Dôchodkový strop? Prvý raz sa dotkne žien narodených v roku 1960

, 17.03.2020 06:00
dôchodkyňa, telefonovanie, radosť, smiech
To isté obdobie výchovy toho istého dieťaťa možno zohľadniť len raz a len jednému poistencovi, a to prednostne žene. Autor:

Ženy, toto potrebujete vedieť o dôchodkovom veku, dôchodkovom strope a podmienke výchovy dieťaťa. Ak ste sa narodili v rokoch 1958-9, prepočítajú vám dôchodky.

Novela ústavy, ktorou sa zaviedol tzv. dôchodkový strop – teda vek 64 rokov potrebný na odchod do dôchodku pre mužov a pre bezdetné ženy, sa ešte netýka aktuálnych žiadateľov o starobný dôchodok. Prvý raz sa uplatní u žien narodených v roku 1960, ktoré vychovali dve a viac detí. Dôchodkový strop znamená, že človek má ústavou garantovaný maximálny vek odchodu do dôchodku.

Napríklad žena, ktorá sa narodila 24. septembra 1960 a vychovala tri deti, dosiahne dôchodkový vek 24. júna 2023 vo veku 62 rokov a 9 mesiacov. Keďže však platí strop na dôchodkový vek, pôjde do penzie o tri mesiace skôr, vo veku 62 rokov a 6 mesiacov, keďže žena, ktorá vychovala tri a viac detí, má garantovaný dôchodkový vek 62 rokov a 6 mesiacov.

Vek odchodu do penzie zatiaľ určuje tabuľka. Od 1. januára nadobudol účinnosť zákon, ktorým sa mení právna úprava dôchodkového veku a ktorý stanovuje dôchodkový vek všetkým poistencom. Zákon bol prijatý na vykonanie ústavného zákona, ktorým sa zaviedla hranica, ktorú nemožno v súvislosti s určením podmienky veku potrebného na vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe presiahnuť.

Znížený dôchodkový vek poistencov, ktorí odpracovali potrebný počet rokov v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie a I. a/alebo II. kategórie funkcií, zostáva zachovaný.

Odchod do dôchodku a dôchodkový strop

Dôchodkový strop poistenca (muža aj ženy) je

  • 64 rokov,
  • 63 rokov a šesť mesiacov, ak je splnená podmienka výchovy jedného dieťaťa,
  • 63 rokov, ak je splnená podmienka výchovy dvoch detí,
  • 62 rokov a šesť mesiacov, ak je splnená podmienka výchovy troch a viac detí.

Ak je splnená podmienka výchovy dieťaťa, znižuje sa dôchodkový strop, neznižuje sa dôchodkový vek.

Príklady určenia dôchodkového veku

Príklad 1
Dátum narodenia poistenky 12. apríl 1960
Počet vychovaných detí 5
Dôchodkový vek dovŕši 12. októbra 2020
Dôchodkový vek poistenky je 60 rokov a 6 mesiacov, keďže je nižší ako ústavou stanovený dôchodkový strop – 62 rokov, ak je splnená podmienka výchovy troch a viac detí.  
Príklad 2
Dátum narodenia poistenky 15. jún 1958
Počet vychovaných detí 0
Dôchodkový vek dovŕši 15. februára 2021
Dôchodkový vek poistenky je 62 rokov a 8 mesiacov, keďže je nižší ako ústavou stanovený dôchodkový strop – 64 rokov.  
Príklad 3
Dátum narodenia poistenky 25. máj 1958
Počet vychovaných detí 2
Dôchodkový vek dovŕši 25. júna 2020
Dôchodkový vek poistenky je 62 rokov a 1 mesiac, keďže je nižší ako ústavou stanovený dôchodkový strop – 63 rokov, ak je splnená podmienka výchovy dvoch detí.  
Príklad 4
Dátum narodenia poistenky 12. september 1959
Počet vychovaných detí 1
Dôchodkový vek dovŕšila 12. mája 2023
Dôchodkový vek poistenky je 62 rokov a 8 mesiacov, keďže je nižší ako ústavou stanovený dôchodkový strop – 63 rokov a 6 mesiacov, ak je splnená podmienka výchovy jedného dieťaťa.  
Zdroj: Sociálna poisťovňa

Čo je podmienka výchovy dieťaťa?

Aby mohol byť v budúcnosti matke alebo otcovi priznaný nárok na zníženie dôchodkového veku podľa ústavného zákona, musí spĺňať podmienky. Aké?

Podmienka výchovy dieťaťa je splnená, ak sa poistenec osobne staral o dieťa
a) najmenej desať rokov,
b) najmenej päť rokov do nadobudnutia plnoletosti dieťaťa, ak sa poistenec začal o dieťa starať po dovŕšení ôsmich rokov veku dieťaťa,
c) od jeho narodenia do jeho úmrtia, ak dieťa zomrelo po dovŕšení veku šesť mesiacov; to neplatí, ak poistenec, podľa právoplatného rozhodnutia súdu, spôsobil smrť dieťaťa úmyselným trestným činom,
d) najmenej posledné tri roky pred dovŕšením dôchodkového veku poistenca.

Do obdobia osobnej starostlivosti o dieťa sa započítava aj obdobie, počas ktorého sa poistenec nemohol o dieťa starať z dôvodu
a) svojho nepriaznivého zdravotného stavu alebo
b) prijatia dieťaťa do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia.

Ak súd zverí dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov alebo ak súd schváli dohodu rodičov o zverení dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, na obidvoch rodičov sa hľadí, akoby starostlivosť o dieťa zabezpečovali v rovnakom rozsahu; posudzovanie splnenia podmienky osobnej starostlivosti o dieťa tým nie je dotknuté.

Na účely posúdenia podmienky výchovy dieťaťa sa za dieťa považuje
a) vlastné dieťa,
b) osvojené dieťa,
c) dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

To isté obdobie výchovy toho istého dieťaťa možno zohľadniť len raz a len jednému poistencovi, a to prednostne žene.

Ženám narodeným v rokoch 1958 – 59, ktoré odišli do predčasnej penzie, prepočítajú dôchodky

Podľa novely zákona o sociálnom poistení účinnej od 1. januára 2020 došlo k zmene dôchodkového veku niektorých poisteniek. Sociálna poisťovňa preto v tomto roku prepočíta dôchodok poistenkám narodeným v roku 1958 a 1959, ak vychovali jedno alebo dve deti a bol im priznaný predčasný starobný dôchodok pred 1. januárom 2020. O nové určenie výšky dôchodku netreba žiadať. Ak sa na poberateľku predčasného dôchodku nové určenie sumy penzie vzťahuje, Sociálna poisťovňa rozhodne o novej výške bez žiadosti v zákonom stanovenej lehote do 31. decembra 2020. Zvýšenie bude doplatené spätne od 1. januára 2020.

Príklad Žena, ktorá sa narodila v roku 1958 a vlani odišla do predčasného starobného dôchodku. Do riadneho starobného dôchodku jej tak chýbal jeden rok, ktorý bol pôvodne 62 rokov a 8 mesiacov (pred zmenou zákona), teda táto žena odišla do predčasnej penzie vo veku 61 rokov a 8 mesiacov. V čase priznania predčasného dôchodku mala odpracovaných 42 rokov a jej upravený priemerný osobný mzdový bod predstavoval hodnotu 0,9. Penalizácia za skorší odchod o jeden rok v tomto prípade predstavovala 6,5 %. Na základe uvedených parametrov bol tejto poistenkyni v roku 2019 priznaný predčasný dôchodok vo výške 42 × 0,9 × 12­,6657 × 0,935 × 1,026 = 459,30 eura (po valorizácii v roku 2020 by uvedená suma predstavovala 472,70 eura). Po zmene zákona sa uvedenej poistenkyni zmenil dôchodkový vek z veku 62 rokov a 8 mesiacov na 62 rokov a 1 mesiac, a preto je potrebné upraviť výšku krátenia predčasného dôchodku z pôvodných 6,5 na 3 %, nakoľko skorší odchod do starobného dôchodku predstavoval len 5 mesiacov. Pôvodne priznaný predčasný dôchodok bude po prepočítaní predstavovať sumu 42 × 0,9 × 12­,6657 × 0,97 × 1­,026 = 476,50 eura, čo je v porovnaní s pôvodne priznanou sumou viac o 17,20 eura (po valorizácii v roku 2020 by uvedená suma predstavovala 490,40 eura).

Na základe uvedeného príkladu je možné konštatovať, že zmena dôchodkového veku v tomto prípade bude znamenať zvýšenie predčasného starobného dôchodku približne o 18 eur.

Zdroj: ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Páči sa Vám tento článok? Prosíme, podporte kvalitnú žurnalistiku.

Cieľom denníka Pravda a jeho internetovej verzie je prinášať Vám každý deň aktuálne spravodajstvo, rozhovory, komentáre, reportáže, videá, ďalšie užitočné a praktické informácie ako aj čítanie a obsah pre zábavu a voľný čas.

Na to, aby sme pre Vás mohli stále a ešte lepšie pracovať, potrebujeme i Vašu podporu. Ďakujeme Vám za akýkoľvek finančný príspevok.

Podporiť Poslať SMS Predplatiť denník
#podmienka výchovy dieťaťa #dôchodkový vek #dôchodkový strop
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku