Živnostníkom nárok na dôchodok nezaniká

, 29.11.2019 08:00
muž, ukazovanie
Od 1. júla 2020 vznikne povinné dôchodkové poistenie len tým živnostníkom, ktorí v roku 2019 zarobia v hrubom viac ako 6 078 eur. Autor:

Predčasní penzisti si môžu privyrobiť prácou na živnosť. Ak si niekto založí živnosť, je prvý rok oslobodený od platenia odvodov do Sociálnej poisťovne. Môže preto zároveň dostávať predčasný dôchodok i mať príjem zo živnosti.

Povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby vzniká od 1. júla kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou bol vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu. To znamená, že ak si niekto v tomto roku založí živnosť, bude až do konca júna budúceho roku oslobodený od platenia odvodov. V prípade predčasného penzistu to znamená, že bude naďalej dostávať dôchodok.

Od 1. júla 2020 vznikne povinné dôchodkové poistenie len tým živnostníkom, ktorí v roku 2019 zarobia v hrubom viac ako 6 078 eur. Ak by predčasný penzista v tomto roku zarobil menej, nebude musieť ani po 1. júli budúceho roku platiť odvody do Sociálnej poisťovne, a preto bude môcť naďalej dostávať predčasný dôchodok.

Predčasný dôchodca, ktorý do konca júna budúceho roku dovŕši dôchodkový vek, bude môcť svoju penziu dostávať naďalej aj v prípade, že mu od 1. júla 2019 vznikne povinné dôchodkové poistenie. Keďže sa bude považovať už za riadneho starobného dôchodcu, môže byť zároveň povinne dôchodkovo poistený i poberať penziu.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#živnostníci #nárok na penziu
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku