Prečo sa dôchodkový vek ľudí narodených v roku 1960 posunie o 4 a nie o 2 mesiace?

25.07.2019 15:57
pracujúci, dôchodca, dôchodok, penzista, penzia
Ilustračné foto. Autor:

Vzhľadom na predlžovanie strednej dĺžky života majú ľudia narodení v roku 1959 stanovený referenčný vek 62 rokov a pre osoby narodené v roku 1960 je už referenčný vek 63 rokov.

Kým ľuďom narodeným v roku 1959 sa dôchodkový vek predlžuje o dva mesiace, osobám narodeným v roku 1960 sa penzijný vek predĺži o štyri mesiace. Ako upozornil hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder, dôchodkový vek závisí od toho, v ktorom roku poistenec dovŕši tzv. referenčný vek.

„Práve poistencov narodených v roku 1960 sa dotýka zmena referenčného veku zo 62 rokov na 63 rokov veku,“ uviedol. Zvýšenie referenčného veku je podľa neho dôsledkom predlžovania strednej dĺžky života. Pre poistencov narodených v roku 1959 je zákonom stanovený referenčný vek 62 rokov a pre poistencov narodených v roku 1960 je už referenčný vek 63 rokov.

„Dôchodkový vek poistenca narodeného v roku 1960, ktorý v roku 2023 dovŕši vek 63 rokov, je 63 rokov a dva kalendárne mesiace,“ povedal. Ľudia narodení v roku 1959 budú mať pritom penzijný vek 62 rokov a 10 mesiacov.

Zákon o sociálnom poistení podľa Višvádera stanovuje dôchodkový vek na jednotlivé kalendárne roky s tým, že v každom kalendárnom roku sa uplatňuje dôchodkový vek dlhší o dva kalendárne mesiace.

Na ktorých poistencov sa dôchodkový vek stanovený na daný kalendárny rok môže použiť, určuje zákon podľa toho, v ktorom kalendárnom roku poistenec prvýkrát dovŕši tzv. referenčný vek.

Referenčný vek je priamo stanovený zákonom o sociálnom poistení a vyjadruje priemernú strednú dĺžku života v aktuálnom dôchodkovom veku vyjadrenom v celých rokoch.

Hoci sa od začiatku júla tohto roka zaviedol ústavným zákonom strop na dôchodkový vek, vek odchodu do dôchodku sa bude naďalej zvyšovať až do dosiahnutia dôchodkového stropu. Strop na dôchodkový vek sa totiž prvýkrát dotkne až tých žien, ktoré sú narodené v roku 1960 a vychovali dve, tri alebo štyri deti. Žena narodená v roku 1960 s dvomi vychovanými deťmi pôjde do penzie v 63 rokoch a žena narodená v rovnakom roku, ktorá vychovala tri alebo štyri deti, bude mať strop na penzijný vek na úrovni 62 rokov a šesť mesiacov.

Primárny nárok na zníženie dôchodkového veku z dôvodu výchovy dieťaťa má mať žena. V špecifických prípadoch, ak by žena zomrela, nárok na zníženie veku odchodu do dôchodku prejde na muža. Prvýkrát pôjde o mužov, ktorí sa narodili v roku 1958 a vychovali tri a viac detí. Horná hranica ich penzijného veku bude 62 rokov a šesť mesiacov. To, kedy presne sa dôchodkový strop dotkne žien, ktoré vychovali jedno dieťa a bezdetných žien a mužov, momentálne nie je možné určiť. V súčasnosti totiž nie je známy rok, kedy vek odchodu do dôchodku presiahne dôchodkový strop pre tieto skupiny poistencov. V roku 2024 by mal dôchodkový vek na Slovensku dosiahnuť 63 rokov a 4 mesiace, v ďalších rokoch vek do dôchodku nie je známy. Na spomínané skupiny poistencov sa však vzťahuje dôchodkový strop 63,5 roka a 64 rokov, čo je viac ako najneskorší známy vek odchodu do dôchodku v roku 2024.

Od júla tohto roka sa ústavným zákonom zaviedol strop na dôchodkový vek na úrovni 64 rokov. Žena, ktorá vychovala jedno dieťa, má právo ísť do dôchodku najneskôr v 63,5 roku. Ak žena vychovala dve deti, bude môcť ísť do penzie najneskôr v 63 rokoch a žena s tromi a viacerými vychovanými deťmi má strop na dôchodkový vek na úrovni 62,5 roku.

#Sociálna poisťovňa #dôchodok #vek odchodu do penzie #referenčný vek
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku