Pracujúci penzisti majú nárok na vyšší dôchodok

Pracovať popri dôchodku láka čoraz viac ľudí. Na konci augusta 2019 si podľa údajov Sociálnej poisťovne privyrábalo takmer 258-tisíc dôchodcov. V porovnaní s augustom minulého roka ich počet vzrástol takmer o 12-tisíc.

, 29.10.2019 10:00
smutný penzista, košeľa Foto:
Pracujúci dôchodcovia majú nárok na rovnaké benefity, aké zamestnávateľ dáva ostatným zamestnancom.
debata

Najväčšiu časť z celkového počtu pracujúcich dôchodcov tvoria starobní penzisti. V auguste ich pracovalo vyše 152-tisíc. Pracujúcich predčasných dôchodcov bolo vyše 1 700 a spomedzi invalidných dôchodcov pracovalo takmer 104-tisíc ľudí.

Starobní a invalidní dôchodcovia môžu pracovať bez akýchkoľvek obmedzení. Žiaden zákon im nezakazuje poberať súčasne dôchodok a plat. Predčasní penzisti, ak nechcú prísť o svoj dôchodok, sa môžu zamestnať len na dohodu a zároveň si musia uplatniť odvodovú výnimku. Ich príjem za rok pritom nesmie prekročiť 2 400 eur. V opačnom prípade im Sociálna poisťovňa automaticky zastaví výplatu dôchodku.

Pracujúci dôchodcovia majú nárok na rovnaké benefity, aké zamestnávateľ dáva ostatným zamestnancom. Ak pracujú na zmluvu, majú nárok aj na príspevok na dovolenku, v prípade, že v ich firme pracuje aspoň 50 ľudí.

Zo sociálneho poistenia zase môžu získať dávky podľa toho, aké odvody platia. Pre mnohých penzistov je zaujímavé predovšetkým to, že si vďaka práci zvyšujú aj svoj dôchodok. Nárok na jeho zvýšenie majú vďaka plateniu odvodov na dôchodkové poistenie. Povinne dôchodkovo poistení sú všetci penzisti pracujúci na zmluvu.

Ak sa niekto zamestná na dohodu, môže si uplatniť odvodovú výnimku. V takom prípade je od odvodov oslobodený príjem do výšky 200 eur mesačne. Ak si niekto túto výnimku uplatní a nezarába viac ako 200 eur, jeho dôchodok sa mu nezvýši. No ak v niektorých mesiacoch zarobí viac ako 200 eur, zamestnávateľ mu už strhne zo sumy presahujúcej 200 eur odvody a vznikne mu preto nárok aj na zvýšenie penzie.

Penzisti môžu o zvýšenie svojho dôchodku požiadať až po tom, čo im zanikne dôchodkové poistenie, teda keď prestanú pracovať. Ak má niekto súčasne viacero dôchodkových poistení, môže podať žiadosť až vtedy, keď mu zaniknú všetky poistenia. O zvýšenie penzie môže dôchodca požiadať aj vtedy, keď zmení zamestnávateľa. Keďže jeho pôvodné dôchodkové poistenie zanikne a súčasne nemá iné poistenie, má nárok na prepočítanie dôchodku napriek tomu, že mu nasledujúci deň vznikne nové poistenie.

Ak niekomu počas roka dôchodkové poistenie nezanikne alebo nepožiada o zvýšenie penzie, Sociálna poisťovňa mu ju zvýši automaticky od januára nasledujúceho roka. Prvýkrát však zvýšený dôchodok vyplatí v apríli aj s doplatkom za prvé tri mesiace. To znamená, že ak niekomu počas tohto roka zanikne dôchodkové poistenie, je preňho lepšie, ak sám požiada o zvýšenie penzie, pretože vyšší dôchodok začne dostávať skôr.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #pracujúci dôchodcovia
Flowers