Otázky a odpovede: Dôchodkový vek, predčasný dôchodok a práca na dohodu

Aký je váš dôchodkový vek? Môžete si uplatniť výnimku z platenia poistného? A môžete popri dôchodku pracovať na dohodu s odvodovou úľavou? Otázky 1-8 z 20.

09.03.2020 08:58
muž, košeľa, senior, rozmýšľanie, zabúdanie Foto:
Kedy môžete požiadať o predčasný starobný dôchodok?
debata (1)

1. Narodila som sa 6. marca 1959 a vychovala som 3 deti. Kedy dovŕšim dôchodkový vek?

Od 1. januára 2020 sa zmenila právna úprava dôchodkového veku a stanovuje dôchodkový vek všetkým poistencom. Dôchodkový vek platný po 31. decembri 2019 je uvedený v prehľadnej tabuľke, ktorá je prílohou zákona o sociálnom poistení. Vy dovŕšite dôchodkový vek 6. septembra 2020, teda vo veku 61 rokov a 6 mesiacov.

2. Narodil som sa 17. marca 1960. Kedy dovŕšim dôchodkový vek a budem môcť požiadať o starobný dôchodok?

Dôchodkový vek dovŕšite 17. marca 2023, vo veku 63 rokov.

3. Narodil som sa 12. decembra 1954. Už som mohol byť na penzii, ale dovŕšením dôchodkového veku 62 rokov, ktorý vtedy pre môj ročník platil, som o starobný dôchodok nepožiadal. Ak požiadam o starobný dôchodok v tomto roku, bude sa môj dôchodkový vek predlžovať alebo sa mi dôchodok vyplatí aj spätne za roky, keď som oň nepožiadal vo veku 62 rokov?

Dôchodkový vek sa vám predlžovať nebude. Postupná úprava dôchodkového veku sa vzťahuje na poistencov narodených po 31. 12. 1954, teda tých, ktorí vek 62 rokov dovŕšili po 31. 12. 2016. Dôchodkový vek ste dovŕšili 12. decembra 2016. O starobný dôchodok môžete požiadať aj spätne od dovŕšenia dôchodkového veku alebo od ktoréhokoľvek dátumu po dovŕšení dôchodkového veku. O dôchodok je totiž možné požiadať aj spätne, najviac však tri roky dozadu.

4. Narodil som sa 24. 11. 1958. Môžem v tomto roku požiadať o predčasný dôchodok?

Môžete. Spĺňate totiž vekovú podmienku na priznanie predčasného starobného dôchodku. Dôchodkový vek poistenca narodeného v roku 1958 je 62 rokov a 8 mesiacov. Tento vek dovŕšite 24. júla 2021. Nárok na predčasný dôchodok vám, za splnenia ostatných zákonných podmienok, vznikne najskôr dva roky pred dovŕšením tohto veku, t. j. už aj v súčasnosti môžete požiadať o predčasný dôchodok. Zároveň však vaša penzia musí byť vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima, teda viac ako 252,30 eura. Nárok vám však nevznikne, ak ku dňu, od ktorého budete žiadať o dôchodok, budete pracovať.

5. Narodila som sa 25. novembra 1959. Som bezdetná. Môžem v tomto roku požiadať o predčasný starobný dôchodok?

Nárok na predčasný dôchodok vám nevznikne. Môže vzniknúť len vtedy, ak poistencovi chýbajú najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku, čo nespĺňate. Dôchodkový vek poistenca narodeného v roku 1959 je 62 rokov a 10 mesiacov. Tento vek dovŕšite 25. septembra 2022. Keďže vám momentálne chýbajú viac ako dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku, nespĺňate podmienku nároku na predčasnú penziu.

6. V tomto roku dovŕšim dôchodkový vek a požiadam o starobný dôchodok. Následne by som chcel so zamestnávateľom uzatvoriť dohodu o pracovnej činnosti. Budem si môcť uplatniť výnimku z platenia poistného?

Áno. Od 1. júla 2018 má poberateľ starobného, predčasného, invalidného, výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku a invalidného výsluhového dôchodku právo určiť si jednu dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti, z ktorej sa nebude považovať za zamestnanca na účely dôchodkového poistenia, ak príjem z tejto dohody nepresiahne sumu 200 eur mesačne u dohodára s pravidelným mesačným príjmom alebo nepresiahne priemerne 200 eur mesačne u dohodára s nepravidelným príjmom.

7. Ak budem pracovať na dohodu a môj mesačný príjem nepresiahne 200 eur, bude mi Sociálna poisťovňa zvyšovať starobný dôchodok za obdobie, keď som pracoval na takúto dohodu?

Nie. Ak váš mesačný príjem z dohody nepresiahne sumu 200 eur, zamestnávateľ za vás nebude odvádzať poistné. Keďže teda nebudete povinne dôchodkovo poistený, starobný dôchodok nebude možné zvýšiť za toto obdobie získané počas poberania starobného dôchodku. Bolo by to možné len v prípade, ak by váš príjem presahoval hranicu príjmu 200 eur mesačne a zamestnávateľ by za vás pri uplatnení odvodovej výnimky odvádzal poistné z príjmu nad hranicou 200 eur.

8. Môžem pracovať na dohodu s odvodovou úľavou a súčasne poberať predčasný dôchodok?

Môžete, ak už predčasný dôchodok poberáte. Od 1. júla 2018 môže pracovať na dohodu s odvodovou úľavou aj poberateľ predčasného dôchodku bez toho, aby mu SP zastavila výplatu predčasnej penzie, ak príjem z tejto dohody nepresiahne za rok 2 400 eur. Môžete teda poberať predčasný dôchodok a zároveň aj pracovať na dohodu. Ak však príjem z takejto dohody za rok presiahne 2 400 eur, SP zastaví výplatu predčasného dôchodku a v ďalšom roku výplatu v januári obnoví a zúčtuje. Ak by ste však vykonávali činnosť na základe dvoch alebo viacerých dohôd, a len jedna z nich je dohoda s odvodovou úľavou, nárok na výplatu predčasného dôchodku vám zanikne. Pri spisovaní žiadosti o predčasný dôchodok ešte nemôžete pracovať na dohodu s odvodovou úľavou, teda byť dôchodkovo poistený.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodkový vek #tabuľka #práca popri dôchodku