Valorizácia dôchodku zvýšeného na minimálnu penziu

Suma zvýšenia sa pripočíta k sume dôchodku nezvýšenej na sumu minimálneho dôchodku. Po zvýšení sa znovu prehodnotí nárok na zvýšenie na sumu minimálneho dôchodku.

14.10.2019 06:00
senior, dôchodca, dôchodok, kalkulačka Foto:
Od januára porastú aj sumy minimálneho dôchodku.
debata (10)

Sumu minimálneho dôchodku ovplyvňuje suma životného minima platná k 1. januáru kalendárneho roka. Tá sa od 1. júla zvýšila na sumu 210,20 eura, a preto od januára porastú aj sumy minimálneho dôchodku.

Sumy minimálnej penzie do konca roka a od januára 2020
Obdobie DP v rokoch násobok ŽM pre určenie MIDO suma MIDO v roku 2019 (v eurách) suma MIDO v roku 2020 (v eurách) rozdiel 2020 – 2019 (v eurách)
30 1,36 278,90, 285,90 7,00
31 1,38 283,00 290,10 7,10
32 1,40 287,10 294,30 7,20
33 1,42 291,20 298,50 7,30
34 1,44 295,40 302,70 7,30
35 1,46 299,50 306,90 7,40
36 1,48 303,60 311,10 7,50
37 1,50 307,70 315,30 7,60
38 1,52 311,80 319,60 7,80
39 1,54 315,90 323,80 7,90
40 1,57 322,00 330,10 8,10
41 1,60 328,20 336,40 8,20
42 1,63 334,30 342,70 8,40
43 1,66 340,50 349,00 8,50
44 1,69 346,60 355,30 8,70
45* 1,72 352,80 361,60 8,80

Vysvetlivky:
DP – kvalifikované obdobie dôchodkového poistenia
ŽM – životné minimum
MIDO – minimálny dôchodok

*Suma pre 45 rokov je uvedená ako posledná, ale nejde o maximálnu sumu minimálneho dôchodku, pretože pre získaných 46 rokov dôchodkového poistenia bude zodpovedať 1,75 násobku sumy ŽM atď.

Príklad 1:

Starobný dôchodok (určený z vymeriavacích základov poistenca) 260,00 eura
Zvýšenie dôchodku na hranicu zákonom garantovaného minimálneho dôchodkového príjmu 74,30 eura
Starobný dôchodok zvýšený na sumu minimálneho dôchodku 334,30 eura

Zvýšenie od 1. januára 2020
zvýšenie o 2,9 % zo sumy 260,00 eura – 7,54 eura mesačne
zvýšenie o pevnú sumu o 9,00 eura mesačne
Starobný dôchodok sa zvýši o 9,00 eura mesačne na sumu 269,00 eura (260,00 + 9,00)

Od 1. januára 2020 sa suma minimálneho dôchodku zodpovedajúca 42 rokom kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia z dôvodu sumy životného minima platnej k 1. januáru 2020 (210,20 eura) zvýši zo sumy 334,30 eura mesačne na sumu 342,70 eura mesačne.

Znovuposúdenie nároku na zvýšenie dôchodku na sumu minimálneho dôchodku 269,00 eura < 342,70 eura

Od 1. januára

Starobný dôchodok (určený z vymeriavacích základov poistenca) 269,00 eura
Zvýšenie dôchodku na hranicu zákonom garantovaného minimálneho dôchodkového príjmu – na sumu minimálneho dôchodku 73,70 eura
Tomuto penzistovi sa bude aj naďalej vyplácať starobný dôchodok zvýšený na sumu minimálneho 342,70 eura

Príklad 2:

Starobný dôchodok (určený z vymeriavacích základov poistenca) 230,00 eura
Zvýšenie dôchodku na hranicu zákonom garantovaného minimálneho dôchodkového príjmu 48,90 eura
Starobný dôchodok zvýšený na sumu minimálneho dôchodku 278,90 eura

Zvýšenie od 1. januára 2020
zvýšenie o 2,9 % zo sumy 230,00 eura – 6,67 eura mesačne
zvýšenie o pevnú sumu o 9,00 eura mesačne
Starobný dôchodok sa zvýši o 9,00 eura mesačne, na sumu 239,00 eura (230,00 + 9,00 eura)

Od 1. januára 2020 sa suma minimálneho dôchodku zodpovedajúca 30 rokom kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia z dôvodu sumy ŽM platnej k 1. januáru 2020 (210,20) zvýši zo sumy 278,90 eura mesačne na 285,90 eura mesačne.

Znovuposúdenie nároku na zvýšenie na sumu minimálneho dôchodku 239,00 eura > 285,90 eura

Od 1. januára

Starobný dôchodok (určený z vymeriavacích základov poistenca) 239,00 eura
Zvýšenie dôchodku na hranicu zákonom garantovaného minimálneho dôchodkového príjmu – na sumu minimálneho dôchodku 46,90 eura
Aj tomuto penzistovi sa bude aj naďalej vyplácať starobný dôchodok zvýšený na sumu minimálneho 285,90 eura
Príklady sú len informatívne.

Príklady: Pri poberaní viacerých dôchodkov sa valorizuje inak

Príklad 1:

Penzista poberá starobný dôchodok v sume 389 eur a vdovecký dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice 130 eur.

starobný dôchodok zvýšený o 2,9 % – 11,28 eura
valorizácia o pevnú sumu – 9 eur
vdovecký dôchodok zvýšený o 2,9 % – 3,77 eura
valorizácia o pevnú sumu – 2,50 eura

Penzia tohto dôchodcu sa zvýši o 11,28 eura na 339,28 a vdovecký dôchodok o 3,77 eura (teda oba o percentuálnu valorizáciu) na 133,77 eura.
Spolu tak bude od januára dostávať 473,05 eura.

Príklad 2:

Dôchodkyni vypláca Sociálna poisťovňa starobnú penziu vyplácanú v sume jednej polovice 118 eur a vdovský dôchodok v sume 345 eur.

starobný dôchodok zvýšený o 2,9 % – 3,42 eura
valorizácia o pevnú sumu – 2,70 eura
vdovský dôchodok zvýšený o 2,9 % – 10,00 eur
valorizácia o pevnú sumu – 5,80 eura

Penzia tejto dôchodkyne sa zvýši o 3,42 eura na 121,42 a vdovecký dôchodok o 10,00 eur (teda oba o percentuálnu valorizáciu) na 355,00 eur.
Spolu tak bude od januára dostávať 476,42 eura.

Príklady sú len informatívne.

© Autorské práva vyhradené

10 debata chyba
Viac na túto tému: #zvyšovanie dôchodkov #minimálny dôchodok