Vianočný dôchodok? Čím nižšia penzia, tým vyšší príspevok

Minimálne desať, maximálne dvesto. V takých sumách sa budú pohybovať tohtoročné sumy vianočného príspevku. Dôchodcovia, ktorí splnia podmienky, ho dostanú opäť v decembri. Tešiť sa naň môže navyše viac penzistov.

19.09.2019 06:00
dôchodok, dôchodca, valorizácia, senior Foto:
Vianočný príspevok dostane takmer 1,3 milióna slovenských penzistov, ktorých dôchodok alebo súbeh všetkých penzií nepresiahne sumu 658,50 eura.
debata (3)

Vyššia bude totiž maximálna suma penzie s nárokom na príspevok. Kým doteraz bolo hranicou 60 % priemernej mzdy na Slovensku, po novom to bude až 65 %.

Účelom vianočného príspevku je pomôcť väčšiemu počtu ľudí vo vianočnom období, ktoré so sebou prináša vyššiu finančnú záťaž. Maximálna suma vianočného príspevku tak bude 200 eur. Táto suma zahŕňa aj dvojnásobok doterajšieho jednorazového zvýšenia (jednorazové zvýšenie vianočného príspevku pre niektorých poberateľov dôchodku o sumu 12,74 eura platné v rokoch 2014 – 2018). Nárok na maximálnu sumu vianočného príspevku majú mať aj naďalej tí dôchodcovia, ktorých suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je najviac v sume životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Vianočný príspevok dostane takmer 1,3 milióna slovenských penzistov, ktorých dôchodok alebo súbeh všetkých penzií nepresiahne sumu 658,50 eura. Vlani bola maximálna suma 572,40 eura. „Maximálnych 200 eur dostanú tí, ktorí majú penziu najviac vo výške 210,20 eura,“ povedal minister práce Ján Richter.

Zmenil sa aj vzorec na jeho výpočet. Kým vlani na jeho určenie stačil jeden vzorec, tento rok to budú až tri. Ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov budú vyššie, suma vianočného príspevku sa primerane zníži podľa vzorcov stanovených v novele zákona.

„Rozdelenie vianočného príspevku vrátane jednorazového zvýšenia do troch pásiem a použitie dvoch vzorcov na jeho výpočet súvisí so zohľadnením jednorazového zvýšenia spolu s vianočným príspevkom v jednom vzorci. Práve z dôvodu, že penzisti, ktorých úhrn dôchodkov presahoval sumu dvojnásobku životného minima, nemali nárok na jednorazové zvýšenie, bolo potrebné vytvoriť dva vzorce na výpočet, aby tak platila zásada jeho zdvojnásobenia vrátane jednorazového zvýšenia,“ priblížil zavedenie viacerých pásiem hovorca rezortu práce Michal Stuška. „V zásade však žiadna výrazná zmena vo výpočte nenastane – stačí si obidva vzorce, resp. všetky tri pásma vynásobiť číslom dva,“ povedal.

„Spôsob určenia výšky príspevku je solidárny, čím nižší dôchodok, tým vyšší príspevok. Pri dôchodku napríklad 250 eur dostane dôchodca vianočný príspevok vo výške 185,60 eura, čo predstavuje zvýšenie oproti minulému roku o 92,80 eura. Pri 300-eurovom dôchodku to bude 167,60 eura namiesto vlaňajších 83,80 eura a napríklad pri 400 eurách si tí skôr narodení prilepšia o 131,60 eura. Ak dôchodok dosiahne 658,50 eura, vianočný príspevok bude vo výške 13 eur,“ píše sa v správe rezortu práce.

„Vianočný príspevok vyplácame od roku 2006. Len zopakujem, že nárok naň majú poberatelia starobného, predčasného starobného, invalidného, vdovského, vdoveckého, sirotského a sociálneho dôchodku, ktorých suma dôchodku, resp. úhrnná suma vyplácaných dôchodkov, nepresiahne hornú hranicu pre jeho poskytnutie. Verím, že aj týmto spôsobom zlepšujeme sociálnu situáciu penzistov v predvianočnom období. Citlivo totiž vnímam ich neraz ťažké životné situácie a, samozrejme, urobím všetko preto, aby sme im aj naďalej pomáhali,“ zdôraznil minister.

Rezort práce odhaduje výdavky súvisiace s výplatou vianočného príspevku približne na 154,3 milióna eur.

Čo bude v decembri inak

 • zmení sa výpočet vianočného príspevku, a teda aj samotný príspevok na dvojnásobok jeho súčasnej úrovne vrátane jednorazového zvýšenia = je už priamo zakomponované vo vzorci na výpočet
 • maximálna suma vianočného príspevku bude 200 eur
 • nárok na maximálnu sumu budú mať aj naďalej tí dôchodcovia, ktorých suma penzie alebo úhrn súm dôchodkov je najviac v sume životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu (od 1. júla sa životné minimum zvýšilo na 210,20 eura)
 • so stúpajúcou výškou dôchodku, resp. úhrnu súm dôchodkov, sa bude výška vianočného príspevku lineárne znižovať
 • dostanú ho všetci penzisti, ktorých suma penzie alebo úhrn súm všetkých dôchodkov neprekračuje 65 % priemernej mzdy v hospodárstve (vlani bola priemerná mzda 1 013 eur). Doteraz bola maximálna suma, pri ktorej ešte penzista príspevok dostal 60 % priemernej mzdy v hospodárstve

Počet dôchodcov

 • počet osôb s nárokom na vianočný príspevok sa odhaduje na úrovni cca 1,30 milióna
 • v porovnaní s minulým rokom sa predpokladá zvýšenie počtu poberateľov vianočného príspevku o približne 72-tisíc dôchodcov – v dôsledku zvýšenia hranice nároku na vianočný príspevok z 572,40 na 658,50 eura
 • navýšenie je teda z dôvodu rastu hranice zo 60 na 65 % priemernej mzdy, čiže zvýšenia hranice nároku na vianočný príspevok z 572,40 na 658,50 eura (o asi 52-tisíc poberateľov + nárast z dôvodu medziročného rastu priemernej mzdy – o približne 20-tisíc poberateľov)

Výdavky

 • odhadujú sa na úrovni približne 154,3 milióna eur

Odkedy sa začnú vyplácať vyššie vianočné príspevky?

 • vianočný príspevok sa vypláca v období mesiaca december počas poberania dôchodku vo výplatnom termíne. Sociálna poisťovňa ho vyplatí automaticky, o jeho výplatu nebude potrebné žiadať
 • cieľom vianočného príspevku je pomôcť väčšine dôchodcov počas vianočných sviatkov, pretože ekonomike sa darí a aj oni majú zvýšené výdavky práve v tomto období. Spôsob určenia výšky príspevku je solidárny, čím nižší dôchodok, tým vyšší príspevok.
Zdroj: ministerstvo práce

Mali by ste vedieť, že…

Vianočné príspevky exekúciám nepodliehajú

Vianočný príspevok je štátna sociálna dávka a jej účelom je zmiernenie sociálnej situácie poberateľov dôchodkov žijúcich na Slovensku. Keďže nie je príjmom, ktorý nahrádza odmenu za prácu, nie je možné ho exekučne krátiť. V istých prípadoch sa stáva, že dôchodca potrebuje potvrdenie o vianočnom príspevku k dôchodku pre exekútora. Vtedy stačí, ak požiada Sociálnu poisťovňu o takýto doklad a tá mu ho vystaví v každej pobočke či v Informačno-poradenskom centre v Bratislave na Ul. 29. augusta č. 8.

Vianočný príspevok dostane len penzista s bydliskom na Slovensku

Vianočný príspevok vyplatí Sociálna poisťovňa iba tým poberateľom dôchodkov, ktorí spĺňajú podmienky na jeho vyplatenie stanovené zákonom o poskytovaní vianočného príspevku. Jednou z podmienok je, že poberateľ dôchodku má bydlisko na území Slovenska. Miesto bydliska pritom nemusí byť totožné s miestom, kde má poberateľ dôchodku hlásený trvalý pobyt. Bydliskom sa rozumie miesto, kde poberateľ dôchodku býva s úmyslom zdržiavať sa tam trvalo, najmä miesto, kde má svoj byt, rodinu, poprípade kde pracuje, ak tam reálne býva. Ide o miesto faktického žitia.

Napriek tomu, že miesto bydliska a miesto trvalého pobytu bývajú zvyčajne totožné, tieto dva pojmy nie je možné zamieňať. Posúdenie a určenie miesta bydliska je v každom prípade viazané na individuálnu situáciu dotknutého poberateľa dôchodku a je potrebné postupovať individuálne. Ak má Sociálna poisťovňa za preukázané, že poberateľ dôchodku má bydlisko na území iného štátu, a zároveň má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, vianočný príspevok nevyplatí, pretože poberateľ dôchodku nespĺňa podmienky určené zákonom.

3 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #vianočný dôchodok