Dôchodkový vek? Tabuľka s prehľadom, kedy môžete odísť do penzie

Nárok naň má poistenec, ktorý odpracoval najmenej 15 rokov a dovŕšil dôchodkový vek. Dôchodkový vek určuje po novom tabuľka.

17.01.2020 06:00
dieťa, dedko, vnučka, šepkanie Foto:
Ilustračné foto.
debata (28)
Rok narodenia poistenca Dôchodkový vek
  mužov žien s počtom vychovaných detí
  0 1 2 3 alebo 4 5 a viac
1943 a menej 60 r 57 r 56 r 55 r 54 r 53 r
1944 60 r 9 m 57 r 56 r 55 r 54 r 53 r
1945 61 r 6 m 57 r 56 r 55 r 54 r 53 r
1946 62 r 57 r 56 r 55 r 54 r 53 r
1947 62 r 57 r 9 m 56 r 55 r 54 r 53 r
1948 62 r 58 r 6 m 56 r 9 m 55 r 54 r 53 r
1949 62 r 59 r 3 m 57 r 6 m 55 r 9 m 54 r 53 r
1950 62 r 60 r 58 r 3 m 56 r 6 m 54 r 9 m 53 r
1951 62 r 60 r 9 m 59 r 57 r 3 m 55 r 6 m 53 r 9 m
1952 62 r 61 r 6 m 59 r 9 m 58 r 56 r 3 m 54 r 6 m
1953 62 r 62 r 60 r 6 m 58 r 9 m 57 r 55 r 3 m
1954 62 r 62 r 61 r 3 m 59 r 6 m 57 r 9 m 56 r
1955 62 r 76 d 62 r 76 d 62 r 76 d 60 r 3 m 58 r 6 m 56 r 9 m
1956 62 r 139 d 62 r 139 d 62 r 139 d 61 r 59 r 3 m 57 r 6 m
1957 62 r 6 m 62 r 6 m 62 r 6 m 61 r 9 m 60 r 58 r 3 m
1958 62 r 8 m 62 r 8 m 62 r 7 m 62 r 1 m 60 r 9 m 59 r
1959 62 r 10 m 62 r 10 m 62 r 8 m 62 r 5 m 61 r 6 m 59 r 9 m
1960 63 r 63 r 62 r 10 m 62 r 9 m 61 r 10 m 60 r 6 m
1961 63 r 2 m 63 r 2 m 63 r 63 r 62 r 2 m 61 r 3 m
1962 63 r 4 m 63 r 4 m 63 r 2 m 63 r 62 r 6 m 61 r 7 m
1963 63 r 6 m 63 r 6 m 63 r 4 m 63 r 62 r 6 m 61 r 11 m
1964 63 r 8 m 63 r 8 m 63 r 6 m 63 r 62 r 6 m 62 r 3 m
1965 63 r 10 m 63 r 10 m 63 r 6 m 63 r 62 r 6 m 62 r 6 m
1966 a viac 64 r 64 r 63 r 6 m 63 r 62 r 6 m 62 r 6 m
Rok narodenia poistenca Dôchodkový vek mužov, s počtom vychovaných detí
  1 2 3 a viac
1958 62 r 8 m 62 r 8 m 62 r 6 m
1959 62 r 10 m 62 r 10 m 62 r 6 m
1960 63 r 63 r 62 r 6 m
1961 63 r 2 m 63 r 62 r 6 m
1962 63 r 4 m 63 r 62 r 6 m
1963 a viac 63 r 6 m 63 r 62 r 6 m

Výchova dieťaťa

Pri posudzovaní výchovy dieťaťa sa prihliada na:

  • vlastné a osvojené dieťa,
  • dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, t. j. dieťa prevzaté do tejto starostlivosti na základe rozhodnutia príslušného orgánu, ktorého matka zomrela, a manžela, ktorému bolo zverené do výchovy rozhodnutím súdu, ktoré poistenec vychoval ako pestún v osobitných zariadeniach pestúnskej starostlivosti.

Podmienka výchovy dieťaťa je splnená, ak sa poistenec osobne stará alebo sa staral o dieťa

  • vo veku do dosiahnutia plnoletosti aspoň počas desiatich rokov,
  • počas piatich rokov, ak sa ujal jeho výchovy po dosiahnutí ôsmeho roku jeho veku.

Podmienka výchovy dieťaťa sa tiež považuje za splnenú, ak sa poistenec staral o dieťa

  • od jeho narodenia do úmrtia, ak dieťa zomrelo po dosiahnutí šiestich mesiacov veku,
  • aspoň posledné tri roky pred dovŕšením dôchodkového veku.
  • Do obdobia starostlivosti sa započíta aj doba, počas ktorej sa poistenec nemohol o dieťa osobne starať, pretože bol chorý, alebo počas ktorej bolo dieťa zo zdravotných dôvodov v ústavnej starostlivosti.

Nový spôsob určovania dôchodkového veku sa netýka: poistencov, ktorým sa zachováva znížený dôchodkový vek vzhľadom na počet odpracovaných rokov v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie alebo do I. a/alebo II. kategórie funkcií.

© Autorské práva vyhradené

28 debata chyba
Viac na túto tému: #starobný dôchodok #podmienky #vek odchodu do dôchodku #nárok na penziu