Minimálna suma predčasného dôchodku je vyššia

Viac dostanú aj ľudia, ktorí majú nárok na minimálnu penziu. Ale až v januári.

26.07.2019 09:00
up-shutterstock 88664071 Foto:
Ilustračné foto.
debata

Od júla vzrástla suma životného minima, ktoré má vplyv aj na výšku niektorých dávok, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa. Kým do konca júna bola jeho suma pre jednu dospelú osobu na úrovni 205,07 eura, od júla sa zvýšila na 210,20 eura. Vyššia tak bude aj minimálna suma predčasnej penzie, ktorú musí žiadateľ o túto dávku dosiahnuť, od januára porastú aj sumy minimálneho dôchodku.

„Jednou z podmienok vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok je to, že jeho výška ku dňu, od ktorého poistenec žiada o jeho priznanie, presahuje 1,2-násobok životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu alebo ak si poistenec sporil v II. pilieri, súčet predčasného starobného dôchodku z I. piliera a predčasného starobného dôchodku z II. piliera je vyšší ako 1,2-násobok životného minima. Od 1. júla tak nárok na predčasný starobný dôchodok vznikne od 252,30 eura mesačne,“ priblížil zmenu riaditeľ komunikačného oddelenia Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Navyše sa musíte vysporiadať s faktom, že vám za každý mesiac zo sumy dôchodku ubudne pol percenta. Suma predčasného dôchodku sa zníži o 0,5 % za každých začatých 30 dní odo dňa vzniku nároku na predčasný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku. Ďalšími podmienkami na jeho priznanie je minimálne pätnásť odpracovaných rokov a do riadneho starobného dôchodku vám nesmú chýbať viac ako dva roky.

Ľudia, ktorí pracovali alebo pracujú za málo peňazí, majú po splnení podmienok nárok na minimálny dôchodok. Do sumy penzijného minima sa automaticky zvyšujú starobné, predčasné starobné aj invalidné dôchodky. Podľa Višvádera podmienky nároku penzista splní vtedy, ak získa najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia a suma jeho penzie alebo úhrnu penzií bude nižšia ako suma minimálneho dôchodku. „Do celkového dôchodkového príjmu sa započítajú aj vdovské alebo vdovecké dôchodky, dôchodky zo systému sociálneho zabezpečenia policajtov a profesionálnych vojakov, dôchodky z cudziny a dôchodky vyplácané z II.¤piliera,“ konštatoval.

Aj na tento druh dôchodku má vplyv výška životného minima. Od 1. januára 2020 pozitívne ovplyvní aj výšku garantovaného minimálneho dôchodku. „Hranice minimálneho dôchodku v kalendárnom roku totiž určuje vždy výška životného minima platná v II. polroku predchádzajúceho roka. Najnižšia hranica minimálneho dôchodku za 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia sa zvýši z 278,90 eura mesačne na sumu 285,90. Súčet dôchodkových príjmov poistenca, ktorý má aspoň 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia, od 1. januára 2020 teda nebude nižší ako 285,90 eura mesačne,“ dodal Peter Višváder.

Zmena čaká aj penzistov, ktorých dôchodky podliehajú exekučnej zrážke. Zvýšenie životného minima môže mať za následok aj skončenie vykonávania exekučných zrážok z dôchodku. Ide o situáciu, keď je dôchodok nižší ako minimum, ktoré musí dôchodcovi po vykonaní zrážok zostať. Neznamená to však, že exekúcia zanikla. Exekúcia naďalej existuje, len sa nevykonávajú zrážky z dôchodku.

Sociálna poisťovňa vykoná zrážky z dôchodku prvýkrát podľa nových pravidiel vo výplatnom termíne v auguste 2019, pričom dôchodcom vyplatí aj peniaze, ktoré im boli za júl zrazené navyše. O zmene výšky exekučnej zrážky bude dôchodcu písomne informovať.

debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #penzia #predčasný dôchodok #penzista #minimálny dôchodok