Sociálna poisťovňa nemôže zrušiť zmluvu o vstupe do II. piliera

Študenti alebo čerství absolventi škôl, ktorí sú už dospelí, často pri otváraní osobného účtu v banke uzatvoria zmluvu o vstupe do II. piliera. Mnohí rodičia nesúhlasia s takýmto krokom svojich detí a tvrdia, že vstúpili do II. piliera pod nátlakom, vplyvom neúplných informácií alebo v časovej tiesni.

23.09.2019 18:24
dievča, bankomat, peniaze, účet, kreditná... Foto:
Ilustračné foto.
debata (5)

Následne žiadajú od Sociálnej poisťovne zrušenie zmluvy, resp. jej nezaregistrovanie v informačnom systéme, ktorý pre účely II. dôchodkového piliera spravuje Sociálna poisťovňa.

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že takýto postup nie je možný. Zrušenie, nezaregistrovanie zmluvy či jej výmaz zo systému nie je v jej kompetencii, treba sa v prvom rade obrátiť na príslušnú dôchodkovú správcovskú spoločnosť (DSS), resp. na súd.

Podľa zákona o starobnom dôchodkovom sporení od zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení nemožno odstúpiť, vypovedať ju ani zrušiť dohodou zmluvných strán. Preto, keď si fyzická osoba následne – po uzatvorení zmluvy – uvedomí, že účasť v II. pilieri by bola pre ňu nevýhodná, nemôže od nej odstúpiť a ani Sociálna poisťovňa takúto zmluvu nemôže vymazať z registra len na základe žiadosti sporiteľa. Za to, či údaje boli zaslané zo skutočne uzatvorenej zmluvy, zodpovedá DSS. Sociálna poisťovňa nie je oprávnená preverovať podmienky uzatvorenia zmluvy (či bola uzatvorená slobodne, vážne, bez nátlaku a pod.), ale len na základe právoplatného rozhodnutia súdu, ktorý zmluvu vyhlási za neplatnú, túto zmluvu z registra vymaže. Za obdobie fungovania II. piliera, t.j. od r. 2005, bolo z registra takto vymazaných 60 zmlúv. Celkovo od začiatku roka 2019 do konca augusta 2019 v II. piliera pribudlo 53 175 nových sporiteľov, za celý rok 2018 ich bolo 65 587.

Dôležité v tejto súvislosti je pritom aj to, v akom čase chce poistenec/sporiteľ zmeniť svoje rozhodnutie a zmluvu zrušiť. Ak požiada o jej výmaz zmluvy z registra ešte pred tým, ako údaje zo zmluvy DSS poslala Sociálnej poisťovni, takéto podanie Sociálna poisťovňa pošle bezodkladne na preverenie späť do DSS. Na základe prípadu, ktorý Sociálna poisťovňa zaznamenala, následne táto DSS už potom zmluvu na zápis do registra späť nezaslala, čo znamená, že tento poistenec v II. pilieri nie je vedený.

Príslušná DSS je povinná zabezpečiť zaslanie údajov zo zmluvy do Sociálnej poisťovne elektronicky v štruktúre a spôsobom určeným Sociálnou poisťovňou do 15 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení. Zmluvy fyzicky nie sú v Sociálnej poisťovni, tá len spravuje register zmlúv, t.j. informačný systém automatizovane posúdi, či sú splnené formálne podmienky na zápis údajov takejto zmluvy (najmä či ide o fyzickú osobu s evidovaným dôchodkovým poistením a s vekom do 35 rokov veku). O zápise zmluvy (resp. jej „nezápise“ – pri nesplnení formálnych podmienok) Sociálna poisťovňa informuje DSS, ktorá zasa informuje sporiteľa.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

5 debata chyba
Viac na túto tému: #banka #Sociálna poisťovňa #II. pilier #študent #účet v banke