: Kto ho dostane a kto vyplatí?

Ak poberáte penziu zo zahraničia, nezabudnite to oznámiť.

28.06.2019 06:00
dôchodca, senior, dôchodok, penzia Foto:
Človek, ktorý poberá penziu aj zo zahraničia, musí aktuálnu sumu svojho dôchodku oznámiť do 30. septembra, aby bolo možné posúdiť jeho nárok na získanie vianočného príspevku.
debata

poberateľ dôchodku: starobného, predčasného starobného, invalidného, pozostalostného, sociálneho dôchodku, ak:

  1. má nárok na výplatu dôchodku za december 2019,
  2. má bydlisko na Slovensku,
  3. suma jeho dôchodku/dôchodkov za december 2019 je najviac 658,50 eura.

Vypláca ho: Sociálna poisťovňa, Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia, Finančné riaditeľstvo SR, Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Ministerstvo vnútra SR, Slovenská informačná služba, Národný bezpečnostný úrad. Ten platiteľ dôchodku, ktorý vypláca penziu, ku ktorej vianočný príspevok patrí. Ak dôchodky, ku ktorým patrí vianočný príspevok, vypláca Sociálna poisťovňa a jeden zo spomínaných úradov, príspevok vyplatí ten, ktorý vypláca dôchodok vo vyššej sume.

Príklad 1:

V decembri Sociálna poisťovňa vyplatí invalidný dôchodok v sume 210 eur a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia sirotský výsluhový dôchodok v sume 222,93 eura.

Vianočný príspevok vyplatí Sociálna poisťovňa, pretože tento patrí k invalidnému a nie k sirotskému výsluhovému dôchodku, ale Sociálna poisťovňa musí prihliadnuť na sumu sirotského výsluhového dôchodku vo výplatnom termíne za mesiac december 2019.

Príklad 2:

V decembri vyplatí Sociálna poisťovňa starobný dôchodok v sume 54,60 eura a vdovecký dôchodok v sume 79,40 eura, zároveň Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia vyplatí výsluhový dôchodok, na ktorý bol prekvalifikovaný starobný dôchodok, v sume 329,95 eura.

Vianočný príspevok vyplatí Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia, pretože suma decembrového dôchodku je najvyššia zo súm vyplatených dôchodkov za mesiac december 2019.

Príklad 3:

V decembri Sociálna poisťovňa vyplatí vdovecký dôchodok v sume 235,50 eura a ministerstvo vnútra výsluhový dôchodok, na ktorý bol prekvalifikovaný starobný dôchodok, v sume 449,95 eura.

Vianočný príspevok v tomto prípade nepatrí, pretože úhrn súm vyplatených dôchodkov 685,45 eura (235,50 + 449,95 eura) presiahol sumu 658,50 eura.

Ak poberáte penziu zo zahraničia, nezabudnite to oznámiť

Človek, ktorý poberá penziu aj zo zahraničia, musí aktuálnu sumu svojho dôchodku oznámiť do 30. septembra, aby bolo možné posúdiť jeho nárok na získanie vianočného príspevku. Ak nedošlo k zmene výšky vyplácaného dôchodku zo zahraničia, dôchodca nemusí nič oznamovať.

Výšku dôchodku zo zahraničia je povinný dôchodca oznámiť vtedy, ak mu Sociálna poisťovňa vypláca dôchodok, resp. dôchodky najviac v sume 658,50 eura mesačne. Len do tejto hraničnej sumy by mal vzniknúť potom nárok na výplatu vianočného príspevku. Ak teda dôchodca poberá dôchodok, resp. dôchodky maximálne 658,50 eura mesačne, musí dôchodok zo zahraničia nahlásiť Sociálnej poisťovni do 30. septembra.

V takom prípade je potrebné vyplniť tlačivo Oznámenie sumy dôchodku vyplácaného z cudziny, ktoré je uverejnené na webe Sociálnej poisťovne v časti Formuláre a je k dispozícii aj v pobočkách Sociálnej poisťovne. Oznámenie je potrebné vyplniť v súlade s poučením a priložiť k nemu výpis z účtu, ústrižok poštového poukazu na výplatu, kópiu rozhodnutia preukazujúcu aktuálnu sumu dôchodku vyplácaného z cudziny alebo potvrdenie príslušnej inštitúcie, ktorá dôchodok z cudziny vypláca.

Vyplnené oznámenie je potom potrebné zaslať na adresu Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29 augusta 8–10, 813 63 Bratislava alebo osobne zaniesť do ktorúkoľvek pobočky Sociálnej poisťovne.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #vianočný dôchodok #vianočný príspevok