2020: Sedem zmien v penziách

Nový vek odchodu do penzie, valorizácia, vyššie minimálne penzie, prepočet dôchodkov. Penzijný systém čakajú od januára opäť zmeny.

07.01.2020 07:00
2020, rastlina, mince, vrece Foto:
Zmena určovania dôchodkového veku sa netýka poistencov, ktorí odpracovali potrebný počet rokov vo zvýhodnenej pracovnej kategórii.
debata (12)

Ak sa na budúci rok chystáte do dôchodku, váš penzijný vek už po novom určí tabuľka, ktorá nahradí takzvaný dôchodkový automat. Je v nej zahrnutý dôchodkový vek mužov aj žien a zohľadňuje aj počet vychovaných detí. Napríklad žena narodená v roku 1959 vychovala tri deti, jej dôchodkový vek bude 62 rokov a 5 mesiacov. Žena narodená v tom istom roku, avšak s piatimi deťmi, bude mať nárok na dôchodok, keď dosiahne 59 rokov a 9 mesiacov. "Od 1. januára zákon v tabuľke konkrétne a presne určuje dôchodkový vek podľa dátumu narodenia poistencov. Zmena určovania dôchodkového veku sa netýka poistencov, ktorí odpracovali potrebný počet rokov vo zvýhodnenej pracovnej kategórii alebo vo zvýhodnenej kategórii funkcií (napríklad baník, hutník-oceliar, kováč, chemik, stavebný robotník…) a ani poistencov, ktorí dôchodkový vek už dovŕšili,“ približuje podmienky Ľudmila Grauzelová, vedúca oddelenia metodiky dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovne.

Napríklad ak sa žena narodila 1. marca 1958 a vychovala dve deti, jej dôchodkový vek je 62 rokov a jeden mesiac. Dôchodkový vek dovŕši 1. apríla 2020.

"Hoci sa od 1. januára zmení spôsob určovania dôchodkového veku, nezávisle od situácie, v ktorej sa poistenec nachádza, naďalej platí, že žiadosť o starobný dôchodok možno podať najskôr dňom dovŕšenia dôchodkového veku. Budúci dôchodcovia sa však nemusia obávať, že počas konania o priznaní dôchodku prídu o svoju penziu alebo jej časť, pretože po vydaní rozhodnutia o konečnej výške dôchodku im Sociálna poisťovňa dôchodok doplatí spätne odo dňa, v ktorom dovŕšili dôchodkový vek,“ upozornil riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

O dôchodcovskú infláciu, teda o 2,9 percenta, najmenej však o garantovanú pevnú sumu budú od januára zvýšené všetky dôchodky. Pevná suma sa určí ako 2 % z priemernej mesačnej sumy jednotlivých druhov dôchodkov vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu 2019. "O zvýšenie dôchodku nemusia poberatelia dôchodkov žiadať, Sociálna poisťovňa koná sama, iniciatívne. O zvýšení dôchodku dostanú poberatelia dôchodkov písomné rozhodnutie. Dôchodky vo vyššej sume budú prvý raz vyplatené vo výplatnom termíne za mesiac január 2020 aj s doplatkom zvýšenia od 1. januára 2020 do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu v januári,“ povedal Višváder.

Aj minimálne dôchodky sa budú priznávať a prepočítavať po novom. O nový prepočet nemusí dôchodca žiadať, o nároku na zvýšenie dôchodku na minimálny rozhodne automaticky Sociálna poisťovňa a zašle o tom dôchodcom písomné rozhodnutie. "Za 30 rokov obdobia dôchodkového poistenia bude teda na budúci rok patriť minimálny dôchodok 334,30 eura mesačne, čo predstavuje 33 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve za rok, ktorý dva roky predchádza roku, v ktorom sa určuje suma dôchodku. Za každý ďalší rok obdobia dôchodkového poistenia nad základnú hranicu 30 rokov sa minimálny dôchodok zvýši buď o dve percentá sumy životného minima za 31. až 39. rok obdobia dôchodkového poistenia a o tri percentá sumy životného minima za 40. a ďalší rok obdobia dôchodkového poistenia,“ píše sa v správe Sociálnej poisťovne.

Dôchodková hodnota je jednou zo základných veličín na výpočet dôchodkovej dávky a mení sa každý rok. Suma budúcoročnej aktuálnej dôchodkovej hodnoty ešte známa nie je, zverejnená bude až koncom roka. Jej predpokladaná suma je zatiaľ na úrovni 13,6361 eura.

Ženám narodeným v rokoch 1958 – 59, ktoré odišli alebo tento rok ešte len odídu do predčasného dôchodku, budú prehodnocovať sumu predčasného dôchodku. Ide o tie, ktorým sa pri stanovení ich dôchodkového veku podľa ešte v tomto roku platného tzv. dôchodkového automatu nezohľadnila výchova dieťaťa.

© Autorské práva vyhradené

12 debata chyba
Viac na túto tému: #zmeny v penziách #zmeny v roku 2020