Predčasný dôchodok: Komu sa oplatí a kto na ňom stratí?

Prišli ste krátko pred dôchodkom o prácu alebo máte dlhodobo zdravotné problémy? Ak vám do riadneho starobného dôchodku chýbajú maximálne dva roky, môžete požiadať o predčasný dôchodok.

27.01.2020 06:00
manželia, dôchodcovia, radosť, notebook, obývačka Foto:
Pokiaľ ide o prácu, žiadateľ o predčasnú penziu v čase podávania žiadosti nemôže pracovať ani na dohodu.
debata (6)

Za každý mesiac, o ktorý odídete do penzie skôr, vám o pol percenta klesne suma penzie, ktorú by ste dostali ako starobný dôchodca. Avšak človek, ktorý príde krátko pred dôchodkom o prácu a nevie si nájsť novú, nemusí, po vyčerpaní podpory v nezamestnanosti, ak zostane bez príjmu, žiadať o dávku v hmotnej núdzi. Odchod do predčasného dôchodku, aj za cenu straty percent tak môže byť pre neho riešením. "Suma predčasného dôchodku sa zníži o 0,5 % za každých začatých 30 dní odo dňa vzniku nároku na predčasný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku,“ upozorňuje riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder. "To znamená, že ak poistenec o predčasný starobný dôchodok požiada presne dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku, predčasný starobný dôchodok sa skráti o 12,5 %,“ konštatoval. Ak oň požiada rok pred dovŕšením penzijného veku, celkovo sa predčasný dôchodok skráti o 6,5 %.

Aby ste o predčasnú penziu mohli žiadať, treba splniť aj ďalšie podmienky – minimálne 15 odpracovaných rokov, nesmiete pracovať a minimálna suma vášho dôchodku musí dosiahnuť 252,30 eura mesačne.

Kým doteraz platilo, že dôchodkový vek bol známy len päť rokov dopredu, a teda ľudia, ktorí chceli žiadať o predčasný dôchodok, mali často problém zistiť, kedy oň môžu požiadať, po novom dôchodkový vek pre všetkých určuje tabuľka. V nej každý ľahko zistí, kedy dosiahne dôchodkový vek a odpočíta si od neho dva roky. Napríklad človek, ktorý sa narodil 31. augusta 1959, uvažuje nad predčasnou penziou. Riadny dôchodkový vek dosiahne 28. februára 2022 vo veku 62 rokov a 6 mesiacov, keďže sa staral a vychoval tri deti. O priznanie predčasnej penzie môže požiadať už 28. februára tohto roku.

Pokiaľ ide o prácu, žiadateľ o predčasnú penziu v čase podávania žiadosti nemôže pracovať ani na dohodu s odvodovou úľavou s príjmom do 200 eur mesačne. Túto úľavu si môže uplatniť iba dôchodca. "Ak ale už Sociálna poisťovňa predčasný dôchodok priznala a poistenec ho poberá, môže začať pracovať na dohodu s odvodovou úľavou do 200 eur mesačne bez toho, aby mu výplatu predčasného dôchodku zastavila. Môže teda poberať predčasný dôchodok a zároveň aj pracovať na dohodu. Ak však príjem z takejto dohody za rok presiahne 2 400 eur, Sociálna poisťovňa mu v zmysle zákona zastaví výplatu predčasného dôchodku a v ďalšom roku výplatu v januári obnoví a zúčtuje,“ približuje postup Peter Višváder.

Ak by však takýto poberateľ dôchodku vykonával činnosť na základe dvoch alebo viacerých dohôd, a len jedna z nich by bola dohoda s odvodovou úľavou, nárok na výplatu predčasnej penzie mu zanikne automaticky. Zákon totiž vo všeobecnosti neumožňuje pracovať a zároveň poberať tento druh penzie a jedinou výnimkou je v prípade predčasného dôchodku práve práca na dohodu s odvodovou úľavou s príjmom do 200 eur mesačne.

Od začiatku roka je už dôchodkový vek známy pre všetkých poistencov. Zmena doteraz platnej právnej úpravy veku odchodu do dôchodku súvisí s prijatím ústavného zákona o tzv. dôchodkovom strope. Naďalej platí, že nárok na starobný dôchodok vzniká, ak bol poistenec dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov a dovŕšil dôchodkový vek. Ten sa určuje v rokoch a mesiacoch a závisí od roku narodenia, pohlavia a počtu vychovaných detí. Ak teda chcete požiadať o predčasný dôchodok, v tabuľke (zverejnená je na webovej stránke Sociálnej poisťovne) si nájdete vek odchodu do dôchodku a, na rozdiel od právnej úpravy, ktorá platila do konca roka, si na niekoľko rokov dopredu viete vypočítať prípadný odchod do predčasnej penzie.

Kedy môžete požiadať o predčasný dôchodok?

Príklad č. 1

Dátum narodenia poistenky: 1. marec 1960
Počet vychovaných detí: 4
Dôchodkový vek: 61 rokov a 10 mesiacov
Dôchodkový vek dovŕši: 1. januára 2022

O predčasnú penziu teda táto poistenka mohla požiadať 1. januára 2020

Príklad č. 2

Dátum narodenia poistenky: 12. máj 1959
Počet vychovaných detí: 2
Dôchodkový vek: 62 rokov a 5 mesiacov
Dôchodkový vek dovŕši: 12. októbra 2021

V prípade, že by sa táto poistenka rozhodla požiadať o predčasnú penziu, môže tak urobiť už aj teraz

Príklad č. 3

Dátum narodenia poistenky: 1. apríla 1967
Počet vychovaných detí: 7
Dôchodkový vek: 62 rokov a 6 mesiacov
Dôchodkový vek dovŕši: 1. októbra 2029

Táto poistenka, ak sa nezmení zákon, a teda aj vek odchodu do dôchodku, bude môcť o predčasnú penziu požiadať najskôr 1. októbra 2027

Príklad č. 4

Dátum narodenia poistenca: 20. augusta 1961
Počet vychovaných detí: 0
Dôchodkový vek: 63 rokov a 2 mesiace
Dôchodkový vek dovŕši: 20. októbra 2024

V prípade, že sa nebude meniť vek odchodu do dôchodku, tento poistenec bude môcť o predčasný dôchodok požiadať najskôr 20. októbra 2022

Príklad č. 5

Dátum narodenia poistenca: 31. augusta 1959
Počet vychovaných detí: 3
Dôchodkový vek: 62 rokov a 6 mesiacov
Dôchodkový vek dovŕši: 28. februára 2022

Tento poistenec, ak bude chcieť ísť do predčasnej penzie, môže tak urobiť 28. februára tohto roku.

Príklady sú len informatívne.

© Autorské práva vyhradené

6 debata chyba
Viac na túto tému: #predčasný dôchodok