Čo je podmienka výchovy dieťaťa a ako ovplyvní odchod do dôchodku?

, 17.07.2019 06:00
senior, staroba, dôchodok, dôchodca, vnúča, vnuk
Ilustračné foto. Autor:

Aby mohol byť v budúcnosti matke alebo otcovi priznaný nárok na zníženie dôchodkového veku podľa ústavného zákona, musia spĺňať podmienky. Aké?

Podmienka výchovy dieťaťa je splnená, ak sa poistenec osobne staral o dieťa

  • a) najmenej desať rokov do nadobudnutia plnoletosti dieťaťa,
  • b) najmenej päť rokov do nadobudnutia plnoletosti dieťaťa, ak sa poistenec začal o dieťa starať po dovŕšení ôsmich rokov veku dieťaťa,
  • c) od jeho narodenia do jeho úmrtia, ak dieťa zomrelo po dovŕšení veku šesť mesiacov; to neplatí, ak poistenec, podľa právoplatného rozhodnutia súdu, spôsobil smrť dieťaťa úmyselným trestným činom,
  • d) najmenej posledné tri roky pred dovŕšením dôchodkového veku poistenca.

Do obdobia osobnej starostlivosti o dieťa sa započítava aj obdobie, počas ktorého sa poistenec nemohol o dieťa starať z dôvodu

  • a) svojho nepriaznivého zdravotného stavu alebo,
  • b) prijatia dieťaťa do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia.

Ak súd zverí dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov alebo ak súd schváli dohodu rodičov o zverení dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, na obidvoch rodičov sa hľadí, akoby starostlivosť o dieťa zabezpečovali v rovnakom rozsahu; posudzovanie splnenia podmienky osobnej starostlivosti o dieťa tým nie sú dotknuté.

Na účely posúdenia podmienky výchovy dieťaťa sa za dieťa považuje

  • a) vlastné dieťa,
  • b) osvojené dieťa,
  • c) dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

To isté obdobie výchovy toho istého dieťaťa možno zohľadniť len raz a len jednému poistencovi, a to prednostne žene.

Komu zastropovanie dôchodkového veku pomôže

Pozitívne ovplyvní ženy a mužov, ktorí za určitých zákonom stanovených podmienok môžu získať nárok na znížený dôchodkový vek. Počet mužov, ktorým vznikne nárok na zníženie dôchodkového veku v horizonte rokov 2020 až 2022, nie je možné v súčasnosti spoľahlivo odhadnúť.

V prípade žien sa počet dotknutých osôb odhaduje v roku 2022 na úrovni približne 4 700 osôb (ide sa o ženy, ktoré vychovali tri alebo štyri deti).

Zdroj: Návrh novely zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení
Ako je to dnes: Dôchodkový vek v rokoch 2019 – 2023 (týka sa ľudí narodených v rokoch 1957 až 1960)
rok narodenia dôchodkový vek mesiac narodenia
  jan. feb. mar. apr. máj jún júl aug. sep. okt. nov. dec.  
1957 62r + 6m 07/2019 08/2019 09/2019 10/2019 11/2019 12/2019 01/2020 02/2020 03/2020 04/2020 05/2020 06/2020  
1958 62r + 8m 09/2020 10/2020 11/2020 12/2020 01/2021 02/2021 03/2021 04/2021 05/2021 06/2021 07/2021 08/2021  
1959 62r + 10m 11/2021 12/2021 01/2022 02/2022 03/2022 04/2022 05/2022 06/2022 07/2022 08/2022 09/2022 10/2022  
1960 63r + 2m 03/2023 04/2023 05/2023 06/2023 07/2023 08/2023 09/2023 10/2023 11/2023 12/2023 01/2024 02/2024  
Dôchodkový vek poistencov na kalendárne roky 2024 a nasledujúce, teda dôchodkový vek poistencov narodených po roku 1960, bude každoročne stanovený opatrením, ktoré vydá ministerstvo práce do konca októbra kalendárneho roka, ktorý päť rokov predchádza príslušnému kalendárnemu roku.  

Príklady

Poistenec narodený 31. marca 1957
Dôchodkový vek 62 rokov a 6 mesiacov
Dátum dovŕšenia dôchodkového veku 30. september 2019
Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Autor: SHUTTERSTOCK
Poistenec narodený 20. augusta 1957
Dôchodkový vek 62 rokov a 6 mesiacov
Dátum dovŕšenia dôchodkového veku 20. február 2020
Poistenec narodený 31. augusta 1957
Dôchodkový vek 62 rokov a 6 mesiacov
Dátum dovŕšenia dôchodkového veku 29. február 2020
Poistenec narodený 20. mája 1958
Dôchodkový vek 62 rokov a 8 mesiacov
Dátum dovŕšenia dôchodkového veku 20. január 2021
Dôchodkový vek žien, ktorým sa aj tento rok zachováva znížený dôchodkový vek
Rok narodenia 0 detí 1 dieťa 2 deti 3 – 4 deti >5 detí
1957 62r+6m 62r+6m 61r+9m 60r 58r+3m
1958 62r+8m 62r+8m 62r+8m 60r+9m 59r
1959 62r+10m 62r+10m 62r+10m 61r+6m 59r+9m
1960 63r+2m 63r+2m 63r+2m 63r+2m 60r+6m
1961 nový DV nový DV nový DV nový DV 61r+3m
Zdroj: Sociálna poisťovňa          

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#dôchodok #penzia #dôchodkový strop #podmienka výchovy dieťaťa
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku