Minimálna penzia a jej nové pravidlá

Kto má nárok na minimálnu penziu? Aká jej suma? Ako je to so zvýšením dôchodku na minimálny? Má naň nárok aj občan žijúci v zahraničí?

04.02.2020 06:00
seniori, manželia, prázdna peňaženka, dlh Foto:
Za 30 odpracovaných rokov patrí minimálny dôchodok 334,30 eura mesačne, čo predstavuje 33 % priemernej mesačnej mzdy.
debata (8)

Kto ju dostane

poberateľ starobného dôchodku (aj keď bol predtým priznaný ako predčasný starobný dôchodok) alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku.

Podmienky nároku splníte vtedy, ak

 • odpracujete najmenej 30 rokov,
 • výška dôchodkových príjmov je nižšia ako výška minimálneho dôchodku a
 • požiadate o priznanie všetkých dôchodkov, na ktoré by ste mohli mať nárok (napríklad poberateľka starobného dôchodku – vdova musí požiadať aj o priznanie vdovského dôchodku).

Obdobím dôchodkového poistenia na účely minimálneho dôchodku je

 • obdobie dôchodkového poistenia,
 • obdobie, ktoré sa pripočítalo k obdobiu dôchodkového poistenia na určenie sumy invalidného dôchodku a
 • obdobie dôchodkového poistenia získané v cudzine.

Aká bude výška minimálneho dôchodku

Do celkového dôchodkového príjmu sa zahŕňajú

 • starobný alebo invalidný dôchodok,
 • vdovský alebo vdovecký dôchodok,
 • výsluhový dôchodok,
 • invalidný výsluhový dôchodok,
 • vdovský alebo vdovecký výsluhový dôchodok,
 • čiastočný invalidný dôchodok alebo invalidný dôchodok podľa zákona o sociálnom zabezpečení
 • vdovský alebo vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok z II. piliera
 • dôchodok z cudziny, ak je obdobný niektorému z vyššie uvedených dôchodkov.

Pri invalidnom dôchodku sa do celkového dôchodkového príjmu zahŕňa aj starobný a predčasný dôchodok z II. piliera.

Za 30 odpracovaných rokov patrí minimálny dôchodok 334,30 eura mesačne, čo predstavuje 33 % priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve.

Za každý ďalší rok obdobia dôchodkového poistenia nad základnú hranicu 30 rokov sa minimálny dôchodok zvýši:
2 % sumy životného minima za 31. až 39. rok obdobia dôchodkového poistenia a
3 % sumy životného minima za 40. a ďalší rok obdobia dôchodkového poistenia.

Maximálnu výšku minimálneho dôchodku zákon nestanovuje.

Počet rokov dôchodkového poistenia 33 % priemernej mesačnej mzdy za rok 2018 (1 013 eur) % ŽM 2019 percentuálne vyjadrenie sumy ŽM Minimálny dôchodok po zaokrúhlení (eur)
30 334,29 334,30
31 334,29 2 % 4,204 338,50
32 334,29 4 % 8,408 342,70
33 334,29 6 % 12,612 347,00
34 334,29 8 % 16,816 351,20
35 334,29 10 % 21,02 355,40
36 334,29 12 % 25,224 359,60
37 334,29 14 % 29,428 363,80
38 334,29 16 % 33,632 368,00
39 334,29 18 % 37,836 372,20
40 334,29 21 % 44,142 378,50
41 334,29 24 % 50,448 384,80
42 334,29 27 % 56,754 391,10
43 334,29 30 % 63,06 397,40
44 334,29 33 % 69,366 403,70
45 334,29 36 % 75,672 410,00
46 334,29 39 % 81,978 416,30
47 334,29 42 % 88,284 422,60
48 334,29 45 % 94,59 428,90
49 334,29 48 % 100,896 435,20
50 334,29 51 % 107,202 441,50

Zvýšenie dôchodku na minimálny

Podmienkou zvýšenia dôchodku na minimálny dôchodok je, že výška celkového dôchodkového príjmu poberateľa dôchodku je nižšia ako minimálny dôchodok. Zvýšenie sa určí ako rozdiel medzi minimálnym dôchodkom a vyplácaným dôchodkom, respektíve celkovým dôchodkovým príjmom poberateľa dôchodku:

Zvýšenie dôchodku = výška minimálneho dôchodku – celkový dôchodkový príjem

Príklad č. 1

Poberateľ starobného dôchodku 245,60 eura mesačne získal 40 rokov obdobia dôchodkového poistenia. Minimálny dôchodok je 378,50 eura mesačne. Nemá žiadne iné dôchodkové príjmy, preto mu Sociálna poisťovňa zvýši starobný dôchodok o 132,90 eura (378,50 – 245,60 = 132,90) na minimálny dôchodok 378,50 eura mesačne.

Príklad č. 2

Poberateľ dôchodku poberá okrem starobného dôchodku vyplácaného Sociálnou poisťovňou v sume 245,60 eura mesačne aj dôchodok z Rakúska v sume 50,50 eura mesačne. Celkový dôchodkový príjem tohto poberateľa je tak 296,10 eura mesačne (245,60 + 50,50). Za 40 odpracovaných rokov má nárok na minimálny dôchodok 378,50 eura mesačne. Suma minimálneho dôchodku je vyššia ako celkový dôchodkový príjem, preto Sociálna poisťovňa zvýši starobný dôchodok o 82,40 eura mesačne, to znamená o rozdiel medzi minimálnym dôchodkom a výškou celkového dôchodkového príjmu (378,50 – 296,10 = 82,40). Nová suma starobného dôchodku bude 328,00 eur mesačne (245,60 + 82,40). Poberateľovi naďalej patrí aj dôchodok z Rakúska v nezmenenej sume 50,50 eura mesačne. Celkový dôchodkový príjem sa tak zvýši o 82,40 eura na sumu 378,50 eura mesačne (328,00 + 50,50).

Na minimálny dôchodok má vplyv aj to, či ide o... Foto: SHUTTERSTOCK
prasiatko, šetrenie, sporenie Na minimálny dôchodok má vplyv aj to, či ide o sporiteľa v II. pilieri.

Minimálny dôchodok a II. pilier Poberateľovi starobného dôchodku – sporiteľovi sa bude minimálny dôchodok primerane znižovať za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení, ktoré bolo získané v období a podľa rovnakých pravidiel, ako sa znižuje starobný dôchodok sporiteľovi, to znamená, že sa zníži za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení pred 1. septembrom 2012 o 36/91 pomernej sumy minimálneho dôchodku patriacej za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení a za obdobie od 1. septembra 2012 do 31. decembra 2016 o 16/91 pomernej sumy minimálneho dôchodku patriacej za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení, za obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 o 17/91 pomernej sumy minimálneho dôchodku patriacej za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení, za obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018 o 18/91 pomernej sumy minimálneho dôchodku patriacej za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení a za obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 o 19/91 pomernej sumy minimálneho dôchodku patriacej za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení.

Príklad č. 3

Poberateľ starobného dôchodku 245,60 eura mesačne získal v období aj obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení 2 022 dní, z toho pred 1. septembrom 2012 1 542 dní a od 1. januára 2018 480 dní. Odpracoval 44 rokov a 142 dní obdobia. Minimálny dôchodok za 44 rokov obdobia je 403,70 eura mesačne. Keďže ide o sporiteľa, minimálny dôchodok sa primerane zníži, a to nasledovne:

určí sa pomerná výška minimálneho dôchodku patriaca za jeden deň obdobia dôchodkového poistenia: 403,70 eur /16 202 = 0,02491667 eura,

určí sa 36/91 pomernej výšky minimálneho dôchodku patriaca za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení pred 1. septembrom 2012: 1 542 × 0,024­91667 eur x 36/91 = 15,19971631 eura,

určí sa 18/91 pomernej výšky minimálneho dôchodku patriace za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení od 1. januára 2018: 480 × 0,02491­667 eur x 18/91 = 2,36571460 eura, určí sa hodnota zníženia: 15,19971631 eur + 2,36571460 eur = 17,56543091 eura, zníži sa minimálny dôchodok o 17,56543091 eura.

Poberateľ starobného dôchodku – sporiteľ tak bude mať nárok na minimálny dôchodok 386,20 eura mesačne po zaokrúhlení (403,70 – 17,56543091 = 386,134569093 eur = 386,20). Sociálna poisťovňa zvýši starobný dôchodok o 140,60 eura. Nová výška starobného dôchodku bude 386,20 eura mesačne (245,60 + 140,60 = 386,20).

Dôchodok z II. piliera (s výnimkou pozostalostného dôchodku) sa do celkového dôchodkového príjmu nezahŕňa.

Poberateľovi invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku – sporiteľovi sa minimálny dôchodok neznižuje.

Do celkového dôchodkového príjmu takéhoto poberateľa sa zahŕňa aj dôchodok z II. piliera.

Pozostalostné dôchodky: Vdovský, vdovecký dôchodok alebo sirotský dôchodok sa nebudú zvyšovať na minimálny dôchodok. Ak zomrie poberateľ dôchodku zvýšeného na minimálny dôchodok, pozostalostné dôchodky sa budú určovať z dôchodku bez zvýšenia na minimálny dôchodok.

zaujíma vás…

Mám dôchodok vyšší ako 334,30 eura, budem mať nárok na minimálny dôchodok?

Výška minimálneho dôchodku 334,30 eura je najnižšia výška minimálneho dôchodku patriaca za 30 rokov obdobia dôchodkového poistenia. Nie je to však hraničná suma na vznik nároku na minimálny dôchodok. Výška minimálneho dôchodku sa mení v závislosti od počtu získaných rokov obdobia. Či vznikne nárok na minimálny dôchodok, sa bude porovnávať vždy s výškou minimálneho dôchodku zodpovedajúcou získaným rokom obdobia. Ak poberateľ dôchodku vo výške 304,50 eura mesačne získal 45 rokov obdobia, výška jeho minimálneho dôchodku bude 410,00 eur mesačne.

Som vdova, zvýši sa mi vdovský dôchodok na minimálny dôchodok?

Nie, nárok na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok má iba poberateľ starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku. Iné dôchodkové dávky sa na minimálny dôchodok nebudú zvyšovať.

Mám požiadať o minimálny dôchodok?

Nie, o zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok nie je potrebné žiadať. O nároku Sociálna poisťovňa rozhodne z úradnej povinnosti – bez osobitnej žiadosti. Sociálna poisťovňa bude vychádzať zo svojich evidovaných údajov a z údajov preukázanými poberateľmi dôchodkov. Poberatelia budú pritom preukazovať predovšetkým údaje o období dôchodkového poistenia získanom v cudzine a sume dôchodkov vyplácaných z cudziny, a to prostredníctvom písomných oznámení.

Ako sa dozviem, že mi bol dôchodok zvýšený na minimálny dôchodok?

Bude vám zaslané rozhodnutie, z ktorého sa dozviete sumu zvýšenia dôchodku.

Bude sa valorizovať aj minimálny dôchodok?

Nie. Aj naďalej sa od 1. januára valorizuje iba dôchodok bez zvýšenia na minimálny. Keďže sa z dôvodu valorizácie zmení výška dôchodku, bude potrebné prehodnotiť aj nárok na minimálny dôchodok. Výška minimálneho dôchodku sa môže zmeniť aj z dôvodu zmeny sumy životného minima platnej k 1. januáru, ale aj z dôvodu zmeny sumy priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v roku, ktorý dva roky predchádza roku, v ktorom sa určuje suma minimálneho dôchodku. Sociálna poisťovňa preto k 1. januáru bude pravidelne prehodnocovať trvanie tohto nároku, a to z úradnej povinnosti.

Žijem v zahraničí, budem mať nárok na minimálny dôchodok?

Ak poberateľ dôchodku žijúci v zahraničí splní zákonom stanovené podmienky, má nárok na minimálny dôchodok rovnako ako poberateľ dôchodku žijúci na Slovensku. Podmienkou je, že takémuto poberateľovi Sociálna poisťovňa vypláca starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku.

Časť poberateľov minimálnych dôchodkov dostane ešte jedno rozhodnutie

V týchto dňoch Sociálna poisťovňa odosiela – zatiaľ prvej skupine vyše 50-tisíc poberateľom minimálnych dôchodkov – rozhodnutia o ich zvýšení. Nie je však konečné. Vyplýva z prvej podoby novely zákona o sociálnom poistení prijatej v októbri 2019. Podľa nej bolo podmienkou na zvýšenie minimálneho dôchodku u každého poberateľa aspoň 30 kvalifikovaných rokov. Aby mohol byť dodržaný termín ich výplaty, začala príprava tohto kroku bezprostredne po schválení novely zákona. Keď boli v Sociálnej poisťovni technologické procesy rozbehnuté a systém už generoval rozhodnutia podľa prvej verzie, Národná rada na decembrovej schôdzi zákon opäť zmenila, a to tak, že podmienkou pre zvýšenie minimálneho dôchodku sa stal počet aspoň 30 odpracovaných, a nie 30 kvalifikovaných rokov. V tom čase už nebolo možné informačný systém zastaviť a údaje prepracovať, pretože by sa zdržala výplata iných dávok, ktoré mal informačný systém naprogramované súčasne s úpravou minimálnych dôchodkov. Išlo napríklad o decembrové vianočné príspevky, ale aj aktuálnu valorizáciu 1,7 milióna dôchodkov. Ich nevyplatením v decembri, resp. v januári by Sociálna poisťovňa porušila zákon.

Poberatelia tých minimálnych dôchodkov, ktorým zmena podmienky z kvalifikovaných na odpracované roky dôchodky navýši, nič nestratia. Dostanú nové rozhodnutia a dôchodok im bude dopočítaný podľa nového kritéria odpracovaných rokov. Zvýšenie im bude vyplatené spätne od 1. januára 2020. Nemusia nič reklamovať, ani iniciovať doplatenie dôchodku, Sociálna poisťovňa o tomto probléme vie a bude konať z vlastnej iniciatívy.

Bude to však možné až po zmene uvedených údajov v informačnom systéme, na čom v týchto dňoch Sociálna poisťovňa pracuje. Preto Sociálna poisťovňa, ktorá sa do časovej tiesne nedostala svojou vinou, žiada poberateľov minimálnych dôchodkov o pochopenie situácie a trpezlivosť. Nejde o chybu, je to jednoducho dôsledok vyplývajúci z technologických procesov a z častých legislatívnych zmien v krátkom časovom úseku.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

8 debata chyba
Viac na túto tému: #otázky a odpovede #minimálny dôchodok #dôchodkové poistenie #zmeny v roku 2020