Tretia a štvrtá zmena v penziách 2020: Minimálny dôchodok a aktuálna dôchodková hodnota

Tretia zmena sa týka minimálnych dôchodkov; z príliš nízkych dôchodkov sa stanú minimálne. Štvrtá zmena sa (každoročne) týka aktuálnej dôchodkovej hodnoty.

09.01.2020 06:00
dôchodcovia, sedenie Foto:
Za každý ďalší rok obdobia dôchodkového poistenia nad základnú hranicu 30 rokov sa minimálny dôchodok zvýši minimálne o 2%.
debata (1)

Zmena tretia: Minimálny dôchodok

Od januára bude Sociálna poisťovňa priznávať a prepočítavať minimálne dôchodky po novom. Nárok na zvýšenie dôchodku na penzijné minimum majú naďalej poberatelia starobného dôchodku (aj keď bol predtým priznaný ako predčasný dôchodok) alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku.

Za 30 rokov obdobia dôchodkového poistenia bude patriť minimálny dôchodok 334,30 eura mesačne, čo predstavuje 33 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve za rok, ktorý dva roky predchádza roku, v ktorom sa určuje suma dôchodku.

Za každý ďalší rok obdobia dôchodkového poistenia nad základnú hranicu 30 rokov sa minimálny dôchodok zvýši:
a) o dve percentá sumy životného minima za 31. až 39. rok obdobia dôchodkového poistenia a
b) o tri percentá sumy životného minima za 40. a ďalší rok obdobia dôchodkového poistenia.

Maximálnu výšku minimálneho dôchodku zákon nestanovuje.

Počet rokov dôchodkového poistenia 33 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy za rok 2018 (1 013 eur) % ŽM 2019 percentuálne vyjadrenie sumy ŽM Minimálny dôchodok po zaokrúhlení (eur) 2020
30 334,29 334,30        
31 334,29 2 % 4,204 338,50        
32 334,29 4 % 8,408 342,70        
33 334,29 6 % 12,612 347,00        
34 334,29 8 % 16,816 351,20        
35 334,29 10 % 21,02 355,40        
36 334,29 12 % 25,224 359,60        
37 334,29 14 % 29,428 363,80        
38 334,29 16 % 33,632 368,00        
39 334,29 18 % 37,836 372,20        
40 334,29 21 % 44,142 378,50        
41 334,29 24 % 50,448 384,80        
42 334,29 27 % 56,754 391,10        
43 334,29 30 % 63,06 397,40        
44 334,29 33 % 69,366 403,70        
45 334,29 36 % 75,672 410,00        
46 334,29 39 % 81,978 416,30        
47 334,29 42 % 88,284 422,60        
48 334,29 45 % 94,59 428,90        
49 334,29 48 % 100,896 435,20        
50 334,29 51 % 107,202 441,50        

Príklady: Zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok

Poberateľ starobného dôchodku 245,60 eura mesačne získal 40 rokov obdobia dôchodkového poistenia. Minimálny dôchodok je 378,50 eura mesačne. Nemá žiadne iné dôchodkové príjmy, preto mu Sociálna poisťovňa zvýši starobný dôchodok o 132,90 eura (378,50 – 245,60 = 132,90 eura) na minimálny dôchodok 378,50 eura mesačne.

Poberateľ dôchodku poberá okrem starobného dôchodku vyplácaného Sociálnou poisťovňou v sume 245,60 eura mesačne aj dôchodok z Rakúska v sume 50,50 eura mesačne. Celkový dôchodkový príjem tohto poberateľa je tak 296,10 eura mesačne (245,60 + 50,50).

Za 40 rokov obdobia má nárok na minimálny dôchodok 378,50 eura mesačne. Suma minimálneho dôchodku je vyššia ako celkový dôchodkový príjem, preto Sociálna poisťovňa zvýši starobný dôchodok o 82,40 eura mesačne, to znamená o rozdiel medzi minimálnym dôchodkom a výškou celkového dôchodkového príjmu (378,50 – 296,10 = 82,40).

Nová suma starobného dôchodku vyplácaného Sociálnou poisťovňou bude 328,00 eur mesačne (245,60 + 82,40). Poberateľovi naďalej patrí aj dôchodok z Rakúska v nezmenenej sume 50,50 eura mesačne. Celkový dôchodkový príjem sa tak zvýši o 82,40 eura na sumu 378,50 eura mesačne (328,00 + 50,50).

Zmena štvrtá: Aktuálna dôchodková hodnota

13,6361

Dôchodková hodnota je jednou zo základných veličín na výpočet dôchodkovej dávky v danom roku. Na výpočet penzie sa použije aktuálna dôchodková hodnota platná v roku, v ktorom vznikol nárok na jej výplatu. Sociálna poisťovňa stanovila dôchodkovú hodnotu platnú od 1. januára 2020 na úrovni 13,6361 eur.

Dôchodková hodnota na rok 2020 bola určená ako súčin dôchodkovej hodnoty v roku 2019 a hodnoty, ktorá zodpovedá podielu priemernej mzdy v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2019 a priemernej mzdy v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2018.

Príklad

Tento rok
Poistenec splnil podmienky nároku na starobný dôchodok a aj oň požiadal. Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu je 1,0012. Odpracoval 43,6768 rokov, aktuálna dôchodková hodnota je 12,6657 eura.
Suma starobného dôchodku: 1,0012 × 43,6­768 × 12,6657 = 553,90 eur mesačne.
K tejto sume treba pripočítať ešte valorizáciu o 14,50 eura mesačne. Jeho penzia tak bude 568,40 eura mesačne.

Rok 2020
Poistenec splní podmienky nároku na starobný dôchodok 1. januára 2020 od tohto dňa aj požiada o jeho priznanie. Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu je 1,0012, odpracoval 43,6768 rokov obdobia dôchodkového poistenia (15 942 : 365 = 43,6768). Aktuálna dôchodková hodnota sa predpokladá 13,6361 eura.
Suma dôchodku sa určí nasledovne: 1,0012 × 43,6­768 × 13,6361 = 596,30 eura mesačne.
K tejto sume treba pripočítať ešte valorizáciu o 17,30 eura mesačne. Jeho penzia tak bude 613,60 eura mesačne.

Príklad je len informatívny.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #zmeny v penziách #zmeny v roku 2020