Chcete vyšší dôchodok? Môžete si doplatiť odvody

Každý človek v preddôchodkovom veku rozmýšľa, aká bude jeho budúca penzia. Závisí to predovšetkým od toho, koľko rokov kto odpracoval a aký bol jeho zárobok, z ktorého si platil odvody.

27.07.2019 08:00
prasiatko, sporenie, kasa, peniaze, dôchodca,... Foto:
Ilustračné foto.
debata (11)

„V dôchodkovom poistení platí zásada, že čím sú vyššie odvody na dôchodkové poistenie, tým bude vyššia suma budúceho dôchodku,“ tvrdí riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder. Ľuďom, ktorí sú zamestnancami, strháva odvody na dôchodkové poistenie priamo ich zamestnávateľ. Živnostníci, ktorí sú povinne poistení, si zase musia odvody platiť každý mesiac sami.

Aký bude náš budúci dôchodok, možno približne zistiť pomocou kalkulačky na internetovej stránke Sociálnej poisťovne. Zadať do nej treba údaje z Informácie o stave individuálneho účtu poistenca do 31. 12. 2003 a Informácie o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca od 1. 1. 2004. Kto nemá tieto informácie k dispozícii, môže o ich vyhotovenie a zaslanie požiadať Sociálnu poisťovňu.

Ak si chce niekto zvýšiť svoju penziu, môže si platiť aj dobrovoľné odvody. V takom prípade si sám zvolí vymeriavací základ, z ktorého sa mu poistné vypočíta. Ten však musí byť v rozmedzí medzi minimálnym a maximálnym vymeriavacím základom. Kto si zvolí minimálny vymeriavací základ, bude v tomto roku každý mesiac platiť dobrovoľné odvody vo výške 137,13 eura.

Dobrovoľné odvody sa nevyplatí platiť tým ľuďom, ktorí zarábajú viac ako trojnásobok priemernej mzdy. Keďže pri výpočte starobnej penzie sa berie do úvahy len trojnásobok priemerného platu, ich dôchodok by sa aj tak nezvýšil. Rovnako je zbytočné aj pre ľudí, ktorí nie sú vôbec povinne poistení, aby si platili celý rok dobrovoľné odvody z vymeriavacieho základu, ktorý je vyšší ako trojnásobok priemernej mzdy.

Ľudia v preddôchodkovom veku si majú možnosť aj doplatiť odvody spätne. Zákon však umožňuje doplatiť poistné až od roku 2004, a to len za obdobie, počas ktorého bol daný človek nezamestnaný alebo študoval na strednej či vysokej škole. Spätne zaplatiť si môžu odvody aj ľudia, ktorí si uplatňovali odvodovú úľavu či neboli poistení, lebo mali pracovné voľno bez náhrady mzdy alebo boli na rodičovskej dovolenke.

Aj v prípade dodatočného doplatenia odvodov je potrebné zvoliť si vymeriavací základ v rozmedzí medzi minimálny a maximálnym vymeriavacím základom, ktorý platil v danom roku. V porovnaní s dobrovoľným poistením je výhodou doplatenia odvodov, že netreba platiť odvod do rezervného fondu. A tak napríklad v prípade minimálneho vymeriavacieho základu možno za rok 2019 doplatiť mesačné odvody vo výške 114,48 eura, čo je takmer o 23 eur menej ako pri dobrovoľnom poistení.

Nevýhodou dodatočného doplatenia poistného je, že ho nemožno zaplatiť napríklad za obdobie, v ktorom ste boli povinne poistení ako zamestnanci alebo živnostníci.

Kedy si môžete doplatiť odvody

  • Zákon o sociálnom poistení umožňuje zaplatiť poistné na dôchodkové poistenie dodatočne iba v striktne vymedzených prípadoch, a to najskôr od roku 2004 za obdobie, počas ktorého fyzická osoba bola zaradená do evidencie nezamestnaných občanov alebo sa sústavne pripravovala na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole po dovŕšení 16 rokov veku. Takisto je možné dodatočne zaplatiť poistné za obdobie, keď mala fyzická osoba prerušené poistenie napr. z dôvodu čerpania pracovného voľna bez náhrady mzdy alebo z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky, alebo bola zamestnancom, ktorý si uplatňoval odvodovú úľavu.
  • V prípade dodatočného zaplatenia poistného sú za jednotlivé roky od roku 2004 stanovené minimálne vymeriavacie základy, pričom maximálny vymeriavací základ stanovený nie je. Fyzická osoba pri dodatočnom zaplatení poistného platí poistné – 18 % na starobné poistenie a 6 % na invalidné poistenie.
Dodatočné zaplatenie poistného z minimálneho vymeriavacieho základu
Rok Vymeriavací základ v eurách Mesačné poistné v eurách
2004 224,24 53,81
2005 238,41 57,21
2006 262,64 63,02
2007 286,69 68,80
2008 311,37 74,72
2009 334,36 80,24
2010 361,51 86,76
2011 372,25 89,33
2012 384,50 92,28
2013 393,00 94,32
2014 402,50 96,60
2015 412,00 98,88
2016 429,00 102,96
2017 441,50 105,96
2018 456,00 109,44
2019 477,00 114,48
11 debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #dôchodok #odvody #poistné