S rokom 2020 príde aj valorizácia dôchodkov

Môže dôchodca poberať jeden dôchodok valorizovaný percentami a druhý pevnou sumou? Čo je to dôchodková hodnota? Ako sa vypočíta dnes a ako v roku 2020?

20.11.2019 06:00
ruka, percento, rast, valorizácia Foto:
V januári 2020 bude opätovne pre drvivú väčšinu dôchodcov výhodnejšia percentuálna valorizácia dôchodku.
debata (3)

Dôchodky sa v roku 2020 zvýšia o 2,9 % mesačnej sumy dôchodku, najmenej však o pevnú sumu určenú ako 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušného druhu dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu 2019. O zvýšenie dôchodku nemusia penzisti žiadať, Sociálna poisťovňa koná sama, iniciatívne. O zvýšení dôchodku dostanú poberatelia dôchodkov písomné rozhodnutie. Dôchodky vo vyššej sume budú prvý raz vyplatené vo výplatnom termíne za mesiac január 2020 aj s doplatkom zvýšenia od 1. januára 2020 do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu v mesiaci január 2020.

"V januári 2020 bude opätovne pre drvivú väčšinu dôchodcov výhodnejšia percentuálna valorizácia dôchodku. Nakoľko penzista môže poberať súbežne aj viac dôchodkov, z ktorých jeden môže byť valorizovaný percentom a druhý pevnou sumou, teda v takomto prípade nie je možné zaradiť jednoznačne dôchodcu do skupiny tých, pre ktorých je výhodnejší jeden alebo druhý mechanizmus zvyšovania dôchodkových dávok,“ vysvetľuje Barbora Petrová z tlačového oddelenia rezortu práce.

Garantované pevné sumy zvýšenia dôchodkov od 1. januára 2020:

Dôchodok vyplácaný v plnej sume zvýšenie najmenej Dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice zvýšenie najmenej
starobný 9,00 starobný 2,70
predčasný starobný 8,70 predčasný starobný 3,20
invalidný s mierou poklesu nad 70 % 7,60 invalidný s mierou poklesu nad 70 % 2,90
invalidný s mierou poklesu do 70 % 4,30 invalidný s mierou poklesu do 70 % 1,80
vdovský a vdovecký 5,80 vdovský a vdovecký 2,50
sirotský 2,70 sirotský 1,40

Príklady zvýšenia dôchodku

Príklad 1:

Dôchodca A poberá sólo starobný dôchodok vo výške 300 eur. Na základe zverejnených údajov Štatistickým úradom SR sa budú dôchodkové dávky v roku 2020 valorizovať o 2,9 %. Sociálna poisťovňa porovná percentuálne zvýšenie, v tomto prípade 8,70 eura, s minimálnou valorizačnou pevnou sumou (2 % z priemernej sumy nekráteného starobného dôchodku), ktorá pre rok 2020 bude u nekráteného starobného dôchodku na úrovni 9,00 eur a dôchodcovi sa zvýši dôchodok o vyššiu z týchto dvoch súm, čiže v tomto prípade o 9,00 eur.

Príklad 2:

Dôchodca B poberá sólo starobný dôchodok vo výške 400 eur. Percentuálne zvýšenie v tomto prípade by predstavovalo 11,60 eura, čo je viac ako 9,00 eur, a preto sa tomuto dôchodcovi zvýši dôchodok o 11,60 eura.

Príklad 3:

Dôchodca C poberá nekrátený starobný dôchodok vo výške 500 eur a vdovský dôchodok, ktorý je krátený, vo výške 70 eur. Percentuálne zvýšenie nekráteného starobného dôchodku by predstavovalo 14,50 eura a percentuálne zvýšenie vdovského dôchodku by predstavovalo 2,00 eurá. Minimálna pevná suma zvýšenia nekráteného starobného dôchodku bude pre rok 2020 na úrovni 9,0 eur a v prípade kráteného vdovského dôchodku na úrovni 2,50 eura. V takomto prípade sa nekrátený starobný dôchodok zvýši percentuálne o 14,50 eura a krátený vdovský dôchodok o minimálnu valorizačnú pevnú sumu 2,50 eura.

Zdroj: MPSVaR SR, pričom príklady sú len ilustračné.

Aktuálna dôchodková hodnota

Dôchodková hodnota je jednou zo základných veličín na výpočet dôchodkovej dávky v danom roku. Na výpočet penzie sa použije aktuálna dôchodková hodnota platná v roku, v ktorom vznikol nárok na jej výplatu. Dôchodková hodnota na budúci rok ešte známa nie je, zverejnená bude až koncom roka, známa je zatiaľ iba jej predpokladaná výška – 13,6054 eura. Tento rok je jej suma stanovená na 12,6657 eura.

Príklad

Tento rok

Poistenec splní podmienky nároku na starobný dôchodok a požiada o jeho priznanie. Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu je 1,0012, získa 15 942 dní obdobia dôchodkového poistenia, ktoré po prepočítaní na roky predstavujú 43,6768 rokov obdobia dôchodkového poistenia (15 942 : 365 = 43,6768). Aktuálna dôchodková hodnota je 12,6657 eura. Suma dôchodku sa určí nasledovne: 1,0012 × 43,6­768 × 12,6657 = 553,90 eura mesačne.

Rok 2020

Poistenec splní podmienky nároku na starobný dôchodok 1. januára 2020 od tohto dňa aj požiada o jeho priznanie. Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu je 1,0012, získa 15 942 dní obdobia dôchodkového poistenia, ktoré po prepočítaní na roky predstavujú 43,6768 rokov obdobia dôchodkového poistenia (15 942 : 365 = 43,6768). Aktuálna dôchodková hodnota sa predpokladá 13,6054 eura. Suma dôchodku sa určí nasledovne: 1,0012 × 43,6­768 × 13,6054 = 595,00 eur mesačne.

Príklady sú len informatívne. K sume penzie ešte patrí valorizácia, čiže konečná suma bude vyššia.

© Autorské práva vyhradené

3 debata chyba
Viac na túto tému: #valorizácia #aktuálna dôchodková hodnota #zvyšovanie dôchodkov #zmeny v roku 2020