Dôchodkový vek sa bude predlžovať ešte ďalších šesť rokov

Od januára budúceho roku pôjdu budúci penzisti do dôchodku opäť neskôr. Vek odchodu do penzie sa posúva o ďalšie dva mesiace a bude na úrovni 62 rokov a osem mesiacov. Predlžovanie dôchodkového veku bude pokračovať ešte ďalších šesť rokov napriek ústavnému zákonu o zastropovaní dôchodkového veku.

, 28.08.2019 06:00
dôchodci, seniori, penzia, dôchodkvý vek,... Foto:
Dôchodkový vek je známy na päť rokov dopredu.
debata (8)

Výnimky v dôchodkovom veku sa aj v roku 2020 budú týkať žien, ktoré vychovali tri a viac detí. „Konkrétne ženy, ktoré vychovali tri alebo štyri deti budú v roku 2020 odchádzať do dôchodku vo veku 61 rokov a 6 mesiacov a ženy, ktoré vychovali 5 a viac detí budú odchádzať do dôchodku vo veku 60 rokov a 6 mesiacov,“ približuje hovorca rezortu práce Michal Stuška. „Okrem žien sa výnimky na dôchodkový vek budú stále uplatňovať aj na tzv. kategoristov, teda poistencov, ktorých dôchodkový vek sa určuje naďalej podľa § 21 ods. 1 a § 174 zákona č. 100/1988 o sociálnom zabezpečení. Vzhľadom k prebiehajúcemu legislatívnemu procesu môžu vzniknúť aj ďalšie výnimky, a to pre ženy, ktoré vychovali jedno alebo dve deti, respektíve mužov, ktorí namiesto matky vychovali tri a viac detí,“ prízvukuje Stuška.

Dôchodkový vek je známy na päť rokov dopredu. Počet mesiacov, o ktorý sa dôchodkový vek upravuje, závisí od vývinu priemernej strednej dĺžky života, teda veku dožitia v aktuálnom referenčnom veku a zaokrúhli sa na celé mesiace. Toto platí do konca roka 2023. V roku 2020 tak bude vek odchodu do penzie stanovený na 62 rokov a osem mesiacov a v roku 2023 na 63 rokov a dva mesiace.

Od 1. januára 2024 sa dôchodkový vek na príslušný kalendárny rok ustanoví opatrením, ktoré vydá ministerstvo práce, najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka na ďalších 5 rokov. „Ak nepríde k zmene, tak podľa aktuálnej právnej úpravy by bol v roku 2024 dôchodkový vek 63 rokov a 4 mesiace,“ konštatoval Michal Stuška.

Na septembrovej parlamentnej schôdzi by mali poslanci rokovať aj o zrušení takzvaného skokového odchodu žien narodených v rokoch 1958 až 1960 do penzie. Podľa Stušku bola do vlády doručená predkladacia správa vypracovaná rezortom práce k poslaneckému návrhu zákona, ktorá navrhuje riešiť aj problematiku dôchodkového veku niektorých ročníkov žien, ktorým sa podľa aktuálne účinnej právnej úpravy pri určovaní dôchodkového veku nezohľadňuje výchova detí. „Viac informácií sa verejnosť dozvie po prerokovaní predkladacej správy vládou. Musíme však zdôrazniť, že ani aktuálne účinnú úpravu rezort práce nepovažuje za diskriminačnú, avšak do istej miery chápe subjektívny pocit nespravodlivosti žien z dotknutých ročníkov, preto sme sa práve im rozhodli vyjsť v ústrety,“ povedal Stuška.

Od júla tohto roka garantuje ústava maximálny vek odchodu do penzie 64 rokov s úľavami pre matky, ktoré vychovali deti. Vek odchodu do penzie sa bude podľa odhadov ministerstva práce zvyšovať ešte nasledujúcim šiestim ročníkom (nad rámec tzv. päťročnice, ktorá je už definovaná zákonom), teda končiac ročníkom 1966, keď sa dosiahne vek 64 rokov. „Vychádzame pri tom z predpokladu, že ročne sa bude dôchodkový vek zvyšovať v zásade o dva mesiace (v jednom roku sa odhaduje zvýšenie o 1 mesiac),“ dodal Michal Stuška.

Dôchodkový vek v rokoch 2019 – 2023 (týka sa ľudí narodených v rokoch 1957 až 1960)

rok narodenia dôchodkový vek mesiac narodenia
  jan. feb. mar. apr. máj jún júl aug. sep. okt. nov. dec.    
1957 62r + 6m 07/2019 08/2019 09/2019 10/2019 11/2019 12/2019 01/2020 02/2020 03/2020 04/2020 05/2020 06/2020    
1958 62r + 8m 09/2020 10/2020 11/2020 12/2020 01/2021 02/2021 03/2021 04/2021 05/2021 06/2021 07/2021 08/2021    
1959 62r + 10m 11/2021 12/2021 01/2022 02/2022 03/2022 04/2022 05/2022 06/2022 07/2022 08/2022 09/2022 10/2022    
1960 63r + 2m 03/2023 04/2023 05/2023 06/2023 07/2023 08/2023 09/2023 10/2023 11/2023 12/2023 01/2024 02/2024    
Dôchodkový vek poistencov na kalendárne roky 2024 a nasledujúce, teda dôchodkový vek poistencov narodených po roku 1960, bude každoročne stanovený opatrením, ktoré vydá ministerstvo práce do konca októbra kalendárneho roka, ktorý päť rokov predchádza príslušnému kalendárnemu roku.

Príklady

Poistenec narodený 31. marca 1957
Dôchodkový vek 62 rokov a 6 mesiacov
Dátum dovŕšenia dôchodkového veku 30. september 2019
   
Poistenec narodený 20. augusta 1957
Dôchodkový vek 62 rokov a 6 mesiacov
Dátum dovŕšenia dôchodkového veku 20. február 2020
   
Poistenec narodený 31. augusta 1957
Dôchodkový vek 62 rokov a 6 mesiacov
Dátum dovŕšenia dôchodkového veku 29. február 2020
   
Poistenec narodený 20. mája 1958
Dôchodkový vek 62 rokov a 8 mesiacov
Dátum dovŕšenia dôchodkového veku 20. január 2021

Dôchodkový vek žien, ktorým sa aj tento rok zachováva znížený dôchodkový vek

Rok narodenia 0 detí 1 dieťa 2 deti 3–4 deti >5 detí
1957 62r + 6m 62r + 6m 61r + 9m 60r 58r + 3m  
1958 62r + 8m 62r + 8m 62r + 8m 60r + 9m 59r  
1959 62r + 10m 62r + 10m 62r + 10m 61r + 6m 59r + 9m  
1960 63r + 2m 63 r+ 2m 63r + 2m 63r + 2m 60r + 6m  
1961 nový DV nový DV nový DV nový DV 61r + 3m  
             
Zdroj: Sociálna poisťovňa
Výnimky v dôchodkovom veku sa aj v roku 2020... Foto: SHUTTERSTOCK
seniori, dôchodok, penzia, penzisti, partneri, domov dôchodcov, Výnimky v dôchodkovom veku sa aj v roku 2020 budú týkať žien, ktoré vychovali tri a viac detí.

Odchod do dôchodku po zavedení penzijného stropu

Dôchodkový strop poistenca (muža aj ženy) je

 • 64 rokov,
 • 63 rokov a šesť mesiacov, ak je splnená podmienka výchovy jedného dieťaťa,
 • 63 rokov, ak je splnená podmienka výchovy dvoch detí,
 • 62 rokov a šesť mesiacov, ak je splnená podmienka výchovy troch a viac detí.

Ak je splnená podmienka výchovy dieťaťa, znižuje sa dôchodkový strop, neznižuje sa dôchodkový vek.

Komu sa zohľadní výchova dieťaťa

To isté obdobie výchovy toho istého dieťaťa možno zohľadniť len raz a len jednému poistencovi.

Na zníženie dôchodkového stropu má prednostný nárok žena, muž – subsidiárny nárok, napríklad ak žena nespĺňa podmienky výchovy.

Obidvom rodičom sa obdobie výchovy započítava v rovnakom rozsahu, nezisťuje sa „reálne“ obdobie osobnej starostlivosti – na účely zníženia dôchodkového stropu sa výchova zohľadní prednostne žene.

Uvedené platí, aj ak bolo dieťa zverené do striedavej starostlivosti obidvoch rodičov.

Koho sa prvýkrát dotkne dôchodkový strop

Ústavný zákon o strope Strop dôchodkového veku Prvý ročník ovplyvnený stropom Odchod do dôchodku najneskôr od roku
muži a bezdetné ženy 64 rokov 1965 2029  
žena s 1 dieťaťom 63 rokov a 6 mesiacov 1963 2026  
žena s 2 deťmi 63 rokov 1960 2023  
žena s 3 a 4 deťmi 62 rokov a 6 mesiacov 1960 2022  
žena s 5 a viac deťmi 62 rokov a 6 mesiacov 1962 2024  
Z tabuľky vyplýva, že prvý ročník, na ktorý sa garantovaná hranica dôchodkového veku 64 rokov začne vzťahovať v prípade mužov a bezdetných žien ročník narodenia 1965, žien s 1 dieťaťom ročník narodenia 1963, žien s 2 deťmi ročník narodenia 1960, žien s troma a 4 deťmi ročník narodenia 1960, a žien s 5 a viac deťmi ročník narodenia 1962. Až tieto ročníky poistencov by v zmysle automatického predlžovania dôchodkového veku prekročili ústavou garantovanú hranicu 64 rokov, resp. 63,5 rokov, 63 rokov a 62,5 rokov.
Zdroj: Jana Kolesárová, generálna riaditeľka sekcie sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia ministerstva práce

Príklady určenia dôchodkového veku

Príklad 1
Dátum narodenia poistenky 1. marec 1960
Počet vychovaných detí 5
Dôchodkový vek dovŕši 1. septembra 2020
Dôchodkový vek poistenky je 60 rokov a 6 mesiacov, keďže je nižší ako ústavou stanovený dôchodkový strop – 62 rokov, ak je splnená podmienka výchovy troch a viac detí.  
Príklad 2
Dátum narodenia poistenky 1. marec 1958
Počet vychovaných detí 0
Dôchodkový vek dovŕši 1. novembra 2020
Dôchodkový vek poistenky je 62 rokov a 8 mesiacov, keďže je nižší ako ústavou stanovený dôchodkový strop – 64 rokov.  
Príklad 3
Dátum narodenia poistenky 1. marec 1958
Počet vychovaných detí 2
Dôchodkový vek dovŕši 1. novembra 2020
Dôchodkový vek poistenky je 62 rokov a 8 mesiacov, keďže je nižší ako ústavou stanovený dôchodkový strop – 63 rokov, ak je splnená podmienka výchovy dvoch detí.  
Príklad 4
Dátum narodenia poistenky 12. máj 1959
Počet vychovaných detí 1
Dôchodkový vek dovŕši 12. marca 2022
Dôchodkový vek poistenky je 62 rokov a 10 mesiacov, keďže je nižší ako ústavou stanovený dôchodkový strop – 63 rokov a 6 mesiacov, ak je splnená podmienka výchovy jedného dieťaťa.  
Príklad 5
Dátum narodenia poistenky 20. november 1960
Počet vychovaných detí 2
Dôchodkový vek je podľa Ústavy SR 63 rokov – dôchodkový strop!  
Dôchodkový vek dovŕši 20. novembra 2023
Ak by sa neuplatnil dôchodkový strop, dôchodkový vek tejto ženy by bol 63 rokov a 2 mesiace.  
Príklad 6
Dátum narodenia poistenky 8. august 1960
Počet vychovaných detí 3
Dôchodkový vek dovŕši 8. februára 2023
Dôchodkový vek poistenky je 62 rokov a 6 mesiacov – dôchodkový strop!  
Ak by sa neuplatnil dôchodkový strop, dôchodkový vek poistenky by bol 63 rokov a 2 mesiace.  
Príklad 7
Dátum narodenia poistenky 6. október 1960
Počet vychovaných detí 1
Dôchodkový vek tejto ženy je 63 rokov a 2 mesiace, keďže je nižší ako ústavou stanovený dôchodkový strop – 63 rokov a 6 mesiacov, ak je splnená podmienka výchovy jedného dieťaťa.  
Dôchodkový vek dovŕši 6. decembra 2023
Zdroj: Sociálna poisťovňa
Od júla tohoto roka garantuje ústava maximálny... Foto: SHUTTERSTOCK
seniori, dôchodok, dôchodkový vek, penzia, Od júla tohoto roka garantuje ústava maximálny vek odchodu do penzie 64 rokov s úľavami pre matky, ktoré vychovali deti.

Čo je podmienka výchovy dieťaťa?

Aby mohol byť v budúcnosti matke alebo otcovi priznaný nárok na zníženie dôchodkového veku podľa ústavného zákona, musí spĺňať podmienky. Aké?

Podmienka výchovy dieťaťa je splnená, ak sa poistenec osobne staral o dieťa

 • a) najmenej desať rokov do nadobudnutia plnoletosti dieťaťa,
 • b) najmenej päť rokov do nadobudnutia plnoletosti dieťaťa, ak sa poistenec začal o dieťa starať po dovŕšení ôsmich rokov veku dieťaťa,
 • c) od jeho narodenia do jeho úmrtia, ak dieťa zomrelo po dovŕšení veku šesť mesiacov; to neplatí, ak poistenec, podľa právoplatného rozhodnutia súdu, spôsobil smrť dieťaťa úmyselným trestným činom,
 • d) najmenej posledné tri roky pred dovŕšením dôchodkového veku poistenca.

Do obdobia osobnej starostlivosti o dieťa sa započítava aj obdobie, počas ktorého sa poistenec nemohol o dieťa starať z dôvodu

 • a) svojho nepriaznivého zdravotného stavu alebo
 • b) prijatia dieťaťa do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia.

Na účely posúdenia podmienky výchovy dieťaťa sa za dieťa považuje

 • a) vlastné dieťa,
 • b) osvojené dieťa,
 • c) dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

To isté obdobie výchovy toho istého dieťaťa možno zohľadniť len raz a len jednému poistencovi, a to prednostne žene.

Komu zastropovanie dôchodkového veku pomôže

Pozitívne ovplyvní ženy a mužov, ktorí za určitých zákonom stanovených podmienok môžu získať nárok na znížený dôchodkový vek. Počet mužov, ktorým vznikne nárok na zníženie dôchodkového veku v horizonte rokov 2020 až 2022, nie je možné v súčasnosti spoľahlivo odhadnúť.

V prípade žien sa počet dotknutých osôb odhaduje v roku 2022 na úrovni približne 4 700 osôb (ide o ženy, ktoré vychovali tri alebo 4 deti).

Zdroj: Návrh novely zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení

© Autorské práva vyhradené

8 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodkový vek #zastropovanie dôchodkového veku #penzijný strop
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy