Výška exekučnej zrážky sa nepočíta z celého dôchodku

Sociálna poisťovňa z dôvodu exekučných zrážok mesačne kráti viac ako 35-tisíc dôchodkov. Exekučným zrážkam podliehajú všetky druhy dôchodkov, pričom výška exekučnej zrážky závisí nielen od dlžnej sumy a exekučných poplatkov, ale najmä od výšky dôchodku.

05.08.2019 10:37
invalid, dôchodca, dôchodci, dôchodkyňa,... Foto:
Ilustračné foto.
debata

Poberateľovi dôchodku s exekúciou musí mesačne ostať základná suma, ktorá sa rovná sume životného minima pre jednu plnoletú osobu (od júla 2019 je to 210,20 eura). Ak poskytuje výživné ďalšej osobe, v jej prípade je základná suma vo výške 50 % sumy životného minima, teda 105,10 eura mesačne. Spolu im musí ostať 315,30 eura a na zvyšok dôchodku sa uplatní exekúcia. Iný je výpočet v situácii, ak poberateľ dôchodku platí úhradu za starostlivosť v zariadení sociálnych služieb. Vtedy exekúcii nepodlieha suma potrebná na úhradu pobytu v tomto zariadení a suma vreckového, ktorá sa tiež odvíja od výšky životného minima.

Pri výpočte exekučnej zrážky sa môže stať, že po odrátaní životného minima pre poberateľa dôchodku a vyživované osoby z dôchodku neostane nijaká suma, ktorú môže exekútor zraziť. To však neznamená premlčanie dlhu. S akýmikoľvek otázkami týkajúcimi sa výšky dlhu či exekučnej zrážky sa však dôchodcovia s exekučnou zrážkou musia obrátiť na konkrétneho exekútora (resp. exekučný úrad) alebo súd, ktorý zrážku nariadil. Sociálna poisťovňa o výkone exekučných zrážok z dôchodku sama nerozhoduje, len si plní povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo zákona ako platiteľovi dôchodku.

Počet dôchodcov s exekučnou zrážkou predstavoval k 30. 6. 2019 spolu 35 171. Od januára tohto roka má tento počet klesajúci tendenciu – k 31. 1. 2019 ich Sociálna poisťovňa evidovala 35 964. Z júnového počtu bolo 20 473 starobných dôchodcov a 12 213 invalidných dôchodcov.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

debata chyba
Viac na túto tému: #dlh #Sociálna poisťovňa #dôchodky #exekúcie #dôchodková dávka #dlžná suma