Predčasný dôchodca môže zarobiť 2 400 eur za rok

Poberateľ predčasného starobného dôchodku môže súčasne dostávať predčasný starobný dôchodok a pracovať na dohodu, ak si uplatní výnimku z platenia odvodov z tejto dohody a úhrn príjmu z dohody nepresiahne v kalendárnom roku 2 400 eur. Na účely výplaty predčasného dôchodku sa tak sleduje hrubý príjem za kalendárny rok a nie mesačný príjem.

04.12.2019 09:00
dôchodca, dedko, meter, meranie Foto:
Na účely výplaty predčasného dôchodku sa tak sleduje hrubý príjem za kalendárny rok a nie mesačný príjem.
debata (3)

Ak úhrn príjmu z dohody presiahne v kalendárnom roku 2 400 eur, nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku zanikne (od výplatného termínu dôchodku v nasledujúcom mesiaci) a Sociálna poisťovňa výplatu dôchodku zastaví. V ďalšom kalendárnom roku má poberateľ predčasného starobného dôchodku nárok na opätovné vyplácanie dôchodku – Sociálna poisťovňa uvoľní výplatu dôchodku od výplatného termínu dôchodku v januári nasledujúceho kalendárneho roka. Ak by predčasný dôchodca prestal v tomto roku pracovať, môže ihneď požiadať o uvoľnenie výplaty dôchodku.

Príklad 1

  • Poberateľ predčasného starobného dôchodku uzavrel od 1. júla 2019 dohodu o pracovnej činnosti, ktorá bude trvať do 30. novembra 2019 a z ktorej si uplatní výnimku z platenia odvodov. Z tejto dohody bude mať pravidelne príjem 200 eur mesačne, úhrnom to bude 1 000 eur.
  • Pretože úhrn príjmu nepresiahne 2 400 eur za kalendárny rok, bude sa mu naďalej vyplácať predčasný starobný dôchodok.

Príklad 2

  • Poberateľ predčasného starobného dôchodku uzavrel od 1. augusta 2019 dohodu o pracovnej činnosti, z ktorej si uplatní výnimku z platenia odvodov. Dôchodok sa mu vypláca 10. deň v kalendárnom mesiaci. Úhrn príjmu z dohody presiahne v novembri 2019 sumu 2 400 eur.
  • Od 10. decembra 2019 zanikne nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku. Nárok na výplatu dôchodku vznikne opäť od 10. januára 2020.
  • Odvodová úľava platí len pre jednu dohodu. Ak bude mať dôchodca uzatvorených viac dohôd alebo bude súčasne dôchodkovo poistený z iného dôvodu (napríklad ako zamestnanec v pracovnom pomere alebo SZČO), Sociálna poisťovňa mu zastaví výplatu predčasného starobného dôchodku – dôchodok sa mu nebude vyplácať ani vtedy, ak bude mať uzatvorené dve dohody a z jednej si uplatní výnimku z platenia odvodov.
  • Ak poberateľ predčasného starobného dôchodku pracuje na dohodu a neuplatní si z nej výnimku z platenia odvodov, naďalej platí, že nárok na výplatu dôchodku mu zanikne (od výplatného termínu nasledujúceho po vzniku dôchodkového poistenia).

Príklad 3

  • Poberateľ predčasného starobného dôchodku uzavrie od 23. novembra 2019 dohodu a neuplatní si výnimku. Pretože sa mu dôchodok vypláca vždy 25. deň v kalendárnom mesiaci, nárok na výplatu dôchodku zanikne od 25. novembra 2019.
Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

3 debata chyba
Viac na túto tému: #odvody #predčasný dôchodok #práca na dohodu