Odchod do penzie a dôchodkový strop

Na dôchodkový strop vplýva to, koľko detí žena vychovala. Podmienka výchovy dieťaťa je definovaná v zákone. A čo zastropovanie dôchodkového veku? Komu pomôže?

, 12.11.2019 07:00
mama, dcéra, vnučka, babka, rodina Foto:
Aby mohol byť v budúcnosti matke alebo otcovi priznaný nárok na zníženie dôchodkového veku podľa ústavného zákona, musí spĺňať isté podmienky.
debata (1)

Dôchodkový strop poistenca (muža aj ženy) je

64 rokov,

63 rokov a šesť mesiacov, ak je splnená podmienka výchovy jedného dieťaťa,

63 rokov, ak je splnená podmienka výchovy dvoch detí,

62 rokov a šesť mesiacov, ak je splnená podmienka výchovy troch a viac detí.

Ak je splnená podmienka výchovy dieťaťa, znižuje sa dôchodkový strop, neznižuje sa dôchodkový vek.

Čo je podmienka výchovy dieťaťa?

Aby mohol byť v budúcnosti matke alebo otcovi priznaný nárok na zníženie dôchodkového veku podľa ústavného zákona, musí spĺňať podmienky. Aké?

Podmienka výchovy dieťaťa je splnená, ak sa poistenec osobne staral o dieťa

a) najmenej desať rokov,

b) najmenej päť rokov do nadobudnutia plnoletosti dieťaťa, ak sa poistenec začal o dieťa starať po dovŕšení ôsmich rokov veku dieťaťa,

c) od jeho narodenia do jeho úmrtia, ak dieťa zomrelo po dovŕšení veku šesť mesiacov; to neplatí, ak poistenec, podľa právoplatného rozhodnutia súdu, spôsobil smrť dieťaťa úmyselným trestným činom,

d) najmenej posledné tri roky pred dovŕšením dôchodkového veku poistenca.

Do obdobia osobnej starostlivosti o dieťa sa započítava aj obdobie, počas ktorého sa poistenec nemohol o dieťa starať z dôvodu

a) svojho nepriaznivého zdravotného stavu alebo

b) prijatia dieťaťa do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia.

Ak súd zverí dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov alebo ak súd schváli dohodu rodičov o zverení dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, na obidvoch rodičov sa hľadí, akoby starostlivosť o dieťa zabezpečovali v rovnakom rozsahu; posudzovanie splnenia podmienky osobnej starostlivosti o dieťa tým nie sú dotknuté.

Na účely posúdenia podmienky výchovy dieťaťa sa za dieťa považuje

a) vlastné dieťa,

b) osvojené dieťa,

c) dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

To isté obdobie výchovy toho istého dieťaťa možno zohľadniť len raz a len jednému poistencovi, a to prednostne žene.

Zdroj: Novela zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení

Príklady určenia dôchodkového veku

Príklad 1
Dátum narodenia poistenky 1. marec 1960
Počet vychovaných detí 5
Dôchodkový vek dovŕši 1. septembra 2020

Dôchodkový vek poistenky je 60 rokov a 6 mesiacov, keďže je nižší ako ústavou stanovený dôchodkový strop – 62 rokov, ak je splnená podmienka výchovy troch a viac detí.

Príklad 2
Dátum narodenia poistenky 1. marec 1958
Počet vychovaných detí 0
Dôchodkový vek dovŕši 1. novembra 2020

Dôchodkový vek poistenky je 62 rokov a 8 mesiacov, keďže je nižší ako ústavou stanovený dôchodkový strop – 64 rokov.

Príklad 3
Dátum narodenia poistenky 1. marec 1958
Počet vychovaných detí 2
Dôchodkový vek dovŕši 1. apríla 2020

Dôchodkový vek poistenky je 62 rokov a 1 mesiac, keďže je nižší ako ústavou stanovený dôchodkový strop – 63 rokov, ak je splnená podmienka výchovy dvoch detí.

Príklad 4
Dátum narodenia poistenky 12. máj 1959
Počet vychovaných detí 1
Dôchodkový vek dovŕši 12. januára 2022

Dôchodkový vek poistenky je 62 rokov a 8 mesiacov, keďže je nižší ako ústavou stanovený dôchodkový strop – 63 rokov a 6 mesiacov, ak je splnená podmienka výchovy jedného dieťaťa.

Príklad 5
Dátum narodenia poistenky 20. november 1960
Počet vychovaných detí 2
Dôchodkový vek dovŕši 20. augusta 2023

Dôchodkový vek poistenky je 62 rokov a 9 mesiacov, keďže je nižší ako ústavou stanovený dôchodkový strop – 63 rokov.

Príklad 6
Dátum narodenia poistenky 8. august 1960
Počet vychovaných detí 3
Dôchodkový vek dovŕši 8. júna 2020

Dôchodkový vek poistenky je 61 rokov a 10 mesiacov, keďže je nižší ako ústavou stanovený dôchodkový strop – 62 rokov a 6 mesiacov.

Príklad 7
Dátum narodenia poistenky 6. október 1960
Počet vychovaných detí 1
Dôchodkový vek dovŕši 6. augusta 2023

Dôchodkový vek tejto ženy je 62 rokov a 10 mesiacov, keďže je nižší ako ústavou stanovený dôchodkový strop – 63 rokov a 6 mesiacov, ak je splnená podmienka výchovy jedného dieťaťa.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Komu zastropovanie dôchodkového veku pomôže a čo to bude stáť

Právna úprava zakladá negatívne vplyvy na výdavky Sociálnej poisťovne na úrovni cca 9,3 mil. eur v roku 2022. Zvýšenie výdavkov je spôsobené skorším odchodom žien do dôchodku v dôsledku zníženia dôchodkového veku za výchovu detí. Kvantifikácia predpokladá, že v roku 2022 odíde do starobného dôchodku o asi 4 700 viac žien a bude vyplatených o približne 16 400 viac dôchodkových dávok ako v prípade ak by sa dôchodkový vek ženám za výchovu detí neznižoval.

Priemerná výška novopriznaného starobného dôchodku žien v roku 2022 sa odhaduje na úrovni približne 567 eur.

Počet žien, ktorých sa bude týkať skorší odchod do penzie sa odhaduje v roku 2022 na úrovni cca 4 700 osôb (jedná sa o ženy, ktoré vychovali tri alebo 4 deti). Počet mužov, ktorým vznikne nárok na zníženie dôchodkového veku v horizonte rokov 2020 až 2022, nie je možné v súčasnosti spoľahlivo odhadnúť.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodkový strop #výchova dieťaťa #zastropovanie dôchodkového veku
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy