Penzijný systém vyvoláva množstvo otázok

Vek odchodu do dôchodku, ale najmä suma penzie či nárok na penzijné minimum sú najčastejšou témou, na ktorú sa ľudia pýtajú. Otázky však kladú, aj pokiaľ ide o pozostalostné penzie či prácu popri penzii. Pýtajú sa aj na invalidný dôchodok.

15.05.2020 06:00
muž, senior, zamyslený, rozmýšľanie Foto:
Tabuľka zmenila vek odchodu do penzie. Zmenila sa už aj výška dôchodku.
debata (31)

Vek odchodu do penzie, ktorý po novom už pevne určuje tabuľka, vyvoláva stále otázniky. Sociálna poisťovňa má na svojom webe zverejnenú informatívnu kalkulačku na výpočet dôchodkového veku, podľa ktorej každý budúci penzista zistí presný dátum, od ktorého dosiahne penzijný vek. Napríklad poistenec, ktorý je narodený 20. mája 1958, nemá splnenú podmienku výchovy dieťaťa, dosiahne penzijný vek vo veku 62 rokov a osem mesiacov. Do penzie teda bude môcť odísť 20. januára 2021.

„Nový spôsob určovania dôchodkového veku sa netýka poistencov, ktorým sa zachováva znížený dôchodkový vek vzhľadom na počet odpracovaných rokov v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie alebo do I. a/alebo II. kategórie funkcií,“ vysvetlil riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Mnohí sa pýtajú na sumy minimálnej penzie, pretože dôchodok, ktorý im priznala Sociálna poisťovňa, sa im zdá nízky. Pravdou je, že priemerný starobný dôchodok je približne 480 eur a mnohí ho majú ešte nižší, ale minimálne dôchodky sa začínajú pri sume 334 eur za 30 odpracovaných rokov. Za každý ďalší odpracovaný rok nad základnú hranicu 30 rokov sa minimálny dôchodok zvýši o dve percentá sumy životného minima za 31. až 39. rok obdobia dôchodkového poistenia a o tri percentá sumy životného minima za 40. a ďalší rok obdobia dôchodkového poistenia. „O minimálny dôchodok nie je potrebné žiadať, Sociálna poisťovňa ho prizná automaticky, ak penzista splní podmienky. Dôchodcovia, ktorí naň majú nárok, o tom dostanú písomné rozhodnutie,“ priblížil Višváder.

Otázky smerujú aj k téme predčasné penzie a práca. Pokiaľ ide o prácu, žiadateľ o predčasnú penziu v čase podávania žiadosti nemôže pracovať ani na dohodu s odvodovou úľavou s príjmom do 200 eur mesačne. „Ak však už má predčasný dôchodok priznaný, môže začať pracovať a ak zarobí do 200 eur mesačne, o dávku nepríde. Môže teda poberať predčasný dôchodok a zároveň aj pracovať na dohodu. Ak však príjem z takejto dohody za rok presiahne 2 400 eur, Sociálna poisťovňa mu zastaví výplatu predčasného dôchodku a v ďalšom roku výplatu v januári obnoví a zúčtuje,“ približuje postup Peter Višváder.

Otázky smerujú aj k priznávaniu invalidných dôchodkov a ich prepočtu po dosiahnutí dôchodkového veku, ale aj k možnosti pracovať popri poberaní invalidného dôchodku. „Zákon o sociálnom poistení nezakazuje súčasné poberanie invalidného dôchodku a výkon primeranej zárobkovej činnosti. Poberateľ invalidnej penzie môže pracovať bez ohľadu na to, aká výška miery poklesu schopnosti pracovať mu bola priznaná. Ak to jeho zdravotný stav umožňuje, môže pracovať, pričom pri niektorých druhoch ochorení podmieňujúcich invaliditu je práca lekársky odporúčaná ako jedna z foriem terapie,“ dodal Višváder.


Potrebujeme Vašu podporu

Číslo účtu pre finančné dary:

Slovenská sporiteľňa IBAN: SK90 0900 0000 0051 4353 2023 variabilný symbol: 701 konštantný symbol: 0558

Alebo použite formulár

Vždy stojíme na Vašej strane

Pre nás ste hrdinovia Vy

Vždy stojíme na Vašej strane. Iba vďaka Vám Pravda aj teraz prináša aktuálne a dôveryhodné správy, užitočné a praktické témy, jedinečný obsah. Ak máte Pravdu radi a je pre Vás dôležitá, budeme vďační za Vašu pomoc. Podporiť nás môžete kúpou novín v stánku, objednávkou predplatného alebo finančným darom v ľubovolnej výške. Spoločne sme silnejší. Ďakujeme!

© Autorské práva vyhradené

31 debata chyba
Viac na túto tému: #otázky a odpovede #vek odchodu do dôchodku #práca popri penzii #minimálna penzia