Je lepšie zvoliť si dôchodok s pozostalostným krytím alebo bez neho?

Sporiteľ má pri doživotnom dôchodku a doživotnom dôchodku so zvyšovaním možnosť zabezpečiť svojich pozostalých fixnou sumou dôchodku v trvaní jedného alebo dvoch rokov. Tento typ zabezpečenia sa nazýva pozostalostné krytie a vypláca sa vo výške dôchodku poberateľa z druhého piliera bezprostredne pred jeho smrťou.

01.08.2019 16:10
dôchodcovia, žena, muž, druhý pilier,... Foto:
Ilustračné foto.
debata

Doživotný dôchodok s pozostalostným krytím a doživotný dôchodok so zvyšovaním a s pozostalostným krytím sú drahšie typy dôchodkových poistných produktov. Výška takto vyplácaných dôchodkov bude v porovnaní s „nekrytými“ dôchodkami nižšia. Pozostalostné krytie si sporiteľ môže vybrať tak v prípade doživotného dôchodku, ako aj doživotného dôchodku so zvyšovaním. Pozostalostné krytie sa vzťahuje podľa výberu sporiteľa na manžela alebo manželku, alebo deti.

Príklad

Pán Milan sa rozhodol požiadať o dôchodok z druhého piliera. Na svojom osobnom dôchodkovom účte v dôchodkovej správcovskej spoločnosti má nasporenú sumu vo výške 10-tisíc eur. Sociálna poisťovňa mu zašle ponukový list s ponukami od poisťovní, na základe ktorého sa rozhodne pre doživotný dôchodok od poisťovne ABC. S poisťovňou ABC uzavrie zmluvu o poistení dôchodku a jeho dôchodková správcovská spoločnosť (DSS) zaplatí poisťovni ABC jednorazové poistné vo výške 10-tisíc eur (hodnota úspor na osobnom dôchodkovom účte vedenom v DSS). Za túto sumu sa poisťovňa ABC zaviaže doživotne vyplácať dôchodok v rovnakej výške 50 eur mesačne, bez ohľadu na to, ako dlho bude pán Milan žiť.

V prípade, že si pán Milan zakúpi doživotný dôchodok so zvyšovaním, mesačná suma dôchodku bude v prvom roku stanovená vo výške 41,02 eura, pričom bude každoročne rásť napríklad o dve percentá. Výška dôchodku v druhom roku bude 41,84 eura, v treťom 42,67 eura, v pätnástom roku 54,12 eura, v dvadsiatom roku 59,75 eura, atď. až do konca života.

Ak sa pán Milan rozhodne pre doživotný dôchodok s pozostalostným krytím, uzavrie zmluvu o poistení dôchodku a za hodnotu úspor na jeho osobnom dôchodkovom účte sa poisťovňa ABC zaviaže doživotne mu vyplácať dôchodok v rovnakej výške v sume 45 eur mesačne bez ohľadu na to, ako dlho bude pán Milan žiť. Zároveň sa poisťovňa ABC zaviaže k tomu, že v období napr. dvoch rokov od smrti sporiteľa bude vyplácať pozostalostný dôchodok pozostalým v rovnakej výške, v akej poberal dôchodok predtým, ako umrel.

V prípade, že si pán Milan zvolí najdrahší typ z uvádzaných príkladov dôchodkového poistného produktu, a to doživotný dôchodok so zvyšovaním a s pozostalostným krytím, poisťovňa ABC sa zaviaže vyplácať mu doživotne dôchodok. Mesačná suma dôchodku bude v prvom roku stanovená vo výške 36,92 eura, pričom bude každoročne rásť napríklad o dve percentá. Výška jeho dôchodku v druhom roku potom bude 37,66 eura, v treťom 38,40 eura, v pätnástom roku 48,71 eura v dvadsiatom roku 53,78 eura, atď. až pokým bude žiť. V prípade, že zomrie v dvadsiatom roku poberania dôchodku, teda jeho dôchodok v tom čase bude vo výške 53,78 eura, pozostalým bude vyplácaný dôchodok v tejto výške počas najviac dvoch rokov od jeho smrti.

Zdroj: Ministerstvo práce

debata chyba
Viac na túto tému: #DSS #sporiteľ #doživotný dôchodok #výška dôchodku