Druhá zmena v penziách 2020: Valorizácia

, 17.08.2019 06:00
dôchodkyňa, dôchodok, penzia, seniori,
Ak je dôchodok vyplácaný v súbehu, zvýšenie každého vyplácaného dôchodku sa posudzuje samostatne. Autor:

O dôchodcovskú infláciu, teda o 2,9 percenta, najmenej však o garantovanú pevnú sumu budú od januára zvýšené všetky dôchodky. Pevná suma sa určí ako 2 % z priemernej mesačnej sumy jednotlivých druhov dôchodkov vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu 2019.

„V januári 2020 bude opätovne pre drvivú väčšinu dôchodcov výhodnejšia percentuálna valorizácia dôchodku. Pretože penzista môže poberať súbežne aj viac dôchodkov, z ktorých jeden môže byť valorizovaný percentom a druhý pevnou sumou, teda v takomto prípade nie je možné zaradiť jednoznačne dôchodcu do skupiny tých, pre ktorých je výhodnejší jeden alebo druhý mechanizmus zvyšovania dôchodkových dávok,“ vysvetľuje Barbora Petrová z tlačového oddelenia rezortu práce.

Ministerstvo práce predpokladá, že v roku 2020 bude až približne 88 % dôchodkových dávok, teda asi 1,53 milióna dôchodkov z celkového odhadovaného počtu 1,74 milióna vyplácaných penzií valorizovaných percentuálne o dôchodcovskú infláciu a nie minimálnou valorizačnou pevnou sumou. „V tomto roku bolo percentuálne valorizovaných približne 80 % dôchodkov – z uvedeného vyplýva medziročný nárast približne o 8 %,“ približuje Petrová.

Medziročný rast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov za prvý polrok 2019 na základe údajov zverejnených Štatistickým úradom SR predstavoval 2,9 %. To znamená, že dôchodkové dávky sa budú zvyšovať buď o 2,9 %, alebo o minimálnu valorizačnú pevnú sumu daného druhu dôchodku podľa toho, čo bude pre penzistu výhodnejšie. Z toho vyplýva, že napríklad nekrátený starobný dôchodok sa zvýši buď o 2,9 %, alebo o minimálnu valorizačnú pevnú sumu deväť eur.

Ak je dôchodok vyplácaný v súbehu, zvýšenie každého vyplácaného dôchodku sa posudzuje samostatne. Pevná suma zvýšenia dôchodku vyplácaného v sume jednej polovice nezodpovedá polovici pevnej sumy zvýšenia dôchodku vyplácaného v plnej sume, ale dôchodok sa zvýši o stanovenú garantovanú pevnú sumu zvýšenia dôchodku vyplácaného v sume jednej polovice.

„O zvýšení dôchodku rozhodne Sociálna poisťovňa, ktorá uvedie v rozhodnutí o zvýšení dôchodku obe sumy zvýšenia a dôchodcovi sa prizná vyššia z uvedených súm. Rozhodnutia o zvýšení dôchodku zasiela tak, aby boli doručené ku dňu splatnosti dôchodku v mesiaci január príslušného kalendárneho roka. To znamená, že dôchodcovi, ktorý dostáva svoj dôchodok napríklad 18. deň v kalendárnom mesiaci, bude rozhodnutie doručené tesne pred 18. januárom 2020,“ dodala Barbora Petrová.

O akú sumu porastú dôchodky od januára budúceho roka
Druh dôchodku priemerná výška (v eurách) zvýšenie o 2,9 % – dôchodcovská inflácia minimálna suma zvýšenia hraničná suma penzie, od ktorej sa používa percentuálna valorizácia (v eurách)
Nekrátené dôchodky        
starobný dôchodok 449,9720304 13,10 9,00 310,40        
predčasný starobný dôchodok 434,9960174 12,70 8,70 300,10        
invalidný dôchodok s poklesom schopnosti pracovať do 70 % vrátane 210,9362868 4,30 148,30        
invalidný dôchodok s poklesom schopnosti pracovať nad 70 % 377,0167524 6,20 7,60 262,10        
vdovský a vdovecký dôchodok 285,1979234 8,30 5,80 200,10        
sirotský dôchodok 134,2203332 3,90 2,70 93,20        
Krátené dôchodky z dôvodu súbehu        
starobný dôchodok 134,6230633 3,90 2,70 93,20        
predčasný starobný dôchodok 155,3360000 4,50 3,20 110,40        
invalidný dôchodok s poklesom schopnosti pracovať do 70 % vrátane 87,3579138 2,60 1,80 62,10        
invalidný dôchodok s poklesom schopnosti pracovať nad 70 % 140,3623730 4,10 2,90 100,10        
vdovský a vdovecký dôchodok 124,6005991 3,70 2,50 86,30        
sirotský dôchodok 67,1461538 2,00 1,40 48,30        
Zdroj: MPSVR SR – na základe údajov Sociálnej poisťovne

Nekrátený dôchodok je dôchodok, ktorý sa vypláca v plnej výške v prípade, že sa vypláca v súbehu s iným dôchodkom. Ak sa totiž dôchodcovi vypláca napríklad súčasne starobný a vdovský dôchodok – v plnej sume sa mu vypláca vyšší z dôchodkov (tzv. nekrátený) a v sume jednej polovice sa vypláca nižší z dôchodkov (tzv. krátený).

Príklady zvýšenia dôchodku

  • Príklad 1:

Dôchodca A poberá sólo starobný dôchodok vo výške 300 eur. Na základe zverejnených údajov Štatistickým úradom SR sa budú dôchodkové dávky v roku 2020 valorizovať o 2,9 %. Sociálna poisťovňa porovná percentuálne zvýšenie v tomto prípade 8,70 eura s minimálnou valorizačnou pevnou sumou (2 % z priemernej sumy nekráteného starobného dôchodku), ktorá pre rok 2020 bude pri nekrátenom starobnom dôchodku na úrovni 9,00 eura a dôchodcovi sa zvýši dôchodok o vyššiu z týchto dvoch súm, čiže v tomto prípade o 9,00 eura.

  • Príklad 2:

Dôchodca B poberá sólo starobný dôchodok vo výške 400 eur. Percentuálne zvýšenie v tomto prípade by predstavovalo 11,60 eura, čo je viac ako 9,00 eura, a preto sa tomuto dôchodcovi zvýši dôchodok o 11,60 eura.

  • Príklad 3:

Dôchodca C poberá nekrátený starobný dôchodok vo výške 500 eur a vdovecký dôchodok, ktorý je krátený vo výške 70 eur. Percentuálne zvýšenie nekráteného starobného dôchodku by predstavovalo 14,50 eura a percentuálne zvýšenie vdovského dôchodku by predstavovalo 2,00 eura. Minimálna pevná suma zvýšenia nekráteného starobného dôchodku bude na rok 2020 na úrovni 9,00 eura a v prípade kráteného pozostalostného dôchodku na úrovni 2,50 eura. V takomto prípade sa nekrátený starobný dôchodok zvýši percentuálne o 14,50 eura a krátený vdovecký dôchodok o minimálnu valorizačnú pevnú sumu 2,50 eura.

Zdroj: MPSVaR SR, pričom príklady sú len ilustračné

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Páči sa Vám tento článok? Prosíme podporte kvalitnú žurnalistiku.

Cieľom denníka Pravda a jeho internetovej verzie je prinášať Vám každý deň aktuálne spravodajstvo, rozhovory, komentáre, reportáže, videá, ďalšie užitočné a praktické informácie ako aj čítanie a obsah pre zábavu a voľný čas.

Na to, aby sme pre Vás mohli stále a ešte lepšie pracovať, potrebujeme i Vašu podporu. Ďakujeme Vám za akýkoľvek finančný príspevok.

Podporiť Poslať SMS Predplatiť denník
#zmeny v penziách #penzia #dôchodky
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku