Ako sa nepripraviť o dôchodok

Neplatenie poistného či dlhy na poistnom môžu mať pre ľudí, ktorí si chcú užívať pokoj na dôchodku nepríjemné následky.

03.07.2019 15:00
úver, peniaze, euro, plat, dôchodok Foto:
Poistenec, ktorému nevznikol nárok na starobný dôchodok, teda nezískal najmenej pätnásť rokov obdobia dôchodkového poistenia z dôvodu, že nemal riadne a včas zaplatené poistné, vznikne nárok na starobný dôchodok až odo dňa, v ktorom zaplatí celú sumu dlžného poistného.
debata

Riaditeľ odboru komunikácie s verejnosťou Sociálnej poisťovne Ing. Peter Višváder pre Pravda vysvetľuje, ako sa týmto problémom vyhnúť.

Toto sú podmienky na priznanie penzie

„Poistencovi (povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe SZČO, dobrovoľne dôchodkovo poistenej osobe), ktorý nemá riadne zaplatené poistné na dôchodkové poistenie do dňa, od ktorého žiada priznať dôchodok, nebude hodnotené obdobie, za ktoré nemal poistné zaplatené. Inak povedané, toto obdobie sa mu „nezapočíta“,“ hovorí šéf komunikácie. Ak v dôsledku nehodnotenia obdobia, za ktoré nebolo zaplatené poistné, nezíska poistenec potrebný počet rokov na vznik nároku na dôchodok, to je najmenej pätnásť rokov dôchodkového poistenia, žiadosť o dôchodok musí Sociálna poisťovňa podľa zákona zamietnuť. V prípade, že poistenec aj bez obdobia, za ktoré nebolo zaplatené poistné, splní podmienky nároku na dôchodok, tento mu bude priznaný, ale bez prihliadnutia na obdobie, za ktoré nebolo zaplatené poistné. Neplatenie poistného má tak významný vplyv pri posudzovaní nároku na dôchodok a pri výpočte výšky dôchodku.

Čo, ak chýba presne 15 rokov

Poistenec, ktorému nevznikol nárok na starobný dôchodok, teda nezískal najmenej pätnásť rokov obdobia dôchodkového poistenia z dôvodu, že nemal riadne a včas zaplatené poistné, vznikne nárok na starobný dôchodok až odo dňa, v ktorom zaplatí celú sumu dlžného poistného. „To znamená, že najskôr musí zaplatiť celú dlžnú sumu poistného, až potom mu vznikne nárok na starobný dôchodok,“ upozorňuje Peter Višváder.

Vymáhanie dlhov po novom

Sociálna poisťovňa zaviedla od roku 2017 nový spôsob vymáhania pohľadávok (dlhov). Ide o vymáhanie, ktoré vykonáva a riadi Sociálna poisťovňa prostredníctvom takzvaného „správneho výkonu“. Sociálna poisťovňa môže dlh fyzickej osoby vymáhať prikázaním pohľadávky z účtu v banke, zrážkami zo mzdy alebo zrážkami z dávok vyplácaných Sociálnou poisťovňou. Dlh právnickej osoby môže vymáhať prikázaním pohľadávky z účtu v banke. Sociálna poisťovňa môže dlh vymáhať tiež prostredníctvom mandátnej správy a exekútora. Sociálna poisťovňa využíva pri práci s pohľadávkou aj ustanovenia Trestného zákona.

Splátkový kalendár áno

Nakoľko neplatenie poistného a dlhy na poistnom môžu mať nepríjemné následky pre neplatičov, príslušná pobočka Sociálnej poisťovne môže na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby povinnej odvádzať poistné povoliť splátky dlžných súm z dôvodu platobnej neschopnosti žiadateľa. Môže tak urobiť v prípade, ak dôvodne možno predpokladať, že v období nie dlhšom ako 24 mesiacov bude schopný zaplatiť dlžné sumy poistného. „To znamená, že ak bol starobný dôchodca v predchádzajúcom období poistený ako samostatne zárobkovo činná osoba, prípadne bol zamestnávateľom, pričom si nesplnil odvodové povinnosti, môže požiadať Sociálnu poisťovňu o splátkový kalendár.“

Ako vysvetliť poisťovni neschopnosť zaplatiť dlh

Písomnú žiadosť o splátkový kalendár je potrebné adresovať príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne v mieste trvalého bydliska. Žiadosť je neformálna a je potrebné v nej uviesť identifikačné údaje a dôvod, prečo nedoplatok nie je možné vyrovnať jednorazovo. „Zákon o sociálnom poistení neumožňuje odpustenie dlhu, taktiež ani odpustenie povinnosti zaplatiť penále za oneskorené platby poistného. Možnosť odpustiť penále sa dá využiť iba za obdobie do 31. 12. 2004,“ uzatvára Peter Višváder.

VIDEO: Kedy sa začať pripravovať na odchod do dôchodku a čo všetko si nachystať? Čo ak vám niektoré doklady chýbajú? Uznajú vám odpracované roky, o ktorých nemáte žiadne papiere? Na to všetko sme sa opýtali riaditeľa odboru komunikácie s verejnosťou Sociálnej poisťovne Petra Višvádera (nakrútené február 2019).

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #dôchodok #Peter Višváder
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy