Ako prejsť z predčasného na starobný dôchodok?

Ako a kedy príde k prechodu z predčasného na starobný dôchodok? Je možné pracovať na dohodu a súčasne poberať predčasný dôchodok?

29.01.2020 08:00
žena, drevená stena, dovolenka Foto:
Predčasný dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku je starobný dôchodok.
debata

Bol mi priznaný predčasný dôchodok, ktorý sa mi momentálne nevypláca, pretože pracujem. Dňa 5. mája dovŕšim dôchodkový vek. Môžem od tohto dňa požiadať o priznanie starobného dôchodku aj keď budem naďalej pracovať?

Áno. Nárok na výplatu dôchodku vzniká aj dovŕšením dôchodkového veku, keďže dovŕšením dôchodkového veku sa predčasný dôchodok stáva starobným. Výplata starobného dôchodku nie je obmedzená v dôsledku súbehu s výkonom zárobkovej činnosti, preto po dovŕšení dôchodkového veku je možné požiadať o jeho uvoľnenie, aj keď budete naďalej pracovať, alebo je možné naďalej pracovať bez poberania starobného dôchodku. O zvýšenie starobného dôchodku je však možné požiadať až po zániku povinného dôchodkového poistenia, teda až keď ukončíte pracovný pomer.

Som predčasný penzista. Dôchodkový vek dovŕšim 8. septembra a chcel by som sa zamestnať. Ako a kedy príde k prechodu z predčasného na riadny starobný dôchodok? Dostanem o tejto zmene rozhodnutie?

Predčasný dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku je starobný dôchodok. To znamená, že od 8. septembra budete poberateľom starobného dôchodku. O tejto skutočnosti Sociálna poisťovňa rozhodnutie nevydáva.

Narodil som sa 24. novembra 1958. Môžem v tomto roku požiadať o predčasný dôchodok?

Môžete. Spĺňate totiž vekovú podmienku na priznanie predčasného dôchodku. Dôchodkový vek poistenca narodeného v roku 1958 je 62 rokov a 8 mesiacov. Tento vek dovŕšite 24. júla 2021. Nárok na predčasný dôchodok vám, za splnenia ostatných zákonných podmienok, vznikne najskôr dva roky pred dovŕšením tohto veku, t. j. už aj v súčasnosti oň môžete požiadať. Zároveň však váš dôchodok musí byť vyšší ako 1,2-násobok sumy životného minima, ktorý je do 30. 6. 2020 stanovený na 210,20 eura. Dôchodok teda musí byť najmenej vo výške 252,30 eura. Nárok vám však nevznikne, ak ku dňu, od ktorého budete žiadať o dôchodok, budete pracovať.

Narodila som sa 5. októbra 1959. Som bezdetná. Môžem v tomto roku požiadať o predčasný dôchodok?

Môžete, ale najskôr od 5. augusta. Až od tohto dátumu spĺňate totiž vekovú podmienku na priznanie predčasného dôchodku. Dôchodkový vek poistenca narodeného v roku 1959 je 62 rokov a 10 mesiacov. Zároveň však váš dôchodok musí byť vyšší ako 1,2-násobok sumy životného minima, ktorý je do 30. 6. 2020 stanovený na 210,20 eura. Dôchodok teda musí byť najmenej vo výške 252,30 eura. Nárok vám nevznikne, ak k uvedenému dňu alebo ku dňu, od ktorého budete žiadať o dôchodok, budete pracovať.

Môžem pracovať na dohodu s odvodovou úľavou a súčasne poberať predčasný dôchodok?

Môžete, ak už predčasný starobný dôchodok poberáte. Od 1. júla 2018 môže pracovať na dohodu s odvodovou úľavou aj poberateľ predčasného starobného dôchodku bez toho, aby mu Sociálna poisťovňa zastavila výplatu predčasného starobného dôchodku, ak príjem z tejto dohody nepresiahne za kalendárny rok 2 400 eur. Môžete teda poberať predčasný starobný dôchodok a zároveň aj pracovať na dohodu. Ak však príjem z takejto dohody za kalendárny rok presiahne 2 400 eur, Sociálna poisťovňa zastaví výplatu predčasného starobného dôchodku a v ďalšom kalendárnom roku výplatu v januári obnoví a zúčtuje. Ak by ste však vykonávali činnosť na základe dvoch alebo viacerých dohôd, a len jedna z nich je dohoda s odvodovou úľavou, nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku vám zanikne. Zároveň treba zdôrazniť, že pri spisovaní žiadosti o predčasný starobný dôchodok ešte nemôžete pracovať na dohodu s odvodovou úľavou, teda byť dôchodkovo poistený.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #predčasný dôchodok #práca na dohodu