Čo musíte spĺňať, aby ste mohli odísť do predčasnej penzie?

Aké podmienky musíte spniť a kedy nárok na túto dávku zaniká? Pozrite si aj tabuľku s vývojom súm životného minima a predčasnej penzie od roku 2010 až po súčasnosť.

, 13.06.2020 06:00
penzisti, manželia, úsmev Foto:
Poistencovi, ktorému bol priznaný predčasný dôchodok, už nevznikne nárok na starobný dôchodok a predčasná penzia sa odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku považuje za starobný dôchodok.
1

Nárok na predčasný dôchodok má poistenec, ak
1. odpracoval najmenej 15 rokov,
2. chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku a
3. suma predčasnej penzie ku dňu, od ktorého požiadal o jej priznanie, je vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre plnoletú osobu
4. nepracuje ako zamestnanec ani ako SZČO

  • od 1. augusta 2006 vzniká nárok na predčasný dôchodok najskôr odo dňa podania žiadosti oň, pričom poistenec si môže podať žiadosť najviac dvakrát v roku
  • suma penzie, ktorú musíte dosiahnuť, aby vám bol dôchodok priznaný
obdobie, do ktorého spadá dátum priznania dôchodku suma ŽM Suma PS, od ktorej vzniká nárok na PS
1. júl 2009 až 30. jún 2010 185,19 eura mesačne 222,30 eura mesačne
1. júl 2010 až 30. jún 2011 185,38 eura mesačne 222,50 eura mesačne
1. júl 2011 až 30. jún 2012 189,83 eura mesačne 227,80 eura mesačne
1. júl 2012 až 30. jún 2013 194,58 eura mesačne 233,50 eura mesačne
1. júl 2013 až 30. jún 2017 198,09 eura mesačne 237,80 eura mesačne
1. júl 2017 až 30. jún 2018 199,48 eura mesačne 239,40 eura mesačne
1. júl 2018 až 30. jún 2019 205,07 eura 246,10 eura mesačne
1. júl 2019 až 30. jún 2020 210,20 eura 252,30 eura mesačne
1. júl 2020 až 30. jún 2021 214,83 eura 257,80 eura mesačne
suma ŽM = suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, PS = predčasný starobný dôchodok

Poistencovi, ktorému bol priznaný predčasný dôchodok, už nevznikne nárok na starobný dôchodok a predčasná penzia sa odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku považuje za starobný dôchodok.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Kedy nárok na predčasnú penziu zaniká

  • ak poistenec začne pracovať ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba po vzniku nároku na predčasný dôchodok alebo ak sa poberateľ predčasného dôchodku stane osobou s odvodovou úľavou, nárok na výplatu predčasnej penzie zanikne od najbližšieho výplatného termínu dôchodku splatného po vzniku povinného dôchodkového poistenia alebo od najbližšieho výplatného termínu po tom, ako sa stal osobou s odvodovou úľavou
  • nárok na výplatu predčasného dôchodku vznikne odo dňa nasledujúceho po zániku povinného dôchodkového poistenia zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby alebo odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom fyzická osoba prestala byť osobou s odvodovou úľavou. Výplata predčasného dôchodku sa obnoví na žiadosť
  • nárok na jeho výplatu nevznikne, ak osobe, ktorá prestala byť osobou s odvodovou úľavou, vzniklo povinné dôchodkové poistenie zamestnanca z dôvodu, že jej pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer trval dlhšie ako 12 mesiacov alebo jej po 30. júni 2014 vzniklo povinné dôchodkové poistenie zamestnanca z dôvodu, že jej príjem bol vyšší ako 67 % priemernej mesačnej mzdy za stanovený rok. Nárok na výplatu v takomto prípade vznikne odo dňa nasledujúceho po zániku povinného dôchodkového poistenia zamestnanca.
  • nárok naň nezaniká uplynutím času

© Autorské práva vyhradené

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
1 debata chyba
Viac na túto tému: #životné minimum #predčasná penzia