Chystáte sa do penzie? Na čo sa treba pripraviť

Počet starobných dôchodcov narastá, vyššie sú aj priemerné sumy penzií ľudí, ktorí odchádzajú do dôchodku. Priemerný starobný dôchodok na konci júla predstavoval 459,50 eura. Za desať rokov, teda od júla 2009, tak vzrástol o 36 percent. Pred desiatimi rokmi totiž starobní penzisti zo Sociálnej poisťovne dostávali 337,40 eura. Popri náraste sumy starobnej penzie sa zvýšil aj počet jej poberateľov. Kým v júli 2009 starobný dôchodok poberalo 929- tisíc ľudí v júli tohto roka ich už bolo na Slovensku jeden milión 77-tisíc.

06.09.2019 06:00
seniori, dôchodcovia, penzisti, penzia, dôchodok, Foto:
Každý, kto chce o dôchodok požiadať, musí podať písomnú žiadosť a doložiť potrebné doklady.
debata (13)

Počet starobných dôchodcov v budúcnosti podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť zvýši zavedenie stropu na dôchodkový vek na úrovni 64 rokov. Žena, ktorá vychovala jedno dieťa, bude mať právo ísť do dôchodku najneskôr vo veku 63,5 roka. Ak žena vychovala dve deti, bude môcť ísť do penzie najneskôr v 63 rokoch a žena s tromi a viacerými vychovanými deťmi bude mať strop na dôchodkový vek na úrovni 62,5 roka.

Na čo by mali budúci žiadatelia myslieť pred odchodom do penzie? „Odporúčame poistencom v preddôchodkovom veku, aby sa začali o doklady, ktoré budú potrebovať predložiť k žiadosti o dôchodok, zaujímať približne rok pred jej podaním. V pobočke Sociálnej poisťovne, resp. prostredníctvom žiadosti o výpis z individuálneho účtu poistenca si každý môže v predstihu overiť, či sú v informačnom systéme zaevidované všetky údaje o obdobiach jeho zamestnania i výške zárobkov,“ vraví riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder. Pri podaní žiadosti o dôchodok to urýchli jeho vybavenie, predovšetkým vlastný výpočet dôchodku. Takáto príprava podkladov ušetrí neskôr poistenca od „prekvapenia“, že sa mu určité obdobie pracovného života nemôže do dôchodku započítať, pretože nie je zaevidované v informačnom systéme. Včasným záujmom o dôchodkové záležitosti tak občan získa čas poradiť sa a doplniť si všetky potrebné doklady.

Minimálne pätnásť odpracovaných rokov a dôchodkový vek. To sú podmienky, ktoré musí splniť každý, kto chce požiadať o starobný dôchodok. Lenže do budúcej penzie sa započítava, okrem odpracovaných rokov, aj príjem. Jej výšku však ovplyvňuje aj jedna málo známa veličina – aktuálna dôchodková hodnota. Jej výška sa každý rok mení a vplýva na ňu výška priemernej mzdy. Čím viac vzrastie priemerná mzda, tým viac sa zvýši aj aktuálna dôchodková hodnota. Jej hodnota je na tento rok stanovená na sumu 12,6657 eura.

Každý, kto chce o dôchodok požiadať, musí podať písomnú žiadosť a doložiť potrebné doklady. Tomu, kto podmienky nespĺňa, bude žiadosť zamietnutá. „Sociálna poisťovňa vypočíta presnú výšku dôchodku poistencovi až počas konania o jeho priznanie, to znamená, až po podaní žiadosti a posúdení nároku. Až vtedy sa presne zistia všetky skutočnosti, ktoré sú na výpočet dôchodku nevyhnutné a vezmú sa do úvahy všetky veličiny, ktoré vplývajú na jeho výšku. Je to napríklad počet odpracovaných rokov, hrubé zárobky, výška poistného, ktoré poistenec odvádzal,“ vysvetlil Višváder.

Človek, ktorý žiada o starobný dôchodok, môže mať pri nízkom príjme nárok na minimálny dôchodok. Ak dôchodkový príjem penzistu nedosiahne spoločensky uznanú hranicu príjmu, zvýši sa tak, aby jeho penzia túto hranicu dosiahla. Hranica príjmu je pritom rôzna, závisí od získaného počtu rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia.

© Autorské práva vyhradené

13 debata chyba
Viac na túto tému: #penzia #starobný dôchodok #výška dôchodkov