Predčasný dôchodok či podpora v nezamestnanosti?

Pandémia koronavírusu prináša okrem iných obmedzení pre mnohých ľudí aj stratu pracovného miesta. Problém s hľadaním práce môžu mať najmä ľudia, ktorí o prácu prídu krátko pred penziou. Ľuďom pred dôchodkom môže pomôcť napríklad inštitút predčasnej penzie.

17.04.2020 01:00
manželia, dôchodcovia, seniori, rozmýšľanie,... Foto:
Aj keď sa mnohí predčasní penzisti domnievajú, že po dovŕšení dôchodkového veku sa ich penzia zvýši, nie je to tak.
debata (4)

Výhody a nevýhody predčasného dôchodku a dávky v nezamestnanosti

Predčasný dôchodok
+ Predčasný penzista nemusí chodiť na úrad práce
+ Môže si privyrobiť na dohodu 2 400 eur ročne
- Vďaka skoršiemu odchodu do penzie sa jeho dôchodok zníži
- Ak sa zamestná na zmluvu, prestane dostávať predčasný dôchodok

Dávka v nezamestnanosti
+ Poberanie dávky v nezamestnanosti oddiali odchod do penzie, budúci dôchodok tak bude vyšší
- Maximálna suma dávky v nezamestnanosti sa počíta z dvojnásobku priemernej mzdy
- Kto bude najprv poberať dávku v nezamestnanosti a potom požiada o dôchodok, nedostane od zamestnávateľa odchodné

Každý, kto v posledných štyroch rokoch odpracoval aspoň dva roky, môže požiadať o dávku v nezamestnanosti. A komu do dosiahnutia dôchodkového veku chýbajú maximálne dva roky, môže po splnení podmienok získať predčasnú penziu. Čo je výhodnejšie, závisí vždy od konkrétnej situácie daného človeka.

Dávka v nezamestnanosti dosahuje 50 percent denného vymeriavacieho základu. To znamená, že nezamestnaný dostane približne polovicu svojho doterajšieho hrubého platu. Poberať podporu môže najviac šesť mesiacov.

Výška predčasného dôchodku sa zase odvíja od platu, respektíve od vymeriavacieho základu, z ktorého si daný človek počas pracovného života platil odvody. Predčasný dôchodok sa vypočíta rovnako ako starobný dôchodok, no výsledná suma sa skráti o pol percenta za každých začatých 30 dní, ktoré žiadateľovi chýbajú do dovŕšenia dôchodkového veku. Ak niekto odíde do predčasnej penzie v najskoršom možnom termíne, teda dva roky pred dosiahnutím dôchodkového veku, jeho vypočítaný dôchodok sa mu zníži o 12,5 percenta.

Aj keď sa mnohí predčasní penzisti domnievajú, že po dovŕšení dôchodkového veku sa ich penzia zvýši, nie je to tak. Predčasný dôchodok sa síce zmení na starobný, no jeho výška sa neupravuje. To znamená, že ak niekto pôjde do predčasného dôchodku, musí sa zmieriť s tým, že jeho penzia bude už nastálo nižšia. Zvyšovať sa bude len o pravidelnú valorizáciu.

Pre ľudí, ktorí majú nárok na dávku v nezamestnanosti, môže byť výhodné, ak požiadajú najprv o ňu. Ak si do šiestich mesiacov nenájdu prácu, môžu následne požiadať o predčasný dôchodok. Vďaka tomu, že pôjdu do predčasnej penzie neskôr, vypočítaný dôchodok sa im zníži menej, ako keby oň požiadali hneď. Napríklad ak niekomu vyjde suma starobnej penzie 500 eur a chcel by ísť do predčasného dôchodku dva roky vopred, bude mesačne dostávať 437,50 eura. V prípade, že by najprv poberal pol roka podporu v nezamestnanosti a až potom by išiel do predčasného dôchodku, výška jeho predčasnej penzie by dosiahla 452,50 eura.

Len vďaka tomu, že by išiel do predčasnej penzie o pol roka neskôr, by si polepšil o 15 eur. To mu pomôže dosiahnuť vyšší dôchodok aj v budúcnosti, keďže penzie sa valorizujú percentuálne. To znamená, čím má niekto vyššiu penziu, tým bude aj vyššia suma zvýšenia.

Ak sa však najprv niekto zaregistruje na úrade práce a až potom požiada o predčasný dôchodok, musí oželieť odchodné. To mu musí vyplatiť zamestnávateľ len pri prvom skončení pracovného pomeru, ak zamestnanec odchádza do predčasného či starobného dôchodku. Ak sa stane nezamestnaným, nárok na odchodné mu nevznikne.

Je výhodnejšia podpora či predčasná penzia?

Pani Karolína dosiahne dôchodkový vek 1. mája 2021. Zamestnávateľ ju prepustil k 31. marcu 2020. Jej priemerný osobný mzdový bod je 1,0268 a obdobie dôchodkového poistenia 40,3068 roka. Mesačný vymeriavací základ, z ktorého by sa jej počítala podpora v nezamestnanosti, je 820 eur. Oplatí sa jej požiadať od 1. apríla o predčasný dôchodok alebo sa má zaevidovať na úrade práce a požiadať o dávku v nezamestnanosti?

Ak hneď požiada o predčasný dôchodok

Výška predčasného dôchodku sa určí tak, že najprv vypočítame riadny starobný dôchodok, ktorý sa následne zníži. Starobný dôchodok sa vypočíta podľa vzorca:

Priemerný osobný mzdový bod x Obdobie dôchodkového poistenia x Aktuálna dôchodková hodnota

1,0268 × 40,3­068 × 13,6361 = 564,40 eura

Takýto dôchodok by dostávala v prípade, že by už dovŕšila dôchodkový vek. Keďže ten ešte nedosiahla, zníži sa jej za každých začatých 30 dní, ktoré jej do tohto termínu chýbajú, vypočítaný dôchodok o pol percenta. V jej prípade sa tak vypočítaný dôchodok zníži o 6,5 percenta. Po znížení dostane sumu 527,80 eura. Následne sa takto vypočítaný dôchodok zvýši o tohtoročnú valorizáciu o 2,9 %, teda o 15,30 eura. Mesačne by tak dostávala predčasnú penziu vo výške 529,10 eura.

Ak požiada najprv o dávku v nezamestnanosti

Ak sa pani Karolína rozhodne, že sa najprv zaeviduje na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie a požiada o dávku v nezamestnanosti, bude mesačne dostávať počas siedmich mesiacov 50 percent z denného vymeriavacieho základu (sedem mesiacov, pretože vláda prijala rozhodnutie, že podporné obdobie v nezamestnanosti sa predĺži v čase pandémie o mesiac). Keďže jej mesačný vymeriavací základ je 820 eur, denný vymeriavací základ je 26,96 eura. Za každý deň, kým bude evidovaná ako nezamestnaná, tak dostane dávku vo výške 13,48 eura. V mesiacoch, ktoré majú 30 dní, dostane podporu vo výške 404,40 eura a v mesiacoch, ktoré majú 31 dní, by mala dostať 417,90 eura. Dávku môže poberať do konca októbra 2020.

Od 1. novembra 2020 môže následne požiadať o predčasný dôchodok. Keďže obdobie nezamestnanosti sa nezapočítava do obdobia dôchodkového poistenia, bude sa pri výpočte jej predčasného dôchodku brať do úvahy rovnaký priemerný osobný mzdový bod a obdobie dôchodkového poistenia ako keby oň žiadala už v súčasnosti. Keďže však o dôchodok bude žiadať o sedem mesiacov neskôr, jej dôchodok bude vyšší, ako keby oň požiadala už v súčasnosti. Namiesto 6,5 percenta sa jej totiž bude krátiť len o tri percentá. V prípade, že by sa jej dôchodok počítal s tohtoročnou aktuálnou dôchodkovou hodnotou a tohtoročnou valorizáciou, dosiahol by výšku 563,40 eura. Keďže je predpoklad, že budúcoročná aktuálna dôchodková hodnota bude vyššia ako v tomto roku, jej skutočný dôchodok by mal byť vyšší.

Príklad je len ilustračný.

© Autorské práva vyhradené

4 debata chyba
Viac na túto tému: #predčasný dôchodok #dávka v nezamestnanosti #nezamestnaní #koronavírus