Dobrovoľné odvody vám zvýšia penziu

Dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba môže byť fyzická osoba po dovŕšení 16 rokov veku, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt. Zároveň tento človek nesmie mať priznaný predčasný starobný dôchodok.

22.10.2019 06:00
peniaze, kúpele, úspory Foto:
Dobrovoľne dôchodkovo poistenej osobe zaniká dôchodkové poistenie aj dňom priznania predčasného starobného dôchodku.
debata

Dobrovoľne dôchodkovo poistenej osobe vzniká dôchodkové poistenie odo dňa prihlásenia sa na tieto poistenia, najskôr odo dňa podania prihlášky, a zaniká dňom odhlásenia sa z tohto poistenia, najskôr odo dňa podania odhlášky. Dobrovoľne dôchodkovo poistenej osobe zaniká dôchodkové poistenie aj dňom priznania predčasného starobného dôchodku. Dobrovoľné poistenie zanikne automaticky aj ľuďom, ktorí ho prestanú platiť. V prípade, že niekto dva mesiace po sebe poistenie nezaplatí, jeho poistenie zanikne k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý prvýkrát poistenie neuhradil.

Na dobrovoľné dôchodkové poistenie sa prihlasuje prostredníctvom tlačiva Registračný list fyzickej osoby v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta bydliska. V registračnom liste je v hornom riadku potrebné vyznačiť, že ide o prihlášku za dobrovoľne poistenú osobu (DPO). Ďalej sa vypĺňa bod 2 – identifikácia FO. Uvedieme sem titul, meno a priezvisko. V bode 3 vypíšeme adresu a v bode 6 názov banky a číslo účtu. Dobrovoľne poistená osoba musí vypísať aj bod 10, do ktorého uvedie dátum vzniku dôchodkového poistenia a vymeriavací základ v rozmedzí od minimálneho do maximálneho vymeriavacieho základu. Zvlášť sa sem píše vymeriavací základ a dátum vzniku pre dôchodkové poistenie, nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti.

Kto chce uzatvoriť len dôchodkové poistenie, nechá ostatné kolónky prázdne. V spodnej časti je potrebné uviesť dátum zmeny, teda v tomto prípade dátum vzniku poistenia a dátum vyplnenia formulára. Ten je potrebné aj podpísať. Neoddeliteľnou súčasťou Registračného listu fyzickej osoby v prípade dobrovoľného poistenia aj Vyhlásenie dobrovoľne poistenej osoby. Obidve tlačivá možno získať buď v pobočkách Sociálnej poisťovne, alebo si ich možno stiahnuť z internetovej stránky www.socpoist.sk v časti Formuláre.

Výška mesačného poistného závisí od zvoleného vymeriavacieho základu. Kto uzatvorí dôchodkové poistenie, musí okrem starobného a invalidného poistenia platiť aj odvod do rezervného fondu v celkovej výške 28,75 percenta z vymeriavacieho základu.

Minimálny vymeriavací základ je na úrovni 50 percent priemernej mzdy spred dvoch rokov, čo je v súčasnosti 477 eur. Kto si zvolí minimálnu sumu, bude musieť platiť mesačné odvody na dobrovoľné dôchodkové poistenie vo výške 137,13 eura.

Maximálny vymeriavací základ dosahuje 7-násobok priemernej mzdy spred dvoch rokov. V tomto roku tak možno platiť odvody maximálne zo sumy 6 678 eur. Ak by si niekto zvolil takýto vymeriavací základ, bude musieť do Sociálnej poisťovne posielať mesačne 1 919,92 eura.

Celkový vymeriavací základ z dobrovoľného a povinného poistenia by nemal byť vyšší, ako je maximálny vymeriavací základ. Na poistné zaplatené v súčte nad rámec maximálneho vymeriavacieho základu Sociálna poisťovňa pri výpočte dávok neprihliada.

Dodatočné zaplatenie poistného z minimálneho vymeriavacieho základu
Rok Vymeriavací základ v eurách Mesačné poistné v eurách
2004 224,24 53,81
2005 238,41 57,21
2006 262,64 63,02
2007 286,69 68,80
2008 311,37 74,72
2009 334,36 80,24
2010 361,51 86,76
2011 372,25 89,33
2012 384,50 92,28
2013 393,00 94,32
2014 402,50 96,60
2015 412,00 98,88
2016 429,00 102,96
2017 441,50 105,96
2018 456,00 109,44
2019 477,00 114,48

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #odvody #dobrovoľne poistená osoba