Vyšší dôchodok môžu získať súčasní aj budúci penzisti. Od čoho to závisí?

Priemerný starobný dôchodok v lete dosahoval 459,67 eura. Je to takmer o 17 eur viac ako pred rokom. Napriek tomu, že sa penzie každoročne zvyšujú, len málokto je s výškou svojho dôchodku spokojný.

18.10.2019 07:00
dôchodci, seniori, dôchodok, manželia, zmluva Foto:
Suma dôchodku sa odvíja od výšky zaplatených odvodov na starobné poistenie.
debata (26)

V porovnaní s priemernou mzdou sa totiž v posledných rokoch suma predčasného dôchodku znižuje. Kým na konci roku 2013 priemerný starobný dôchodok dosahoval 47,39 percenta priemerných platov, na konci minulého roku to bolo už len 43,86 percenta.

Štát ponúka viacero možností, ako si možno dôchodok zvýšiť. O vyššiu penziu sa môžu pričiniť súčasní penzisti, ako aj tí, ktorí sa do dôchodku ešte len chystajú. V oboch prípadoch platí, že vyšší dôchodok nie je zadarmo.

Suma dôchodku sa totiž odvíja od výšky zaplatených odvodov na starobné poistenie. Čím vyššie sú odvody, tým vyšší je aj dôchodok. Súčasní penzisti, ak chcú v budúcnosti dostávať čo možno najvyšší dôchodok, musia preto platiť vyššie odvody. Keďže odvody sa platia z príjmu, môžu si nájsť buď lepšie platené zamestnanie, alebo si môžu k svojej súčasnej práci nájsť napríklad brigádu, z ktorej budú tiež platiť odvody.

Ak napríklad niekto zarobí na zmluvu 900 eur a ďalších 200 eur má príjem z dohody, do jeho budúceho dôchodku sa započíta celkový príjem vo výške 1 100 eur.

Ďalšou možnou je, že sa budúci penzista poistí dobrovoľne a bude teda z vlastných peňazí platiť odvody navyše. V takom prípade si sám zvolí vymeriavací základ, z ktorého si bude platiť odvody. Ten však musí byť v rozmedzí medzi minimálnym a maximálnym vymeriavacím základom. Kto si zvolí minimálny vymeriavací základ, bude mesačne do Sociálnej poisťovne v tomto roku posielať 137,13 eura. Kto si bude platiť jeden rok dobrovoľné odvody z minimálneho vymeriavacieho základu, tomu sa jeho budúci dôchodok zvýši približne o 6,30 eura.

Ľudia, ktorí už penziu poberajú, si ju môžu zvýšiť len vďaka práci, z ktorej budú povinne dôchodkovo poistení. Aj tu platí, že suma zvýšenia sa odvíja od výšky zaplatených odvodov. Čím vyšší bude ich zárobok, a teda čím vyššie odvody budú platiť, tým výraznejšie vzrastie ich dôchodok. No ak sa penzista zamestná na dohodu a uplatní si odvodovú výnimku a nebude vôbec platiť odvody, nárok na zvýšenie penzie mu nevznikne.

Pracujúci penzisti môžu o zvýšenie svojho dôchodku požiadať až po tom, čo im zanikne dôchodkové poistenie, teda keď prestanú pracovať. V prípade, že niekto má súčasne dve dôchodkové poistenia, môže podať žiadosť až po tom, čo mu zaniknú obe poistenia. V prípade, že počas roka pracujúcemu penzistovi dôchodkové poistenie nezanikne alebo o zvýšenie dôchodku nepožiada, Sociálna poisťovňa mu od januára nasledujúceho roku zvýši jeho dôchodok automaticky.

Od čoho závisí zvýšenie dôchodku

Od toho, či penzista poberá dôchodok, alebo nie
Človek, ktorý dosiahne dôchodkový vek, nemusí hneď požiadať o zvýšenie svojej penzie. V prípade, že pracuje a nepoberá penziu, bude suma zvýšenia dôchodku dvojnásobná v porovnaní s tým, keby dôchodok dostával. Navyše sa mu dôchodok zvýši aj o pol percenta za každých 30 dní, keď nedostával dôchodok, hoci mal naň nárok. Ak by niekto napríklad začal poberať penziu až rok po dosiahnutí dôchodkového veku, vypočítaná penzia by sa mu zvýšila o šesť percent.

Od mzdy
Zvýšenie dôchodku sa počíta z vymeriavacieho základu, z ktorého si daný človek platí odvody, čo je v prípade zamestnancov ich hrubá mzda. Čím viac niekto zarába, tým vyššie odvody platí, a preto aj jeho dôchodok vzrastie výraznejšie.

Od dĺžky zamestnania
Keďže pri výpočte nárastu penzie sa berie do úvahy celý príjem, ktorý mal človek po získaní nároku na dôchodok, je dôležité aj to, ako dlho pracoval. Čím dlhšie niekto pracoval, tým viac sa mu dôchodok zvýši. Napríklad ak niekto zarába 500 eur mesačne a bude pracovať 10 mesiacov, jeho dôchodok vzrastie o dvojnásobnú sumu, než akú dostane človek, ktorý by pracoval za rovnakú mzdu len päť mesiacov.

Od všeobecného vymeriavacieho základu
Pri výpočte dôchodku sa celková hrubá mzda delí všeobecným vymeriavacím základom. Použije sa pritom všeobecný vymeriavací základ spred dvoch rokov. To znamená, že pri výpočte zvýšenia penzií za rok 2019 sa použije všeobecný vymeriavací základ za rok 2017 vo výške 11 448 eur.

Od aktuálnej dôchodkovej hodnoty
Penzistom, ktorí poberali dôchodok i mzdu, sa zvýšenie vyráta tak, že polovica osobného mzdového bodu sa vynásobí aktuálnou dôchodkovou hodnotou. V tomto roku je na úrovni 12,6657 eura.

Súčasní penzisti si dôchodok zvýšia len prácou

Starobný dôchodca, ktorý dostáva plat i dôchodok

Zvýšenie dôchodku sa vypočíta ako súčin jednej polovice osobných mzdových bodov získaných po dovŕšení dôchodkového veku a aktuálnej dôchodkovej hodnoty.

Osobný mzdový bod sa odvíja od príjmu, z ktorého si platíte odvody. Aktuálna dôchodková hodnota sa mení každý rok v závislosti od vývoja priemerných platov v treťom štvrťroku. Tento rok je na úrovni 12,6657 eura.

Človek v dôchodkovom veku, ktorý pracuje a nepoberá dôchodok

Človek, ktorý dosiahne dôchodkový vek, nemusí hneď požiadať o dôchodok. Ak pracuje a nedostáva dôchodok, má nárok na zvýšenie svojej penzie, ktorá by mu patrila ku dňu dovŕšenia dôchodkového veku. Zvýšenie sa vypočíta ako súčin osobných mzdových bodov získaných po dosiahnutí dôchodkového veku a aktuálnej dôchodkovej hodnoty.

Takto vypočítaný dôchodok sa ďalej zvýši o pol percenta za každých 30 dní, keď senior bol dôchodkovo poistený, no nepoberal dôchodok, hoci mal naň nárok. Ak by niekto napríklad požiadal o dôchodok až po jednom roku po dosiahnutí dôchodkového veku, jeho penzia sa zvýši o šesť percent.

Pracujúci predčasný dôchodca

Pracovať môže aj predčasný dôchodca. Ak mu z tejto práce vznikne povinné dôchodkové poistenie, Sociálna poisťovňa mu zastaví výplatu dôchodku. Na dohodu však pracovať od júla minulého roku predčasní penzisti môžu. Musia si však uplatniť odvodovú výnimku a ich ročný príjem nesmie prekročiť 2 400 eur.

Po skončení práce môžu predčasní penzisti požiadať Sociálnu poisťovňu o uvoľnenie výplaty dôchodku a zároveň o zvýšenie svojho dôchodku. To sa vypočíta ako súčin osobných mzdových bodov a aktuálnej dôchodkovej hodnoty. Zároveň sa im dôchodok zvýši o pol percenta za každých začatých 30 dní, keď dôchodok nepoberali, pretože pracovali. Požiadať o toto polpercentné zvýšenie môžu až po dosiahnutí dôchodkového veku.

Bez odvodov nedostanete ani vyšší dôchodok

Od júla minulého roku nemusia penzisti pracujúci na dohodu platiť odvody. Penzisti ktorí využijú odvodovú úľavu a nebudú vôbec platiť odvody na dôchodkové poistenie, sa musia zmieriť s tým, že nebudú mať nárok na zvýšenie svojho dôchodku. Sociálna poisťovňa totiž zvyšuje dôchodky len tým pracujúcim penzistom. ktorí sú povinne dôchodkovo poistení.

Príklad

Pani Agáta si popri dôchodku privyrába upratovaním v jednej firme. Mesačne zarobí 500 eur. O koľko sa jej zvýši dôchodok, ak bude pracovať od začiatku januára do konca novembra? V tomto roku dostáva penziu v sume 450 eur.

Pri výpočte zvýšenia musíme najprv vypočítať jej osobný mzdový bod, ktorý vyrátame ako súčin jej celkovej hrubej mzdy (5 500 eur) a všeobecného vymeriavacieho základu (11 448 eur).

OMB = 5 500 / 11 448

OMB = 0,48043326

OMB = 0,4805 (po zaokrúhlení)

Zvýšenie penzie sa následne vypočíta ako jedna polovica osobného mzdového bodu a aktuálnej dôchodkovej hodnoty (12,6657 eura).

Zvýšenie = OMB / 2 x ADH

Zvýšenie = 0,4805 / 2 × 12,6657

Zvýšenie = 3,10 eura (po zaokrúhlení)

Táto suma sa následne pripočíta k pôvodne vyplácanému dôchodku vo výške 450 eur. Ak od 1. decembra požiada o zvýšenie dôchodku, mala dostávať penziu vo výške 453,10 eura mesačne.

© Autorské práva vyhradené

26 debata chyba
Viac na túto tému: #II. pilier #zvyšovanie dôchodkov #dôchodkové dávky