Aké sú príspevky pre dôchodcov?

Ako dôchodca môžete požiadať štát o príspevky na kompenzáciu. Ak pracujete, máte nárok aj na príspevok na rekreáciu a lacnejšie rekondičné pobyty.

16.11.2019 08:00
barly, barle, dôchodca, invalid, ZŤP, ŤZP,... Foto:
Ilustračné foto.
debata (2)

Ste penzista a zároveň zdravotne postihnutý? Požiadajte o príspevok na kompenzáciu

Na osobnú asistenciu

suma za hodinu osobnej asistencie: 4,18 eura

Na prepravu

jeho suma je mesačne najviac 107,25 eura

Na kompenzáciu zvýšených výdavkov

výška príspevku: na diétne stravovanie: I. skupina na 39,02 eura, II. skupina na 19,51 eura, III. skupina na 11,71 eura, na kompenzáciu výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia na 19,51 eura mesačne, na kompenzáciu výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky auta na 35,11 eura, na kompenzáciu výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom na 46,82 eura

Príspevok na opatrovanie

Suma príspevku: 1. ak je poberateľ osoba v produktívnom ve­ku:

 1. pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP – 430,35 eura,
 2. pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP – 572,36 eura,
 3. pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP, ktorá je viac ako 20 hodín týždenne v zariadení – 378,70 eura,
 4. pri opatrovaní dvoch a viacerých ŤZP, ktoré sú viac ako 20 hodín týždenne v zariadení – 532,30 eura,
 5. pri opatrovaní osoby s ŤZP, ktorá je viac ako 20 hodín týždenne v zariadení a súčasne je opatrovaná aj druhá osoba s ŤZP, ktorá nie je v zariadení alebo je v zariadení najviac 20 hodín týždenne – 555,20 eura

2. ak je poberateľ dôchodca:

 1. pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP – 215,18 eura,
 2. pri opatrovaní dvoch alebo viacerých FO s ŤZP – 286,18 eura,
 3. pri opatrovaní jednej FO s ŤZP, ktorá je viac ako 20 hodín týždenne v zariadení –189,35 eura,
 4. pri opatrovaní dvoch a viacerých ŤZP, ktoré sú viac ako 20 hodín týždenne v zariadení – 266,15 eura,
 5. pri opatrovaní FO s ŤZP, ktorá je viac ako 20 hodín týždenne v zariadení a súčasne je opatrovaná aj druhá FO s ŤZP, ktorá nie je v zariadení alebo je v zariadení najviac 20 hodín týždenne – 277,60 eura

Na kúpu a výcvik používania pomôcky a na jej úpravu

poskytuje sa najviac v sume 8 630,42 eura, výška príspevku na kúpu druhého mechanického vozíka je najviac 1 659,70 eura, druhého elektrického vozíka najviac 4 979,09 eura a druhého načúvacieho aparátu je najviac 331,94 eura, pričom ich výška sa určuje tiež percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny pomôcky a príjmu osoby s ŤZP

Na opravu pomôcky

cena sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny opravy a príjmu osoby s ŤZP

Na kúpu zdvíhacieho zariadenia

výška príspevku: najviac 11 617,88 eura.

Na kúpu osobného auta

cena auta sa zohľadňuje najviac v sume 13 277,57 eura, príspevok je najviac 6 638,79 eura a na auto s automatickou prevodovkou je najviac 8 298,48 eura

Na úpravu osobného auta

suma je najviac 6 638,79 eura, úhrn príspevkov na úpravu auta v období 7 rokov nesmie presiahnuť 6 638,79 eura

Na úpravu bytu, domu a garáže

suma – maximálne 6 638,79 eura, na úpravu garáže maximálne 1 659,70 eura

Príspevok na rekreáciu? Ak ste zamestnanec

 • Zamestnanec má nárok na príspevok na rekreáciu, pokiaľ je zamestnaný v spoločnosti, ktorá má viac ako 50 zamestnancov a zároveň musí mať zamestnanecký pomer nepretržite 24 mesiacov (výnimkou sú dohody o vykonaní práce).
 • V prípade skráteného pracovného úväzku sa suma – ktorú je zamestnávateľ povinný zamestnancovi poskytnúť – znižuje pomerne k danému úväzku.
 • Poukaz je možné využiť výhradne na území Slovenska, pričom vo vybranom zariadení musí prenocovať minimálne dve noci a môže využiť stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou.
 • Zamestnanec platí 45 % oprávnených nákladov = 225 eur z maximálnej možnej sumy na kalendárny rok (stanovené na 500 eur).

Dve podoby rekreačných poukazov:

Elektronická karta – vydávajú ju spoločnosti, ktoré musia mať zmluvu so zamestnávateľom a zároveň s konkrétnym hotelom, kde sa zamestnanec ubytuje. Zamestnanec bude mať zaplatenú rekreáciu len v prípade zmluvy medzi vybratým hotelom, spoločnosťou, ktorá vydáva poukážky a zamestnávateľom.

Spätné zaplatenie účtovných dokladov – zamestnávateľ nemusí mať zmluvu so spoločnosťou vydávajúcou elektronické karty. Zamestnanec po rekreácii v ktoromkoľvek hoteli na Slovensku prinesie účtovné doklady s potrebnými náležitosťami zamestnávateľovi. Zamestnávateľ mu, po splnení podmienok, následne zaplatí rekreáciu.

Lacnejšie rekondičné pobyty

Dovolenky so štátnou účelovou dotáciou 50 eur môžu slovenskí penzisti absolvovať už niekoľko rokov. Už tradične ich organizuje Jednota dôchodcov na Slovensku, Konfederácia odborových zväzov a Odborový zväz potravinárov. Na pobyte so štátnou účelovou dotáciou sa môže zúčastniť poberateľ starobného, predčasného alebo výsluhového dôchodku, ktorý nevykonáva činnosť zakladajúcu nárok na príjem zo závislej činnosti alebo na príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, má trvalý pobyt na Slovensku a spĺňa podmienku na čerpanie dotácie rezortu práce na podporu rekondičných aktivít. Túto skutočnosť musia klienti potvrdiť podpísaním čestného vyhlásenia, ktoré je súčasťou dotačného poukazu.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #príspevok na opatrovanie #príspevky na kompenzáciu #rekreačný príspevok