Ak si poistenec invaliditu privodí sám, výška dôchodku sa zníži

Posudzovanie invalidity, teda miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, ktoré nasleduje po podaní každej žiadosti o priznanie invalidného dôchodku, je individuálnou a citlivou záležitosťou.

21.02.2020 08:33
násilie, smútok, depresia, žena, Foto:
Ilustračné foto.
debata (1)

Sociálna poisťovňa preto opätovne pripomína, že sa určuje podľa rozhodujúceho zdravotného postihnutia v zmysle prílohy č. 4 zákona o sociálnom poistení. Ak v nej zdravotné postihnutie, ktoré spôsobilo dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav poistenca, nie je uvedené, vychádza sa z najviac porovnateľného zdravotného postihnutia.

Zdravotný stav žiadateľa posudzuje posudkový lekár príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne za osobnej účasti poistenca. Nedávna legislatívna úprava umožňuje v niektorých vážnych prípadoch posúdiť zdravotný stav aj v neprítomnosti poistenca na základe doložených lekárskych odborných nálezov. Týka sa to ťažkých, najmä liečbou neovplyvniteľných stavov.

Sociálna poisťovňa odporúča, aby sa poistenec, ktorý sa po splnení ostatných podmienok zaujíma o invalidný dôchodok, najskôr poradil s ošetrujúcim lekárom. Ten mu po konzultácii s posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne na základe zdravotného stavu poradí, či mu môže byť uznaná invalidita. Dôležité je tiež vedieť, že ak invalidita vznikla v dôsledku stavu, ktorý si privodil poistenec sám požitím alkoholu alebo iných návykových látok, prípadný invalidný dôchodok sa v oboch prípadoch skráti na polovicu.

V decembri 2019 Sociálna poisťovňa vyplácala 234 346 invalidných dôchodkov v priemernej výške 275,54 eura. Z toho bolo 143 793 dôchodkov s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť do 70 % (v priemernej mesačnej výške 209,85 eura) a 90 553 dôchodkov s poklesom nad 70 % (priemerná mesačná výška 379,95 eura).

Zdroj: Sociálna poisťovňa

1 debata chyba
Viac na túto tému: #Dôchodcovia #invalidný dôchodok #suma penzie #posudok