Invalidný dôchodok? Ak neslúži zdravie

Nádorové ochorenia, poruchy obehovej sústavy, nervového systému, pohybového aparátu či duševné poruchy. To sú najčastejšie choroby, ktoré ženú Slovákov do invalidity.

, 02.12.2019 06:00
žena, bolesť hlavy Foto:
Mnoho ľudí je presvedčených, že invalidita musí byť podmienená dlhodobou péenkou. Nie je to tak.
debata

Podľa novely zákona, ktorá začala platiť v septembri, už niektorí poistenci nebudú musieť chodiť na lekársku posudkovú činnosť. Novela umožňuje v niektorých prípadoch posudkovému lekárovi určiť, že prítomnosť poistenca alebo poškodeného nebude potrebná. „To znamená, že zdravotný stav posudkový lekár posúdi v neprítomnosti poistenca, len na základe doložených lekárskych odborných nálezov. Bude sa to týkať len ťažkých, najmä liečbou neovplyvniteľných stavov, ako napríklad ťažkých onkologických prípadov, stavov po ťažkých cievnych mozgových príhodách, nevidomých, po amputácii končatín a podobne,“ priblížil novelu zákona Marian Škotka z odboru komunikácie s verejnosťou Sociálnej poisťovne.

To, či je prítomnosť poistenca pri zisťovacích lekárskych prehliadkach alebo pri kontrolných lekárskych prehliadkach potrebná, alebo nepotrebná, určí posudkový lekár. „Posudkový lekár bude vychádzať z odborných lekárskych nálezov doložených na posúdenie zdravotného stavu, ktoré budú dokumentovať stupeň – štádium závažnosti zdravotného postihnutia. Ak však bude poistenec trvať na posúdení zdravotného stavu v jeho prítomnosti, posudkový lekár ho vždy predvolá,“ vraví Škotka.

Mnoho ľudí je presvedčených, že invalidita musí byť podmienená dlhodobou péenkou. Nie je to tak. Musí byť podmienená dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Čiže o invalidný dôchodok môže človek požiadať, aj keď predtým nebol na dlhodobej péenke.

Ak má však z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti ešte nárok na dávku nemocenské alebo nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, je vhodné, aby o priznanie invalidného dôchodku požiadal až vtedy, keď je už známy deň zániku nároku na uvedené dávky. Bez určenia tohto dňa totiž nie je možné rozhodnúť o priznaní invalidného dôchodku.

Človek sa podľa zákona o sociálnom poistení stáva invalidným až vtedy, ak má pokles schopnosti pracovať o viac ako 40 percent v porovnaní so zdravou osobou. Nárok na invalidný dôchodok má poistenec, ktorý je invalidný, získal potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia (v závislosti od jeho veku) a ku dňu vzniku invalidity nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný dôchodok.

Uznávanie invalidity je výlučne odbornomedicínska záležitosť a invaliditu určujú posudkoví lekári sociálneho poistenia. Podkladom na jej posúdenie sú odborné lekárske nálezy ošetrujúcich lekárov a špecialistov podľa druhu zdravotného postihnutia. Zákon o sociálnom poistení stanovuje presné kritériá posudzovania zdravotného stavu podľa druhu a závažnosti postihnutia jednotlivých orgánov a systémov. Posudkový lekár určuje mieru poklesu schopnosti pracovať podľa štádia a rozsahu zdravotného postihnutia, neurčuje percento danej choroby, ale pokles schopnosti pracovať pri najzávažnejšom invalidizujúcom ochorení.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #invalidný dôchodok
Flowers