Nový vek odchodu do penzie žien a mužov + príklady

Francúzi v šesťdesiatštvorke, Česi v šesťdesiatpäťke... A kedy pôjdete do dôchodku vy, Slováci a Slovenky?

21.01.2020 06:00
panáčik, kalkulačka Foto:
Od začiatku roka je už dôchodkový vek známy pre všetkých poistencov.
debata (2)

Chcete si vypočítať dôchodkový vek? Sociálna poisťovňa zverejnila novú kalkulačku

Pomocou novej kalkulačky si dôchodkový vek môže zistiť každý poistenec, ktorý dosiahol alebo dosiahne dôchodkový vek od 1. januára 2020, ale aj ten, ktorý dovŕšil dôchodkový vek pred týmto termínom. Kalkulačkou je možné vypočítať aj znížený dôchodkový vek, a to v závislosti od splnenia podmienky výchovy dieťaťa alebo potrebného počtu rokov odpracovaných v I. pracovnej kategórii alebo I. a/alebo II. kategórii funkcií.

Kalkulačku na určenie dôchodkového veku nájdete na webovej stránke Sociálnej poisťovne v časti Dôchodca: Kalkulačka na informatívny výpočet dôchodkového veku.

Kalkulačka poskytuje:

  • výpočet presného dátumu dovŕšenia dôchodkového veku
  • špeciálne funkcie
  • výpočet dôchodkového veku s prihliadnutím na výchovu dieťaťa
  • výpočet zníženého dôchodkového veku po vyplnení výkonu zamestnania alebo služby vo zvýhodnenej kategórii.
rok narodenia poistenca muž žena žena, ktorá vychovala 1 dieťa žena, ktorá vychovala 2 deti žena, ktorá vychovala 3 alebo 4 deti žena, ktorá vychovala 5 alebo viac detí
1943 a menej 60 rokov 57 r 56r 55 rokov 54 rokov 53 rokov
1944 60 rokov 9 mesiacov 57 rokov 56 rokov 55 rokov 54 rokov 53 rokov
1945 61 rokov 6 mesiacov 57 rokov 56 rokov 55 rokov 54 rokov 53 rokov
1946 62 rokov 57 rokov 56 rokov 55 rokov 54 rokov 53 rokov
1947 62 rokov 57 rokov 9 mesiacov 56 rokov 55 rokov 54 rokov 53 rokov
1948 62 rokov 58 rokov 6 mesiacov 56 rokov 9 mesiacov 55 rokov 54 rokov 53 rokov
1949 62 rokov 59 rokov 3 mesiacov 57 rokov 6 mesiacov 55 rokov 9 mesiacov 54 rokov 53 rokov
1950 62 rokov 60 rokov 58 rokov 3 mesiacov 56 rokov 6 mesiacov 54 rokov 9 mesiacov 53 rokov
1951 62 rokov 60 rokov 9 mesiacov 59 rokov 57 rokov 3 mesiacov 55 rokov 6 mesiacov 53 rokov 9 mesiacov
1952 62 rokov 61 rokov 6 mesiacov 59 rokov 9 mesiacov 58 rokov 56 rokov 3 mesiacov 54 rokov 6 mesiacov
1953 62 rokov 62 rokov 60 rokov 6 mesiacov 58 rokov 9 mesiacov 57 rokov 55 rokov 3 mesiacov
1954 62 rokov 62 rokov 61 rokov 3 mesiacov 59 rokov 6 mesiacov 57 rokov 9 mesiacov 56 rokov
1955 62 rokov 76 dní 62 rokov 76 dní 62 rokov 76 dní 60 rokov 3 mesiace 58 rokov 6 mesiacov 56 rokov 9 mesiacov
1956 62 rokov 139 dní 62 rokov 139 dní 62 rokov 139 dní 61 rokov 59 rokov 3 mesiace 57 rokov 6 mesiacov
1957 62 rokov 6 mesiacov 62 rokov 6 mesiacov 62 rokov 6 mesiacov 61 rokov 9 mesiacov 60 rokov 58 rokov 3 mesiacov
1958 62 rokov 8 mesiacov (pr. 8) 62 rokov 8 mesiacov 62 rokov 7 mesiacov 62 rokov 1 mesiac (pr. 2) 60 rokov 9 mesiacov 59 rokov
1959 62 rokov 10 mesiacov 62 rokov 10 mesiacov 62 rokov 8 mesiacov 62 rokov 5 mesiacov (pr. 3) 61 rokov 6 mesiacov 59 rokov 9 mesiacov
1960 63 rokov 63 rokov 62 rokov 10 mesiacov 62 rokov 9 mesiacov 61 rokov 10 mesiacov (pr. 1) 60 rokov 6 mesiacov
1961 63 rokov 2 mesiace (pr. 6) 63 rokov 2 mesiace 63 rokov 63 rokov 62 rokov 2 mesiace 61 rokov 3 mesiace
1962 63 rokov 4 mesiace 63 rokov 4 mesiace 63 rokov 2 mesiace 63 rokov 62 rokov 6 mesiacov 61 rokov 7 mesiacov
1963 63 rokov 6 mesiacov 63 rokov 6 mesiacov 63 rokov 4 mesiace 63 rokov 62 rokov 6 mesiacov 61 rokov 11 mesiacov
1964 63 rokov 8 mesiacov 63 rokov 8 mesiacov 63 rokov 6 mesiacov 63 rokov 62 rokov 6 mesiacov 62 rokov 3 mesiacov
1965 63 rokov 10 mesiacov 63 rokov 10 mesiacov 63 rokov 6 mesiacov 63 rokov 62 rokov 6 mesiacov 62 rokov 6 mesiacov
1966 a viac 64 rokov 64 rokov 63 rokov 6 mesiacov 63 rokov 62 rokov 6 mesiacov 62 rokov 6 mesiacov (pr. 4)

Výchova detí znižuje dôchodkový vek prednostne ženám

Od začiatku roka je už dôchodkový vek známy pre všetkých poistencov. Zmena doteraz platnej právnej úpravy veku odchodu do dôchodku súvisí s prijatím ústavného zákona o tzv. dôchodkovom strope. Naďalej platí, že nárok na starobný dôchodok vzniká, ak bol poistenec dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov a dovŕšil dôchodkový vek. Ten sa určuje v rokoch a mesiacoch a závisí od roku narodenia, pohlavia a počtu vychovaných detí. Pokiaľ ide o tretí faktor, výchova dieťaťa ako veková podmienka sa pri spisovaní žiadosti o dôchodok zohľadňuje prednostne ženám. Mužom sa dôchodkový vek z tohto dôvodu znižuje len vtedy, ak starostlivosť o dieťa nie je možné zohľadniť žene. Príkladom takejto situácie môže byť úmrtie ženy pred dovŕšením dôchodkového veku, čiže ak muž vychovával deti po smrti ich matky.

Konkrétny dátum dovŕšenia dôchodkového veku závisí od dátumu narodenia poistenca. Dôchodkový vek poistenec dovŕši v mesiaci v deň, ktorý sa číslom zhoduje s dňom jeho narodenia. Ak v mesiaci, v ktorom poistenec dovŕši dôchodkový vek, nie je deň, ktorý sa číselne zhoduje s dňom jeho narodenia, dňom dovŕšenia dôchodkového veku je posledný deň tohto mesiaca.

Príklad č. 1

Dátum narodenia poistenky: 1. marec 1960

Počet vychovaných detí: 4

Dôchodkový vek: 61 rokov + 10 mesiacov

Dôchodkový vek dovŕši: 1. januára 2022

Riadok v tabuľke:
1960 63 rokov 63 rokov 62 rokov 10 mesiacov 62 rokov 9 mesiacov 61 rokov 10 mesiacov 60 rokov 6 mesiacov

Príklad č. 2

Dátum narodenia poistenky: 1. marec 1958

Počet vychovaných detí: 2

Dôchodkový vek: 62 rokov + 1 mesiac

Dôchodkový vek dovŕši: 1. apríla 2020

Riadok v tabuľke:
1958 62 rokov 8 mesiacov 62 rokov 8 mesiacov 62 rokov 7 mesiacov 62 rokov 1 mesiac 60 rokov 9 mesiacov 59 rokov

Príklad č. 3

Dátum narodenia poistenky: 12. máj 1959

Počet vychovaných detí: 2

Dôchodkový vek: 62 rokov + 5 mesiacov

Dôchodkový vek dovŕši: 12. októbra 2021

Riadok v tabuľke:
1959 62 rokov 10 mesiacov 62 rokov 10 mesiacov 62 rokov 8 mesiacov 62 rokov 5 mesiacov 61 rokov 6 mesiacov 59 rokov 9 mesiacov

Príklad č. 4

Dátum narodenia poistenky: 1. apríla 1967

Počet vychovaných detí: 7

Dôchodkový vek: 62 rokov a 6 mesiacov

Dôchodkový vek dovŕši: 1. októbra 2029

Riadok v tabuľke:
1966 a viac 64 rokov 64 rokov 63 rokov 6 mesiacov 63 rokov 62 rokov 6 mesiacov 62 rokov 6 mesiacov

Vek odchodu do dôchodku mužov podľa novely zákona, ktorá začne platiť od januára 2020

rok narodenia poistenca muž, ktorý vychoval 1 dieťa muž, ktorý vychoval 2 deti muž, ktorý vychoval 3 alebo viac detí
1958 62 rokov 8 mesiacov 62 rokov 8 mesiacov 62 rokov 6 mesiacov (pr. 5)
1959 62 rokov 10 mesiacov 62 rokov 10 mesiacov 62 rokov 6 mesiacov (pr. 7)
1960 63 rokov 63 rokov 62 rokov 6 mesiacov
1961 63 rokov 2 mesiace 63 rokov 62 rokov 6 mesiacov
1962 63 rokov 4 mesiace 63 rokov 62 rokov 6 mesiacov
1963 a viac 63 rokov 6 mesiacov 63 rokov 62 rokov 6 mesiacov
Príloha č. 3 k zákonu č. 461/2003 Z. z.

Príklad č. 5

Dátum narodenia poistenca: 1. január 1958

Počet vychovaných detí: 3

Dôchodkový vek: 62 rokov + 6 mesiacov

Dôchodkový vek dovŕši: 1. júla 2020

Riadok v tabuľke:
1958 62 rokov 8 mesiacov 62 rokov 8 mesiacov 62 rokov 6 mesiacov      

Príklad č. 6

Dátum narodenia poistenca: 20. augusta 1961

Počet vychovaných detí: 0

Dôchodkový vek: 63 rokov a 2 mesiace

Dôchodkový vek dovŕši: 20. októbra 2024

Riadok v (hornej)tabuľke:
1961 63 rokov 2 mesiace 63 rokov 2 mesiace 63 rokov 63 rokov 62 rokov 2 mesiace 61 rokov 3 mesiace

Príklad č. 7

Dátum narodenia poistenca: 31. augusta 1959

Počet vychovaných detí: 3

Dôchodkový vek: 62 rokov a 6 mesiacov

Dôchodkový vek dovŕši: 28. februára 2022

Riadok v tabuľke:
1959 62 rokov 10 mesiacov 62 rokov 10 mesiacov 62 rokov 6 mesiacov      

Príklad č. 8

Dátum narodenia poistenca: 20. mája 1958

Počet vychovaných detí: 0

Dôchodkový vek: 62 rokov a 8 mesiacov

Dôchodkový vek dovŕši: 20. januára 2021

Riadok v (hornej) tabuľke:
1958 62 rokov 8 mesiacov 62 rokov 8 mesiacov 62 rokov 7 mesiacov 62 rokov 1 mesiac 60 rokov 9 mesiacov 59 rokov

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #výchova detí #tabuľka #vek odchodu do dôchodku