Dávka v núdzi? Ak nemáte nárok na penzijné minimum

Hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima, je teda nižší ako 210,20 eura. Základné životné podmienky sú jedno teplé jedlo denne, nevyhnutné ošatenie a prístrešie.

13.09.2019 06:00
dôchodkyňa, penzistka, seniorka, žena, babka,... Foto:
Základné životné podmienky sú jedno teplé jedlo denne, nevyhnutné ošatenie a prístrešie.
debata (2)

Domácnosť má nárok na pomoc v núdzi vtedy, ak príjem jej členov nedosahuje sumu nárokov stanovenú v zákone. Zákon ustanovuje, ktorý príjem sa pri posudzovaní a poskytovaní pomoci v núdzi považuje za príjem a v akej výške, napr. pri posudzovaní sa za príjem nepovažuje 25 % z invalidného, sociálneho dôchodku priznaného z dôvodu invalidity, sirotského, vdovského a vdoveckého, ak vdova lebo vdovec dovŕšili dôchodkový vek alebo 25 % zo starobného a predčasného dôchodku; dôchodcovi, ktorý získal obdobie dôchodkového poistenia viac ako 25 rokov, sa táto suma zvyšuje o 1 % priznaného starobného a predčasného dôchodku za každý ďalší rok dôchodkového poistenia získaného po 25. roku dôchodkového poistenia.

Na základe písomnej žiadosti a dokladov preukazujúcich rodinné, príjmové, bytové a majetkové pomery úrad posúdi, na akú dávku a príspevky spĺňa rodina nárok a rozhodne o výške pomoci v núdzi. Suma pomoci v hmotnej núdzi sa určí ako rozdiel medzi úhrnom súm nárokov uvedených v zákone a úhrnom súm príjmu členov domácnosti.

Sumy dávky v núdzi a príspevkov k nej

Dávka v hmotnej núdzi:

61,60 eura mesačne, ak ide o jednotlivca (od januára 2020 – 66,30),

107,10 eura mesačne, ak ide o dvojicu bez detí (od januára 2020 – 115,30)

Ochranný príspevok

suma: 63,07 eura mesačne (od januára 2020 – 67,90)

Príspevok na bývanie

suma: 55,80 eura mesačne, ak ide o domácnosť s jedným členom domácnosti (od januára 2020 – 57,20), 89,20 eura mesačne, ak ide o domácnosť s viacerými členmi domácnosti, alebo ak ide o nájom bytu viacerými nájomcami (od januára 2020 – 91,40 eura)

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #penzia #hmotná núdza #dávky v hmotnej núdzi