Dávky, ktoré penzistom vypláca štát. Nie sú to len dôchodky

Starobné, predčasné či pozostalostné dôchodky. Limity na lieky, príspevok na dovolenku či pomoc v núdzi alebo peňažné príspevky na kompenzáciu. Dávky, ktoré penzistom vypláca štát zo svojho rozpočtu, ale aj také, na ktoré si roky sporili tým, že platili odvody.

14.11.2019 07:00
seniori, staroba, jeseň Foto:
Budúcim penzistom, ktorí celý život pracovali, ale zarábali málo, pomáha štát takzvaným garantovaným penzijným minimom. A práve spôsob výpočtu minimálneho dôchodku sa má zmeniť.
debata

Už v decembri opäť dostane takmer 1,3 milióna slovenských penzistov k Vianociam prilepšenie vo forme dvojnásobného vianočného príspevku. Jeho maximálna suma bude 200 eur.

„Všetci seniori, ktorých dôchodok nepresahuje 658,50 eura, dostanú vianočný príspevok podľa výšky ich dôchodku. Vianoce totiž nie sú mimoriadnou finančnou záťažou len pre tých s najnižším dôchodkom, ale aj pre tých, ktorí počas života zarábali o niečo viac a odvádzali tým aj vyššie poistné. Dlhodobou ambíciou a osobným záujmom ministra práce je preto prechod z tohto príspevku na trinásty dôchodok,“ konštatoval hovorca rezortu práce Michal Stuška.

V januári budúceho roku sa budú dôchodky opäť valorizovať buď o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, alebo o minimálnu valorizačnú pevnú sumu, ktorá prislúcha danému druhu dôchodku. „Na budúci rok až 88 % dôchodkových dávok bude valorizovaných percentuálne o dôchodcovskú infláciu, čo je o 2,9 %, a nie minimálnou pevnou sumou 9 eur. Zvýšenie bude podľa toho, čo je pre seniora výhodnejšie. To znamená, že senior nesmie mať zvýšený dôchodok o menej ako 9 eur, ale drvivá väčšina dostane zásluhovo ešte viac,“ priblížila valorizáciu Daniela Rodinová z ministerstva prá­ce.

Po odpracovaní minimálne 15 rokov a dosiahnutí dôchodkového veku má človek nárok na starobný dôchodok. Budúcim penzistom, ktorí celý život pracovali, ale zarábali málo, pomáha štát takzvaným garantovaným penzijným minimom. A práve spôsob výpočtu minimálneho dôchodku sa má zmeniť. Parlamentný finančný výbor odobril na ďalšie prerokovanie novelu zákona o sociálnom poistení. Poslanci navrhujú základnú sumu minimálneho dôchodku naviazať namiesto určeného percenta sumy životného minima na určené percento sumy priemernej mzdy v hospodárstve za rok, ktorý dva roky predchádza danému kalendárnemu roku.

„Predpokladá sa, že z dlhodobého hľadiska bude táto hodnota hodnovernejšie zodpovedať základným príjmovým potrebám poberateľov minimálneho dôchodku. Treba venovať pozornosť dôchodcom a pomôcť im,“ priblížila poslankyňa Magdaléna Kuciaňová.

Ak je dôchodca z dôvodu choroby uznaný za ťažko zdravotne postihnutého a vlastní preukaz ŤZP, môže úrad práce požiadať o príspevok na kompenzáciu svojho zdravotného postihnutia. Po splnení prísnych podmienok ich úrad poskytuje viac ako desiatku, napríklad peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených nákladov, kúpu pomôcky, osobnú asistenciu, kúpu či úpravu auta a podobne.

„Podarilo sa nám naplniť veľký cieľ, aby opatrovateľský príspevok dosiahol úroveň minimálnej mzdy. Domáce prostredie je totiž jedným z faktorov, ktoré pozitívne vplývajú na zdravotný stav. Žiaľ, nie všetci majú to šťastie, aby boli v opatere blízkych. Dbáme preto zároveň na to, aby sme prispeli k dôstojnej starobe v zariadeniach sociálnych služieb, preto tak ako každý rok, aj od januára budúceho roka výrazne zvyšujeme ich spolufinancovanie,“ povedal minister práce Ján Richter. Napríklad, v najvyššom, šiestom stupni odkázanosti, aktuálne prispieva rezort sumou 504 eur. Od januára to bude až 546 eur na osobu.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #starobný dôchodok #dávky pre dôchodcov #pozostalostné dávky