Pracuje viac ako 250-tisíc penzistov. Ohrozí ich počet koronavírus?

V marci pracovalo 253 975 dôchodcov. Počet ľudí v dôchodkovom veku, ktorí sú naďalej aktívni a pracujú, sa v uplynulých rokoch zvyšuje. V marci minulého roka ich bolo 250 052 a pred dvoma rokmi 238 285.

06.05.2020 06:00
pole, farmár, dôchodca, úsmev, úroda Foto:
Starobní dôchodcovia môžu pracovať bez obmedzení. Môžu teda poberať dôchodok aj plat.
debata (17)

Z takmer 254-tisíc pracujúcich dôchodcov v marci tohto roku bolo 149 524 starobných dôchodcov, 102 985 invalidných a 1 466 poberateľov predčasného dôchodku. Keďže súčasná pandémia koronavírusu prináša aj znižovanie počtu pracovných miest, je zatiaľ otázne, ako táto situácia ovplyvní v nasledujúcich mesiacoch počet pracujúcich dôchodcov.

"Ak dôchodca popri poberaní starobného dôchodku pracuje, vždy od januára sa mu dôchodok zvýši bez toho, aby o to musel Sociálnu poisťovňu požiadať. Písomné rozhodnutie o novej výške dôchodku Sociálna poisťovňa vydá do 31. marca a následne ho doručí pracujúcemu dôchodcovi spolu s doplatkom na dôchodku za obdobie od 1. januára,“ informoval riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Starobní dôchodcovia môžu navyše pracovať bez obmedzení. Môžu teda poberať dôchodok aj plat. Inak je to ale s predčasnými penzistami. Tí môžu pracovať len na dohodu a zarobiť mesačne maximálne dvesto eur. Ich ročný príjem nesmie prekročiť 2 400 eur. Dôchodca, ktorý si privyrába na dohodu a jeho príjem je do 200 eur mesačne, neplatí nijaké odvody. Takémuto dôchodcovi sa starobný dôchodok nezvyšuje.

Ak pracujúci dôchodca prestane pracovať a dôchodkové poistenie mu zanikne počas roka, od nasledujúceho dňa po zániku tohto poistenia môže neformálnou žiadosťou (listom) požiadať o zvýšenie penzie. V takomto prípade netreba čakať na iniciatívu Sociálnej poisťovne voči pracujúcim dôchodcom. "Neformálna žiadosť musí obsahovať meno, priezvisko, rodné číslo, adresu, predmet žiadosti, teda že dôchodca žiada o zvýšenie dôchodku za obdobie od 1. januára do dňa zániku poistenia a tiež odkedy to žiada, zvyčajne od nasledujúceho dňa po zániku poistenia. Podpísanú žiadosť treba zaslať na adresu ústredia Sociálnej poisťovne,“ približuje postup Višváder. Upozornil, že takto možno o zvýšenie starobného dôchodku požiadať v kalendárnom roku len raz.

Pracujúci dôchodcovia, ktorí majú riadnu zmluvu, majú nárok na rovnaké benefity, aké zamestnávateľ dáva ostatným zamestnancom. Môžu si tak zobrať dovolenku a musia dostať gastrolístky.

Zo sociálneho poistenia zas môžu získať dávky podľa toho, aké odvody platia. "Vzniká im nárok na dávky podľa toho, aké povinné poistenie im vyplýva z pracovnoprávneho vzťahu, ktorý uzatvorili,“ vraví Peter Višváder. "Ak sú v riadnom pracovnom pomere, platia poistné na starobné a nemocenské poistenie, okrem týchto poistení za nich platí zamestnávateľ aj poistné na úrazové a garančné poistenie, ak má povinnosť byť garančne poistený. To znamená, že im v súčasnosti môže vzniknúť nárok na pandemické nemocenské, prípadne ošetrovné, úrazové a garančné dávky. Samozrejme, po splnení všetkých zákonom stanovených podmienok,“ dodáva Višváder.

Ak majú pracujúci penzisti nepravidelný príjem alebo pracujú na akúkoľvek formu dohody, platia len poistné na starobné poistenie, obdobie práce sa im teda zaráta len na dôchodkové účely. Zamestnávateľ za nich platí aj úrazové a garančné poistenie.

"Ak sú povinne poistené SZČO, platia poistné na starobné a nemocenské poistenie, obdobie sa im preto zhodnocuje na účely dôchodkových aj nemocenských dávok. Ak sú bez povinného poistenia, poistné neplatia, nevzniká im preto ani nárok na žiadne dávky,“ približuje Peter Višváder. Žiadny pracujúci dôchodca neplatí poistné na poistenie v nezamestnanosti, nemôže mu teda ani vzniknúť nárok na túto dávku.

© Autorské práva vyhradené

17 debata chyba
Viac na túto tému: #pracujúci dôchodcovia #práca popri dôchodku #koronavírus