Na dôchodok vám môže siahnuť exekútor

Penzisti, pokiaľ ide o exekúcie, sú jednou z najohrozenejších skupín. Penzisti, ale aj ľudia v preddôchodkovom veku by si mali strážiť svoje výdavky, aby sa nedostali do takej finančnej situácie, keď ich jediným príjmom bude znížený starobný dôchodok.

21.02.2020 06:00
manželia, seniori, papiere, prekvapenie, zhrozenie Foto:
Exekútor ale nemôže siahnuť na celý dôchodok. Penzistovi musí ostať suma životného minima.
debata (14)

Mnohí penzisti sú presvedčení o tom, že po odchode do dôchodku sa zbavia dlhov. Nie je to však pravda, pretože penzia je príjem a podlieha exekúcii. „Dôchodok je podľa zákona takým príjmom, z ktorého je možné zrážať dlžné sumy. Sociálna poisťovňa začne vykonávať zrážky z dôchodku na príkaz súdneho exekútora, nerobí to svojvoľne,“ vysvetľuje riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Najčastejšie sa exekučné zrážky z dôchodkov uhrádzajú v prospech nebankových subjektov, telekomunikačných operátorov či poskytovateľov dátových služieb a zdravotných poisťovní.

V systéme Sociálnej poisťovne sú aj penzisti s viacerými exekučnými zrážkami. „Ak má jeden poistenec viac pohľadávok, určujú sa takzvané prednostné a neprednostné pohľadávky s presným postupom ich výpočtu. Prednostné pohľadávky definuje Exekučný poriadok. Ide napríklad o výživné na maloleté dieťa, pohľadávky daní, poplatkov a ciel, poistné na sociálne a zdravotné poistenie, pohľadávky náhrady škody spôsobené poškodenému ublížením na zdraví, prídavku na dieťa, pohľadávky úhrady za sociálne služby. Pôžičky od bankových, resp. nebankových subjektov a poplatky telekomunikačným operátorom patria medzi neprednostné pohľadávky,“ vysvetlil Višváder.

Mesačná zrážka z penzie závisí od sumy životného minima, mesačnej sumy penzie exekvovaného dôchodcu, počtu vyživovaných osôb, skutočnosti, či ide o prednostnú, alebo neprednostnú pohľadávku, pohľadávku výživného pre maloleté dieťa, pohľadávku na pokute za vybrané priestupky či sumy, za ktorú sa poskytuje dlžníkovi starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ak je poskytovaná.

Penzistovi však nemôže exekútor siahnuť na celú sumu dôchodku. „Základná suma, ktorá musí dôchodcovi zostať, je suma životného minima. V súčasnosti je to 210,20 eura. Sú však výnimky, pokiaľ ide o výživné na maloleté dieťa a tiež v prípade, ak je dôchodca umiestnený v zariadení so stravou a s vreckovým,“ vraví Višváder.

Po odpočítaní základnej sumy sa zvyšok dôchodku zaokrúhli nadol na sumu deliteľnú tromi a rozdelí sa na tretiny. Prvá tretina je určená na uspokojenie všetkých pohľadávok. Druhá na uspokojovanie prednostných pohľadávok a tretia sa pripočíta k základnej sume, ktorá sa nesmie z dôchodku zraziť. „Na úhradu pohľadávky možno použiť jednu alebo dve tretiny. Ak ide o pohľadávku neprednostnú, zrážka sa vykoná v rozsahu prvej tretiny. Ak ide o pohľadávku prednostnú, zrážka sa vykoná v rozsahu prvých dvoch tretín,“ dodal Peter Višváder.

Ak poberateľ dôchodku platí úhradu za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, exekúcii nepodlieha suma potrebná na úhradu pobytu v tomto zariadení a suma vreckového v zariadení. Po zaplatení úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu musí poberateľovi dôchodku zostať mesačne z jeho dôchodku najmenej 25 % sumy životného minima a v zariadení bez poskytovania stravovania musí poberateľovi dôchodku zostať mesačne z jeho dôchodku najmenej 75 % sumy životného minima.

© Autorské práva vyhradené

14 debata chyba
Viac na túto tému: #dlhy #dlhy dôchodcov #finančná situácia #exekúcie dôchodkov