Dôchodok si treba plánovať

Odchod do dôchodku je obrovskou zmenou, najmä čo sa týka mesačného príjmu. Vhodné je plánovať si dôchodkové zabezpečenie a sporiť si naň dlhodobo.

20.11.2019 10:00
prasiatko, sporenie, kasa, peniaze, dôchodca,... Foto:
Výška budúceho dôchodku z II. piliera pritom závisí od viacerých faktorov. Jedným z najdôležitejších faktorov je dĺžka sporenia
debata (3)

„Vzhľadom na demografický vývoj na Slovensku nebude štát v budúcnosti schopný zabezpečiť primerané dôchodky z I. piliera. Uvedomuje si to aj slovenská vláda, ktorá okrem vstupu do II. piliera, podporuje aj dobrovoľné dôchodkové sporenie v III. pilieri,“ hovorí Martin Višňovský, prezident Asociácie DDS.

„Sporením vo všetkých dôchodkových pilieroch získava budúci penzista možnosť vyskladať si dôchodok z viacerých zdrojov a znížiť tak mieru nízkeho dôchodku, pokiaľ by sa spoliehal len na I. pilier,“ dodáva.

Garantovaný alebo rizikový fond?

Na Slovensku funguje od roku 2004 trojpilierový systém dôchodkového zabezpečenia a v súčasnosti sa čoraz viac hovorí už aj o IV. pilieri ako o možnosti sporenia si na dôchodok. Ako to funguje?

Ak ste zamestnaný, váš zamestnávateľ za vás odvádza povinné odvody na starobné poistenie do Sociálnej poisťovne, teda do I. piliera, a to vo výške 18 % z vymeriavacieho základu. Časť týchto odvodov – 13,25 % ostáva v Sociálnej poisťovni, ktorá s nimi hospodári pri vyplácaní aktuálnych i budúcich dôchodkov, teda aj toho vášho. No pre zabezpečenie primeraného dôchodkou je určite vhodné využiť aj možnosti ďalších dôchodkových pilierov.

Ak sa rozhodnete pre sporenie v II. pilieri, 4,75 % vašich povinných odvodov putuje z I. do II. piliera. Tým je váš súkromný účet v tej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou ste podpísali zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení. Pozitívom je, že príspevok do II. piliera sa má postupne každý rok zvyšovať o 0,25 % až na úroveň 6 % od 1. 1. 2024.** Nespornou výhodou II. piliera je dediteľnosť vašich úspor podľa Občianskeho zákonníka alebo podľa mena oprávnenej osoby uvedenej v účastníckej zmluve.

Vstúpiť do II. piliera môže každý do veku 35 rokov. Ako správcu svojich úspor v II. pilieri si môžete vybrať niektorú zo súčasných piatich slovenských DSS. Výška budúceho dôchodku z II. piliera pritom závisí od viacerých faktorov. Jedným z najdôležitejších faktorov je dĺžka sporenia. Čím skôr do II. piliera vstúpite, tým viac financií môžete nasporiť. Veľkou výhodou je tiež možnosť zhodnocovania úspor v dôchodkových fondoch. Ďalší dôležitý faktor ovplyvňujúci výšku vašich úspor v II. pilieri je teda typ fondu, ktorý si zvolíte.

Každá DSS disponuje iným portfóliom fondov. Všeobecne pritom platí, že v garantovaných fondoch sa vaše úspory zhodnocujú menej a v negarantovaných (rizikových) dosiahnete vyššie zhodnotenie. Ak vám pri vstupe do II. piliera zostáva do dôchodku povedzme 35 rokov, odporúča sa vybrať si rizikovejší fond, ktorý predpokladá vyššie zhodnotenie úspor.

Tri alebo štyri piliere?

Ak sa rozhodnete prilepšiť si na dôchodok aj úsporami zo súkromných zdrojov, k dispozícii je III. dôchodkový pilier, t.j. dobrovoľná forma dôchodkového sporenia v niektorej z doplnkových dôchodkových spoločností. Keďže ide o dlhodobé sporenie, aj tu platí, že výšku úspor na dôchodok najviac ovplyvňuje dĺžka sporenia a typ fondu, v ktorom zhodnocujete svoje vklady. Tretí pilier má navyše výhodu v tom, že vám doň môže prispievať aj váš zamestnávateľ. „Možnosť dobrovoľného príspevku zamestnávateľa do III. piliera na Slovensku využívajú ako zamestnanecký benefit najmä väčšie spoločnosti zamestnávajúce 250 a viac ľudí – v nich je počet sporiteľov v III. pilieri až okolo 80 %. Vo firmách s 10 až 50 zamestnancami sa pomer účastníkov v III. pilieri pohybuje okolo 21 %,“ konštatuje M. Višňovský.

Ak sa rozhodnete pre sporenie v III. pilieri, určite je dobré nesiahať na úspory predčasne a naozaj ich využiť za účelom zvýšenia príjmu na dôchodku. Možnosť začať si sporiť v III. pilieri má každý Slovák bez obmedzenia veku.

V poslednej dobe sa čoraz viac skloňuje IV. dôchodkový pilier, ktorý predstavuje nadstavbu k existujúcemu dôchodkovému systému. Ide o dlhodobé sporenie prostredníctvom rôznych foriem investovania s cieľom použiť takto vytvorené finančné zdroje na zabezpečenie sa na dôchodok. Svoj IV. pilier si však môžete vytvoriť z akéhokoľvek finančného produktu, ktorý je vhodný ako investícia. Dobrým príkladom je napr. investičné životné poistenie, ktoré ponúka optimálnu poistnú ochranu v rôznych životných situáciách, a zároveň možnosť vytvoriť si finančnú rezervu. V takomto prípade je však potrebné zosúladiť ukončenie poistenia s dobou odchodu do dôchodku.

3 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #II. pilier #III. pilier #výška dôchodku
Flowers