Príklady: Aký vianočný dôchodok dostanete?

Na poskytnutie vianočného príspevku sa prihliada aj na dôchodky vyplácané iným platiteľom, dôchodky z cudziny.

03.10.2019 06:00
dôchodok, dôchodci, peniaze Foto:
Každý penzista, ktorý dostáva dôchodok z cudziny, mal túto skutočnosť oznámiť ústrediu Sociálnej poisťovne do 30. spetmebra.
debata

Sociálna poisťovňa by mala vyplácať do maximálnej sumy mesačného dôchodku – 658,50 eura mesačne.

Každý penzista, ktorý dostáva dôchodok z cudziny, mal túto skutočnosť oznámiť ústrediu Sociálnej poisťovne do 30. spetmebra.

V akom rozpätí sa bude vianočný príspevok vyplácať tento rok

od 200 do 13 eur by malo byť rozpätie vianočného príspevku v tomto roku

dôchodky do sumy 210,20 eura = vianočný príspevok 200 eur

maximálny dôchodok (dôchodky) 658,50 eura = vianočný príspevok 13,00 eur

Vzorce na výpočet vianočného príspevku

200
ak D ≤ ŽM (pásmo 1)
Vianočný príspevok = 200 – 0,36 x (D – ŽM)
ak ŽM < D ≤ 2 x ŽM (pásmo 2)
Max {174,52 – 0,36 x (D – ŽM); 10}
ak 2 x ŽM < D ≤ 0,65 x M (pásmo 3)

pričom: D je výška dôchodkových príjmov, ŽM je suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu (od 1. júla sa životné minimum pre jednu plnoletú fyzickú osobu zvyšuje na 210,20 eura), M je výška priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve spred jedného roka, pričom priemerná mzda za rok 2018 bola 1013 eur, VP je suma vianočného príspevku.
Niektoré sumy vianočného príspevku
penzia (v eurách) vianočný príspevok (v eurách)
145,50 200,00
198,00 200,00
198,10 200,00
198,20 200,00
199,48 200,00
200,00 200,00
204,66 200,00
210,00 200,00
250,50 185,50
398,90 132,10
409,40 128,30
438,50 92,40
494,40 72,20
529,80 59,50
555,30 50,30
572,40 44,20
601,30 33,80
658,50 13,00
Príklady sú len informatívne.

Koľko by to malo stáť

V budúcich rokoch sa predpokladá mierny pokles výdavkov na vianočný príspevok z dôvodu rastu dôchodcovskej inflácie a životného minima a približne konštaného počtu dôchodcov v rokoch 2019 až 2022. Celkový vplyv na štátny rozpočet sa v roku 2019 predpokladá na úrovni zhruba 154,3 milióna eur, v roku 2020 na úrovni zhruba 152,8 milióna eur, v roku 2021 na úrovni zhruba 151,2 milióna eur a v roku 2022 na úrovni asi 150,0 milióna eur.

Celkový počet dotknutých osôb vrátane doplatených vianočných príspevkov sa odhaduje za rok 2019 na úrovni približne 1 302 000 osôb, za rok 2020 na úrovni približne 1 321 000, za rok 2021 na úrovni približne 1 337 000 a za rok 2022 na úrovni približne 1 347 000 osôb.

Aký bol vzorec na výplatu vianočného príspevku v roku 2018

 • 87,26 eura, ak suma vyplateného dôchodku alebo úhrn súm vyplatených dôchodkov za mesiac december 2018 bola do 205,07 eura
 • od 87,26 do 21,15 eura, ak bola suma dôchodku od 205,08 do 572,40 eura a určila sa podľa vzorca 87,26–0,18×[(D + iný dôchodok)-205,07]
 • ľudia, ktorých penzia neprevýšila sumu 410,14 eura, dostali aj jednorazový príspevok v sume 12,74 eura

Aký bol vzorec na výplatu vianočného príspevku v roku 2013

 • 75 eur, ak suma vyplateného dôchodku alebo úhrn súm vyplatených dôchodkov za mesiac december 2013 bola v sume do 198,09 eura,
 • od 75 do 46,51 eura, ak suma vyplateného dôchodku alebo úhrn súm vyplatených dôchodkov za mesiac december 2013 bola v sume od 198,10 do 483 eur, a určila sa podľa vzorca

  VP = 75,00 – 0,10 x (D – 198,09)

Ako sa vyplácal v roku 2012

 • suma vianočného príspevku bola 66,39 eura, ak suma vyplateného dôchodku alebo úhrn súm vyplatených dôchodkov za mesiac december bola v sume do 194,58 eura,
 • od 66,39 do 38,69 eura, ak suma vyplateného dôchodku alebo úhrn súm vyplatených dôchodkov za mesiac december bola v sume od 194,59 do 471,60 eura, a určila sa podľa vzorca

  VP = 66,39 – 0,10 x (D – 194,58)

Ako sa vyplácal v roku 2011

 • suma vianočného príspevku bola 66,39 eura, ak suma vyplateného dôchodku alebo úhrn súm vyplatených dôchodkov za mesiac december bola v sume do 189,83 eura,
 • od 66,39 do 39,24 eura, ak suma vyplateného dôchodku alebo úhrn súm vyplatených dôchodkov za mesiac december bola v sume od 189,84 eura do 461,40 eura, a určila sa podľa vzorca

  VP = 66,39 – 0,10 x (D – 189,83)

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #vianočný dôchodok #dôchodok zo zahraničia