Penzie? Päť druhov a rôzne podmienky aj účel

Dôchodkových dávok je viac druhov, aj keď najznámejšou dávkou sú starobné dôchodky. Patria sem však aj minimálny dôchodok, predčasný a invalidný dôchodok či pozostalostné penzie. Každá z dávok má iný účel aj iné podmienky priznania, aj keď ich vypláca jedna inštitúcia - Sociálna poisťovňa.

, 20.09.2019 06:00
Dôchodok, senior Foto:
Sociálna poisťovňa vypočíta presnú výšku dôchodku poistencovi až počas konania o priznanie penzie.
debata (11)

Starobný dôchodok dostane každý, kto dosiahne dôchodkový vek a má odpracovaných minimálne 15 rokov. Ak poistenec podmienky nespĺňa, jeho žiadosť bude zamietnutá. Dôchodkový vek je tento rok nastavený na 62 rokov a šesť mesiacov, na budúci rok sa opäť posunie o dva mesiace.

"Sociálna poisťovňa vypočíta presnú výšku dôchodku poistencovi až počas konania o priznanie penzie, to znamená až po podaní žiadosti a posúdení nároku. Až vtedy sa presne a spoľahlivo zistia všetky skutočnosti, ktoré sú na výpočet dôchodku nevyhnutné, a vezmú sa do úvahy všetky veličiny, ktoré vplývajú na jeho výšku.

Sú to napríklad počet odpracovaných rokov, hrubé zárobky, výška poistného, ktoré poistenec odvádzal," hovorí riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder. Ak má človek odpracovaných minimálne 30 rokov, ale jeho príjem bol nízky a Sociálna poisťovňa mu vypočítala nízku penziu, v prípade, že spĺňa podmienky, môže dostať minimálny dôchodok.

Podmienky priznania penzista splní vtedy, ak získa najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia a suma jeho dôchodku alebo úhrnu dôchodkov bude nižšia ako suma minimálneho dôchodku. Suma minimálnej penzie je 136 % z aktuálne platnej sumy životného minima, teda zo sumy 210,20 eura, ale nie je jednotná.

Za každý ďalší odpracovaný rok sa zvýši o dve percentá. A ak človek odpracuje 40 a viac rokov, jeho budúca penzia vzrastie o tri percentá.

Dva roky pred dosiahnutím dôchodkového veku môžete požiadať o predčasný dôchodok. Podmienka je, že pri podávaní žiadosti nesmiete pracovať.

"Človek, ktorý žiada o predčasný dôchodok, musí mať odpracovaných minimálne 15 rokov, do dovŕšenia dôchodkového veku mu môžu chýbať najviac dva roky a suma predčasnej penzie musí byť vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima, teda suma jeho dôchodku musí byť vyššia ako 252,30 eura.

Ak tento človek získal aj obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení, súčet súm predčasného dôchodku z prvého a predčasného dôchodku z druhého piliera musí byť vyšší ako 1,2-násobok sumy životného minima," povedal Višváder.

Navyše sa celková suma penzie kráti za každý mesiac, o ktorý idete skôr do dôchodku, teda každý mesiac o 0,5 %.

Dôchodkovou dávkou, ktorá sa však týka aj mladých ľudí, je invalidný dôchodok. Aby ho človek dostal, musí splniť tri podmienky, a to súčasne: musí byť invalidný, má potrebný počet odpracovaných rokov a nespĺňa podmienky nároku na starobný alebo mu nebol priznaný predčasný dôchodok.

Človek sa stáva invalidným, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti pracovať o viac ako 40 % v porovnaní so zdravým človekom. "Pokles schopnosti pracovať sa posudzuje porovnaním telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti zdravej osoby.

Lekár pritom vychádza z podkladov zdravotnej dokumentácie, odborných lekárskych nálezov, vyhodnocuje všetky ochorenia, ktorými osoba trpí," dodal Peter Višváder.

Poslednou penzijnou dávkou sú pozostalostné dôchodky. K uplatneniu nároku na ne po človeku, ktorý bol starobným, predčasným dôchodcom alebo bol na invalidnom dôchodku, treba predložiť platný občiansky preukaz, sobášny list, respektíve výpis z knihy manželstiev, a úmrtný list. Ak zomretý popri poberaní dôchodku aj pracoval, treba doložiť aj evidenčný list dôchodkového poistenia.

Komplikovanejšia je situácia po človeku, ktorý v čase smrti nepoberal penziu. V tomto prípade treba okrem uvedených predložiť aj ďalšie doklady.

© Autorské práva vyhradené

11 debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #dôchodok #penzia
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy