Kedy dosiahnete dôchodkový vek. A ako je to v zahraničí?

Od januára určuje vek odchodu do penzie tabuľka. A ako to vyzerá s dchodkovými vekmi v Európskej únii? Kde je najvyšší a kde, naopak, najnižší?

16.03.2020 06:00
kalkulačka, počítanie, papiere Foto:
Najvyšší dôchodkový vek je v súčasnosti v Taliansku - 67 rokov.
debata (6)

Dôchodkový strop

Dôchodkový strop muža aj ženy je 64 rokov.

Dôchodkový strop ženy je:

  • 63 rokov a šesť mesiacov, ak je splnená podmienka výchovy jedného dieťaťa,
  • 63 rokov, ak je splnená podmienka výchovy dvoch detí,
  • 62 rokov a šesť mesiacov, ak je splnená podmienka výchovy troch a viac detí.

Znižuje sa dôchodkový strop, neznižuje sa dôchodkový vek.

Od 1. januára 2020 je známy dôchodkový vek všetkých poistencov v závislosti od roku narodenia, pohlavia a počtu vychovaných detí. Dôchodkový vek je určený v rokoch a kalendárnych mesiacoch.

Nová právna úprava dôchodkového veku sa netýka poistencov, ktorí majú znížený dôchodkový vek v závislosti od splnenia podmienky počtu odpracovaných rokov vo zvýhodnenej pracovnej kategórii.

Vek odchodu do penzie
Rok narodenia poistenca Dôchodkový vek
  mužov žien s počtom vychovaných detí
  0 1 2 3 alebo 4 5 a viac
1943 a menej 60 r 57 r 56 r 55 r 54 r 53 r
1944 60 r 9 m 57 r 56 r 55 r 54 r 53 r
1945 61 r 6 m 57 r 56 r 55 r 54 r 53 r
1946 62 r 57 r 56 r 55 r 54 r 53 r
1947 62 r 57 r 9 m 56 r 55 r 54 r 53 r
1948 62 r 58 r 6 m 56 r 9 m 55 r 54 r 53 r
1949 62 r 59 r 3 m 57 r 6 m 55 r 9 m 54 r 53 r
1950 62 r 60 r 58 r 3 m 56 r 6 m 54 r 9 m 53 r
1951 62 r 60 r 9 m 59 r 57 r 3 m 55 r 6 m 53 r 9 m
1952 62 r 61 r 6 m 59 r 9 m 58 r 56 r 3 m 54 r 6 m
1953 62 r 62 r 60 r 6 m 58 r 9 m 57 r 55 r 3 m
1954 62 r 62 r 61 r 3 m 59 r 6 m 57 r 9 m 56 r
1955 62 r 76 d 62 r 76 d 62 r 76 d 60 r 3 m 58 r 6 m 56 r 9 m
1956 62 r 139 d 62 r 139 d 62 r 139 d 61 r 59 r 3 m 57 r 6 m
1957 62 r 6 m 62 r 6 m 62 r 6 m 61 r 9 m 60 r 58 r 3 m
1958 62 r 8 m 62 r 8 m 62 r 7 m 62 r 1 m 60 r 9 m 59 r
1959 62 r 10 m 62 r 10 m 62 r 8 m 62 r 5 m 61 r 6 m 59 r 9 m
1960 63 r 63 r 62 r 10 m 62 r 9 m 61 r 10 m 60 r 6 m
1961 63 r 2 m 63 r 2 m 63 r 63 r 62 r 2 m 61 r 3 m
1962 63 r 4 m 63 r 4 m 63 r 2 m 63 r 62 r 6 m 61 r 7 m
1963 63 r 6 m 63 r 6 m 63 r 4 m 63 r 62 r 6 m 61 r 11 m
1964 63 r 8 m 63 r 8 m 63 r 6 m 63 r 62 r 6 m 62 r 3 m
1965 63 r 10 m 63 r 10 m 63 r 6 m 63 r 62 r 6 m 62 r 6 m
1966 a viac 64 r 64 r 63 r 6 m 63 r 62 r 6 m 62 r 6 m
Prehľad dôchodkového veku u mužov
Rok narodenia poistenca Dôchodkový vek mužov, s počtom vychovaných detí
  1 2 3 a viac
1958 62 r 8 m 62 r 8 m 62 r 6 m
1959 62 r 10 m 62 r 10 m 62 r 6 m
1960 63 r 63 r 62 r 6 m
1961 63 r 2 m 63 r 62 r 6 m
1962 63 r 4 m 63 r 62 r 6 m
1963 a viac 63 r 6 m 63 r 62 r 6 m
Príloha č. 3 k zákonu č. 461/2003 Z. z.
Prehľad dôchodkového veku v krajinách Európskej únie
Členská krajina Dôchodkový vek Dôchodkový vek Dôchodkový vek
  Muži/ženy v roku 2020 Muži/ženy v roku 2025 Muži/ženy v roku 2050
Belgicko 65 66 67
Bulharsko 64 r 3 m/61 r 6 m 64 r 8 m/62 r 4 m 65+
Česká republika 63 r8 m/59 r 8 m – 63 r 8 m 64 r 6 m/61 r 2 m – 64 r 6 m 65
Cyprus 65 65+ 65+
Dánsko 66 67+ 68+
Estónsko 63 r 9 m 64 r 9 m 65+
Fínsko 65; 63 r 9 m – 68 r 65; 64 r 9 m – 69 r 66 r 5 m; 66 r 5 m – 70 r
Francúzsko 62; 66 r 2 m 62; 67 62; 67
Grécko 62; 67 62+; 67+ 62+; 67+
Holandsko 66 r 8 m 67 r 3 m+ 67 r 3 m+
Chorvátsko 60; 65/60 r; 62 r 8 m 60; 65/60 r; 64 r 4 m 60; 67
Írsko 66 67 68
Litva 64/63 64 r 10 m/64 r 8 m 65
Lotyšsko 63 r 9 m 65 65
Luxembursko 57; 65 57; 65 57; 65
Maďarsko 64 r 6 m 65 65
Malta 63 64 65
Nemecko 63 r 10 m; 65 r 9 m 64 r 6 m; 66 r 4 m 65; 67
Poľsko 65/60 65/60 65/60
Portugalsko 66 r 6 m 66 r 6 m+ 66 r 6 m+
Rakúsko 65/60 65/61 65/65
Rumunsko 65/61 65/62 65/63
Slovensko 62 r 8 m/60 r 6 m – 62 r 8 m 63 r 4 m/61 r 11 m – 63 r 4 m 64 r/62 r 6 m – 64 r
Slovinsko 65 65 65
Španielsko 65; 65 r 10 m 65; 66 r 8 m 65; 67
Švédsko 65; 61 65; 61 65; 61
Taliansko 67 67+ 67+
Veľká Británia 66 66 68+

Poznámka: Dôchodkový vek u žien sa uvádza iba v prípade, ak je rozdielny/dife­rencovaný od mužov.

Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

© Autorské práva vyhradené

6 debata chyba
Viac na túto tému: #Európska únia #tabuľka #vek odchodu do dôchodku #vek odchodu do penzie