Kedy vám zvýšia starobný dôchodok na minimálny?

Ak žiadate o dôchodok a väčšinu svojho pracovného života ste zarábali málo, možno máte nárok na minimálny dôchodok.

17.01.2020 08:00
vysvetľovanie, dobrá správa, manželia, žena Foto:
Poberateľovi invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku – sporiteľovi sa minimálny dôchodok neznižuje.
debata

Ak sa chystáte do penzie a Sociálna poisťovňa vám vypočíta nízku penziu, ak splníte podmienky, dorovná vám ju na minimálnu. „Úvodná suma minimálneho dôchodku sa bude začínať pri 33 % priemernej mzdy a následne sa za každý ďalší rok dôchodkového poistenia bude zvyšovať o 2 % životného minima za 31. až 39. rok obdobia dôchodkového poistenia a o 3 % za 40. a ďalší rok obdobia dôchodkového poistenia. Zostáva teda súčasná bonifikácia za obdobie dôchodkového poistenia dosiahnuté nad 30 rokov,“ vraví Daniela Rodinová z tlačového odboru rezortu práce.

Sumy minimálneho dôchodku od januára

Úvodná suma minimálneho dôchodku sa bude začínať pri 33 % priemernej mzdy a následne sa za každý ďalší rok kvalifikovaného dôchodkového poistenia bude zvyšovať o 2 % životného minima, resp. 3 % životného minima, ak ide o kvalifikovaný rok dôchodkového poistenia prekračujúci 39 rokov. Zostáva teda súčasná bonifikácia za kvalifikované obdobie dôchodkového poistenia dosiahnuté nad 30 rokov.

Napríklad ak osoba získala 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia v porovnaní s právnym stavom účinným do 31. decembra 2019 sa suma jej mesačného minimálneho dôchodku na rok 2020 zvýši z 285,90 eura na 334,30 eura, teda o 48,40 eura (ide o porovnanie, aká by bola suma na rok 2020 podľa právneho stavu účinného do 31. decembra 2019 a aká bude suma na rok 2020 podľa právneho stavu účinného od 1. januára 2020).

Obdobne ak osoba získala 40 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia v porovnaní s právnym stavom účinným do 31. decembra 2019 sa suma jej mesačného minimálneho dôchodku na rok 2020 zvýši z 330,10 eura na 378,50 eura, teda o 48,40 eura.

Príklady sú len ilustračné.

Príklad č. 1

Poberateľ starobného dôchodku 245,60 eura mesačne získal 40 rokov obdobia dôchodkového poistenia. Minimálny dôchodok je 378,50 eura mesačne. Nemá žiadne iné dôchodkové príjmy, preto mu Sociálna poisťovňa zvýši starobný dôchodok o 132,90 eura (378,50 – 245,60 = 132,90) na minimálny dôchodok 378,50 eura mesačne.

Príklad č. 2

Poberateľ dôchodku poberá okrem starobného dôchodku vyplácaného Sociálnou poisťovňou v sume 245,60 eura aj dôchodok z Rakúska v sume 50,50 eura mesačne. Celkový dôchodkový príjem tohto poberateľa je tak 296,10 eura mesačne. Za 40 odpracovaných rokov má nárok na minimálny dôchodok 378,50 eura mesačne. Suma minimálneho dôchodku je vyššia ako celkový dôchodkový príjem, preto Sociálna poisťovňa zvýši starobný dôchodok o 82,40 eura mesačne, to znamená o rozdiel medzi minimálnym dôchodkom a výškou celkového dôchodkového príjmu (378,50 – 296,10 = 82,40). Nová suma starobného dôchodku vyplácaného Sociálnou poisťovňou bude 328,00 eura mesačne (245,60 + 82,40). Poberateľovi naďalej patrí aj dôchodok z Rakúska v nezmenenej sume 50,50 eura mesačne. Celkový dôchodkový príjem sa tak zvýši o 82,40 eura, na sumu 378,50 eura mesačne.

Príklad č. 3

Poberateľ starobného dôchodku 245,60 eura mesačne bol aj v druhom pilieri 2 022 dní, z toho pred 1. septembrom 2012 1 542 dní a od 1. januára 2018 480 dní. Poberateľ získal 44 rokov a 142 dní kvalifikovaného obdobia, t. j. 16 202 dní. Minimálny dôchodok za 44 rokov je 403,70 eura mesačne. Keďže ide o sporiteľa, minimálny dôchodok sa primerane zníži, a to takto:

 • určí sa pomerná výška minimálneho dôchodku patriaca za jeden deň obdobia dôchodkového poistenia:

  403,70/16 202 = 0,02491667 eura,

 • určí sa 36/91 pomernej výšky minimálneho dôchodku patriaca za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení pred 1. septembrom 2012:

  1 542 × 0,024­91667 × 36/91 = 15,19971631 eura,

 • určia sa 18/91 pomernej výšky minimálneho dôchodku patriace za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení od 1. januára 2018:

  480 × 0,02491­667 × 18/91 = 2,36571460 eura,

 • určí sa hodnota zníženia:

  15,19971631 + 2,36571460 = 17,56543091 eura,

zníži sa minimálny dôchodok o 17,56543091 e­ura.

Poberateľ starobného dôchodku sporiteľ tak bude mať nárok na minimálny dôchodok 386,20 eura mesačne po zaokrúhlení (403,70 – 17,56543091 = 386,134569093 = 386,20 eura). Sociálna poisťovňa zvýši starobný dôchodok o 140,60 eura. Nová výška starobného dôchodku bude 386,20 eura mesačne.

 • Dôchodok z II. piliera (s výnimkou pozostalostného dôchodku) sa do celkového dôchodkového príjmu nezahŕňa.
 • Poberateľovi invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku – sporiteľovi sa minimálny dôchodok neznižuje.
 • Do celkového dôchodkového príjmu takéhoto poberateľa sa zahŕňa aj dôchodok z II. piliera.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #zvýšenie dôchodku #minimálny dôchodok #zmeny v roku 2020