Nárok na dôchodok vám môže vzniknúť vo viacerých štátoch

30.10.2019 08:00
dôchodok, dôchodci, peniaze
Zákonný vek odchodu do dôchodku sa v jednotlivých krajinách líši. Autor:

Ako to máte s nárokom na dôchodok, ak ste pracovali vo viacerých krajinách EÚ? Kedy vzniká? Treba o dôchodok žiadať? Odpovede na tieto aj iné otázky nájdete tu.

Ak ste pracovali vo viacerých krajinách EÚ, je možné, že ste nadobudli nárok na dôchodok v každej z nich. O dôchodok budete musieť požiadať príslušný úrad dôchodkového zabezpečenia v krajine vášho pobytu alebo v krajine, v ktorej ste naposledy pracovali. Na Slovensku je to Sociálna poisťovňa. Ak ste nikdy nepracovali v krajine, v ktorej v súčasnosti žijete, vaša hostiteľská krajina postúpi vašu žiadosť krajine, v ktorej ste naposledy pracovali. Táto krajina zodpovedá za spracovanie vašej žiadosti a skompletizovanie záznamov o vašich príspevkoch do systémov dôchodkového zabezpečenia vo všetkých krajinách, v ktorých ste pracovali.

V niektorých krajinách by vám mal úrad dôchodkového zabezpečenia poslať žiadosť o vyplácanie dôchodku ešte pred dosiahnutím dôchodkového veku. Ak túto žiadosť nedostanete, obráťte sa na príslušný úrad a overte si, či vám ju pošlú automaticky.

O informácie týkajúce sa vášho dôchodku by ste mali požiadať najmenej šesť mesiacov pred odchodom do dôchodku, pretože postup priznávania dôchodkov z viacerých krajín môže byť zložitý a dlhý.

Zákonný vek odchodu do dôchodku sa v jednotlivých krajinách líši. V krajine, v ktorej v súčasnosti žijete (alebo ste naposledy pracovali), môžete dostávať dôchodok len po dosiahnutí dôchodkového veku platného v danej krajine. Ak ste získali nárok na dôchodok aj v iných krajinách, príslušné časti vášho dôchodku vám tieto krajiny začnú vyplácať až po dosiahnutí dôchodkového veku platného v týchto krajinách. Preto je dôležité, aby ste poznali príslušné pravidlá vo všetkých krajinách, v ktorých ste pracovali. Budete tak vedieť, čo sa stane v prípade, ak odídete do dôchodku ešte pred dovŕšením zákonného dôchodkového veku.

Zdroj: europa.eu

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#Európska únia #dôchodok zo zahraničia #dôchodok
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku