Ako sa vypočíta zrážka z dôchodku?

Zrážky sa delia na dva typy - na úhradu prednostnej pohľadávky a neprednostnej pohľadávky. Na príkladoch vám ukážeme, aký je medzi nimi rozdiel.

, 25.02.2020 06:00
penzista, papiere, kalkulačka, dlhy, zúfalstvo Foto:
Exekúcii podliehajú všetky druhy dôchodkov.

Vykonávanie zrážok na úhradu:

  • prednostnej pohľadávky – zrážka z dôchodku v rozsahu prvej a druhej tretiny, najprv sa uspokojujú z druhej tretiny, a až vtedy, ak táto tretina na ich úhradu nestačí, uspokojujú sa spolu s ostatnými pohľadávkami z prvej tretiny,
  • neprednostnej pohľadávky – zrážka z dôchodku v rozsahu prvej tretiny.

Príklad: Invalidný dôchodok sa vypláca v sume 350,60 eura mesačne a vyživuje manželku.

Základná suma, ktorá sa nesmie z dôchodku zraziť, je 315,30 eura (210,20 + 105,10). Po odpočítaní základnej sumy od sumy dôchodku a zaokrúhlení na najbližší eurocent nadol na sumu deliteľnú tromi sa na tretiny rozdelí suma 35,28 eura. Ak sa zrážky vykonávajú na úhradu neprednostnej pohľadávky, suma zrážky bude 11,76 eura mesačne a ak sa zrážky vykonávajú na úhradu prednostnej pohľadávky, suma zrážky bude 23,52 eura mesačne.

  • Prednostné pohľadávky presne definuje Exekučný poriadok
  • Ide napríklad o výživné na maloleté dieťa, pohľadávky daní, poplatkov a ciel, poistné na sociálne a zdravotné poistenie, pohľadávky náhrady škody spôsobené poškodenému ublížením na zdraví, prídavku na dieťa, pohľadávky úhrady za sociálne služby.
  • Medzi neprednostné pohľadávky patria napríklad pôžičky od bankových, resp. nebankových subjektov a poplatky telekomunikačným operátorom.

POZOR! Ak má povinný nariadených viacero exekúcií, Sociálna poisťovňa začne vykonávať zrážky na úhradu konkrétnej pohľadávky v závislosti od jej poradia. Poradie pohľadávky je irelevantné v prípade vykonávania zrážok z druhej tretiny, ak sa zráža na úhradu pohľadávky výživného.

Príklad 1:

Invalidný dôchodok sa vypláca v sume 350,40 eura mesačne. Po odpočítaní tzv. nezraziteľnej sumy (210,20 eura) sa na tretiny rozdelí suma 140,20 eura.

Na úhradu prednostnej pohľadávky je zrážka z dôchodku v rozsahu prvej a druhej tretiny:

(140,20 : 3) x 2 = 46,73 × 2 = 93,46 eura

Suma zrážky prednostnej pohľadávky bude 93,46 eura a povinnému sa bude vyplácať 256,93 eura (tretia tretina 46,73 eura zo sumy 140,20 eura a základná suma 210,20 eura).

Na úhradu neprednostnej pohľadávky je zrážka z dôchodku v rozsahu prvej tretiny: 140,20: 3 = 46,73 eura.

Suma zrážky na úhradu neprednostnej pohľadávky bude 46,73 eura a povinnému sa bude vyplácať 303,66 eura (zvyšné dve tretiny 93,46 eura zo sumy 140,20 eura a základná suma 210,20 eura).

Príklad 2:

Poberateľovi dôchodku sa vypláca starobná penzia v sume 420,60 eura mesačne. Po odpočítaní základnej sumy (210,20) sa na tretiny rozdelí suma 210,39 eura.

Ak sa vykonávajú zrážky na úhradu neprednostnej pohľadávky, suma zrážky bude 70,13 eura mesačne a poberateľovi dôchodku sa bude vyplácať 350,47 eura mesačne. Ak sa vykonávajú zrážky na úhradu prednostnej pohľadávky, suma zrážky bude 140,26 eura mesačne a dôchodcovi sa bude vyplácať 280,34 eura mesačne.

Príklad 3:

Iný postup nastáva v situácii, ak po odpočítaní základnej sumy zvyšok dôchodku presahuje 150 % sumy životného minima.

Vtedy sa suma presahujúca 150 % sumy životného minima zrazí bez obmedzenia a pripočíta sa k prvej tretine zo sumy, ktorá zodpovedá 150 % sumy životného minima. Aj v týchto prípadoch sa na vymoženie pohľadávky použije prvá tretina, ak je pohľadávka neprednostná, respektíve prvá a druhá tretina, ak je pohľadávka prednostná.

Starobný dôchodok sa vypláca v sume 590,80 eura mesačne. Po odpočítaní základnej sumy 210,20 eura je suma penzie 380,60 eura. Z tejto sumy sa pripočíta k prvej tretine suma 65,30 eura (380,60 – 315,30).

Na tretiny sa rozdelí suma zodpovedajúca 150 % sumy životného minima 315,30 eura. Každá tretina potom predstavuje sumu 105,10 eura. Suma presahujúca 150 % sumy životného minima sa pripočíta k prvej tretine, ktorá po tomto pripočítaní bude 170,40 eura (105,10 + 65,30).

Kto dlžníka informuje o výške zrážky z dôchodku?

Sociálna poisťovňa písomne informuje povinného o spôsobe určenia sumy zrážky pri začatí zrážok z dôchodku a vždy, keď sa suma zrážky zmení. Napríklad z dôvodu zvýšenia dôchodku pri každoročnej valorizácii od 1. januára kalendárneho roka alebo pri zmene sumy životného minima od 1. júla. Písomné oznámenie, okrem iného, obsahuje dátum, od ktorého dlžník prvýkrát dostane dôchodok vyplatený v nižšej sume, a predpokladaný dátum ukončenia zrážok z dôchodku.

POZOR! Sociálna poisťovňa nemôže na základe žiadosti povinného sumu zrážky z dôchodku meniť ani s prihliadnutím na nepriaznivú životnú situáciu, v ktorej sa dlžník nachádza.

Priznanie dôchodku neznamená koniec exekučných zrážok!

Ľudia, ktorým zamestnávateľ vykonával zrážky zo mzdy, predpokladajú, že skončením pracovného pomeru a odchodom do dôchodku možnosť výkonu exekučných zrážok z príjmu zaniká. Nie je to pravda, priznanie dôchodku neznamená skončenie vykonávania zrážok. Dôchodkové dávky majú charakter príjmov, ktoré nahrádzajú odmenu za prácu. Podľa platných právnych predpisov sú jedným z príjmov, na ktoré sa pri vykonávaní zrážok primerane použijú zákonné ustanovenia, ktoré upravujú vykonávanie zrážok zo mzdy povinného.

POZOR! Ak Sociálna poisťovňa vykonáva zrážky z dôchodku, jej postavenie je rovnaké, ako má zamestnávateľ pri vykonávaní zrážok zo mzdy. To znamená, že nemá nijakú právomoc kontrolovať oprávnenosť doručeného príkazu na vykonávanie zrážok, ale je povinná na základe takéhoto príkazu zrážky z penzií vykonávať. Príkaz na vykonávanie zrážok vydáva orgán, ktorý je oprávnený na nútený výkon rozhodnutia, pričom najčastejšie je týmto orgánom súdny exekútor.

Dôvody, ktoré vedú k výkonu zrážok

Sociálna poisťovňa vykonáva zrážku z dôchodku na základe núteného výkonu rozhodnutia, ak povinný dobrovoľne nezaplatil peňažnú sumu, ktorej zaplatenie mu bolo uložené vykonateľným rozhodnutím súdu alebo iného oprávneného orgánu. Môže ísť napríklad o neplatenie výživného, daní a poplatkov, poistného na sociálne alebo zdravotné poistenie, neuhrádzanie súkromnej pôžičky, resp. pôžičky od bankových alebo nebankových subjektov.

Exekúcii podliehajú všetky druhy dôchodkov.

Vianočný príspevok exekúcii nepodlieha – dôchodca ho musí v plnej výške dostať a exekútor mu naň nemôže siahnuť.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
debata chyba
Viac na túto tému: #zrážka z dôchodku #dlhy dôchodcov #exekúcie dôchodkov